• Počet strán: 80
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771336798022
  • Jazyk: slovenský

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 3/2020 - Zmeny v ZDP, Nové tlačivá pre DPH, Zmeny v mzdovej učtárni

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša Nové tlačivá pre DPH , ktoré reflektujú zmeny v zákone po novele. V publikácii nájdete aj Zmeny v ZDP z pohľadu mikrodaňovníka a Zmeny v mzdovej učtárni zamerané na dane. DUO reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a vysvetľuje problematiku pomocou praktických príkladov. Obsahuje odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd..

ZDP - novela zákona - mikrodaňovník
V nadväznosti na analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky, sa za účelom podpory rozvoja malých daňovníkov zavádza v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021 pojem "mikrodaňovník", ktorý bude mať možnosť
- výhodnejšieho odpisovania vybraného hnuteľného majetku,
- výhodnejšieho odpočítania straty,
- jednoduchšej tvorby opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam,
- nižšej sadzby dane.

Tlačivá pre DPH v roku 2020
Prvýkrát sa nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu použije za obdobie január 2020 (t.j. vo februári 2020). Štvrťročný platiteľ DPH podá daňové priznanie k DPH na novom vzore prvýkrát za obdobie 1. štvrťrok 2020 (t.j. v apríli 2020). Celkový počet riadkov daňového priznania sa nemení, preto bolo potrebné upraviť obsah niektorých riadkov daňového priznania, resp. vykonať kumuláciu niektorých riadkov. Najvýznamnejšou zmenou súhrnného výkazu je druhá strana. K tejto zmene dochádza z dôvodu zavedenia režimu call-off stock. Od 1. 1. 2020 bude druhá strana súhrnného výkazu rozdelená na 2 časti. I. časť ostáva nezmenená. V prvej časti sa budú uvádzať trojstranné obchody, dodávky tovarov a služieb do iných členských štátov EÚ. V časti II. sa bude uvádzať odoslanie alebo preprava tovaru v režime call-off stock.

Zmeny v mzdovej učtárni - oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
Dňa 1. 1. 2020 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z príjmov. Zo schválených zmien vyplýva, že počnúc zdaňovacím obdobím roku 2020 sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, upravuje sa výpočet ročnej daňovej povinnosti a zavedené sú aj nové druhy nepeňažných plnení, ktoré sú oslobodené od dane.

V DUO 3/20 nájdete tieto témy:
- ZDP - novela zákona - mikrodaňovník
- Daňové priznanie DPH - zmeny v roku 2020
- Zmeny v mzdovej učtárni so zameraním na dane
- Možnosti predĺženia lehoty na podanie DP
- Reklama a dary - ZDP
- Ceny a výhry - zdaňovanie
- Novela zákona o dani z MV
- Účtovanie o odloženej dani
- Doúčtovanie účtovných prípadov do účtovníctva bežného roka
- Transferové oceňovanie
- Daňový odpis pohľadávok
- Zmeny v používaní e-kasy od 1. 1. 2020
- Chyby v zdaňovaní príjmov
- Elektronický dokument a doručovanie elektronickými prostriedkami
- Starobné dôchodkové sporenie - novela zákona
- Zmeny v mzdovej učtárni so zameraním na zdravotné a sociálne poistenie
- Zákazková výroba
- Kurzové rozdiely
Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša Nové tlačivá pre DPH , ktoré reflektujú zmeny v zákone po novele. V publikácii nájdete aj Zmeny v ZDP z pohľadu mikrodaňovníka a Zmeny v mzdovej učtárni zamerané na dane. DUO reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a vysvetľuje problematiku pomocou praktických príkladov. Obsahuje odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd..

ZDP - novela zákona - mikrodaňovník
V nadväznosti na analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky, sa za účelom podpory rozvoja malých daňovníkov zavádza v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021 pojem "mikrodaňovník", ktorý bude mať možnosť
- výhodnejšieho odpisovania vybraného hnuteľného majetku,
- výhodnejšieho odpočítania straty,
- jednoduchšej tvorby opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam,
- nižšej sadzby dane.

Tlačivá pre DPH v roku 2020
Prvýkrát sa nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu použije za obdobie január 2020 (t.j. vo februári 2020). Štvrťročný platiteľ DPH podá daňové priznanie k DPH na novom vzore prvýkrát za obdobie 1. štvrťrok 2020 (t.j. v apríli 2020). Celkový počet riadkov daňového priznania sa nemení, preto bolo potrebné upraviť obsah niektorých riadkov daňového priznania, resp. vykonať kumuláciu niektorých riadkov. Najvýznamnejšou zmenou súhrnného výkazu je druhá strana. K tejto zmene dochádza z dôvodu zavedenia režimu call-off stock. Od 1. 1. 2020 bude druhá strana súhrnného výkazu rozdelená na 2 časti. I. časť ostáva nezmenená. V prvej časti sa budú uvádzať trojstranné obchody, dodávky tovarov a služieb do iných členských štátov EÚ. V časti II. sa bude uvádzať odoslanie alebo preprava tovaru v režime call-off stock.

Zmeny v mzdovej učtárni - oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
Dňa 1. 1. 2020 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z príjmov. Zo schválených zmien vyplýva, že počnúc zdaňovacím obdobím roku 2020 sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, upravuje sa výpočet ročnej daňovej povinnosti a zavedené sú aj nové druhy nepeňažných plnení, ktoré sú oslobodené od dane.

V DUO 3/20 nájdete tieto témy:
- ZDP - novela zákona - mikrodaňovník
- Daňové priznanie DPH - zmeny v roku 2020
- Zmeny v mzdovej učtárni so zameraním na dane
- Možnosti predĺženia lehoty na podanie DP
- Reklama a dary - ZDP
- Ceny a výhry - zdaňovanie
- Novela zákona o dani z MV
- Účtovanie o odloženej dani
- Doúčtovanie účtovných prípadov do účtovníctva bežného roka
- Transferové oceňovanie
- Daňový odpis pohľadávok
- Zmeny v používaní e-kasy od 1. 1. 2020
- Chyby v zdaňovaní príjmov
- Elektronický dokument a doručovanie elektronickými prostriedkami
- Starobné dôchodkové sporenie - novela zákona
- Zmeny v mzdovej učtárni so zameraním na zdravotné a sociálne poistenie
- Zákazková výroba
- Kurzové rozdiely
menej
Pridať do Zoznamu želaní
U dodávateľa

Posielame do 15 dní

7,20 €
6,84
  • Počet strán: 80
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771336798022
  • Jazyk: slovenský

book

77 281 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Odporúčania