Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Doručenie zadarmo na nákupy od 25€

Ján Kačala

List.php:/getLoadedProductCollection 15 List.php:/getLoadedProductCollection 15
 • Autor: Ján Kačala

  Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 10. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Odošleme ihneď
  Autor predstavuje zloženosť v jazyku ako prejav pôsobenia princípu analytizmu v stavbe jazyka a rozoberá ju jednak na lexikálnej úrovni jazykovej stavby (na príklade lexikalizovaných spojení s kategoriálnym slovesom a podstatným menom) a osobitne na syntaktickej úrovni jazykovej stavby (na príklade zložených vetných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 9. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Odošleme do 3 dní
  Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie a systematicky analyzuje spôsoby a prostriedky na vyjadrovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre

  Vydavateľstvo: PostScriptum
  Dátum vydania: 5. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 13,53 €
  Vaša cena: 12,85 
  Odošleme ihneď
  Tento knižný zväzok prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca, publicistu a kultúrnopolitického činiteľa Henricha Bartka (1907 1986). H. Bartek sa zaraďuje do zakladateľskej generácie profesionálnych slovenských jazykovedcov, ktorá vstupovala do … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 6. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Odošleme ihneď
  Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. , v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state: o využívaní synchronickej a diachronickej metódy v diele … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 15. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 10,90 €
  Vaša cena: 10,36 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Je to prvá vedecká monografia o polopredikatívnych konštrukciách v slovenčine. Autor v nej nadväzuje najmä na svoje predchádzajúce práce z oblasti slovenskej syntaxe a predkladá vlastnú koncepciu tohto špecifického druhu syntaktických konštrukcií, ktoré slúžia na zhusťovanie nášho vyjadrovania najmä v prejavoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Teória vetného člena

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 9. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 10,90 €
  Vaša cena: 10,36 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Prvá vedecká monografia svojho druhu v slovenskej jazykovednej literatúre predkladá komplexnú analýzu teoretických otázok spojených s výkladom problematiky vetného člena. Vetnočlenský rozbor je široko zaužívaný pri výučbe slovenského jazyka na všetkých druhoch škôl a stupňoch školského vyučovania a pri tvorbe … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Jazyk majstrov

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
  Dátum vydania: 23. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Odošleme ihneď
  Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (narodený 1937 Dobšiná), je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský profesor, autor 16 samostatných vedeckých monografií venovaných najmä tematike syntaxe, sémantiky, jazykových kategórií, literárneho jazyka, kultúrnych, spoločenských a politických rozmerov jazyka a dejín spisovnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Syntagmatický slovosled v slovenčine

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 16. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 10,90 €
  Vaša cena: 10,36 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety. Vychádza z gramatickej a lexikálnosémantickej spájateľnosti slova ako elementárnej významovo - výrazovej jednotky jazyka, schopnej vstupovať do syntagmatických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Zložené útvary v jazyku

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 9,95 €
  Vaša cena: 9,45 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav uplatňovania princípu zloženosti (analytizmu) v stavbe jazykových jednotiek, pričom tento princíp podľa autora jestvuje a funguje ako rovnocenný s princípom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  K podstate vety

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 27. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,90 €
  Vaša cena: 7,51 
  Odošleme ihneď
  Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou, porovnaniu slovosledu v syntagme a vo vete, prostriedkom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 30. septembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 9,56 €
  Vaša cena: 9,08 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Náš spisovný jazyk je živý fenomén, ktorý má za sebou dramatické dejiny, významné medzníky, obdobia ohrození i prudkého vývinu. Dvojica popredných jazykovedcov predkladá synteticky spracované výsledky najnovšieho bádania o zložitom historickom vývine spisovnej slovenčiny, jej východiskách a vplyvoch, ktoré spoluurčovali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Slovenčina v literárnej praxi

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,57 €
  Vaša cena: 6,24 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne spoločenské fungovanie. V úvodných dvoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Spisovná slovenčina v 20.storočí

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 1. mája 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 5,00 €
  Vaša cena: 4,75 
  Nedostupné
  Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú pozornosť už tým, že je to storočie, ktoré do dejín spisovnej slovenčiny a jej fungovania vnieslo neobyčajnú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,95 €
  Vaša cena: 9,45 
  Nedostupné
  V najnovšej monografii autor predkladá komplexný syntaktický, morfologický aj lexikálnosématický rozbor jedného zo základných pojmov, s ktorým široko pracuje teoretická syntax, ale najmä praktická jazyková výučba – pojmu členitosti vety. Výklady opiera o početné doklady zo súčasnej jazykovej, najmä literárnej praxe. Závery … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Kačala

  Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,56 €
  Vaša cena: 9,08 
  Nedostupné
  Náš spisovný jazyk je živý fenomén. ktorý má za sebou dramatické dejiny. významné medzníky. obdobia ohrození i prudkého vývinu. Dvojica popredných jazykovedcov predkladá synteticky spracované výsledky najnovšieho bádania o zložitom historickom vývine spisovnej slovenčiny. jej východiskách a vplyvoch. ktoré spoluurčovali … Zobraziť viac info ►