Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Aristoteles

List.php:/getLoadedProductCollection 29 List.php:/getLoadedProductCollection 29
 • Autor: Aristoteles

  Etika Eudémova

  Vydavateľstvo: Dybbuk
  Dátum vydania: 9. februára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,77 €
  Vaša cena: 13,08 
  Etika Eudémova bývá společně s Etikou Níkomachovou a Velkou etikou (Magna Moralia) řazena mezi Aristotelovy etické spisy. Zatímco Etika Níkomachova si své místo v dějinách filosofie již právem zasloužila a vystupuje nad zbylé dva spisy jako dílo mladší a stěžejní, Etika Eudémova neprávem často zůstává v pozadí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  O nebi, O vzniku a zániku

  Vydavateľstvo: Thetis
  Dátum vydania: 22. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,74 €
  Vaša cena: 13,05 
  Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s  existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšlali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru. Tak ako jeho predchodcovia, aj Aristoteles sa venoval bádaniu o vesmíre, o vesmírnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Rétorika

  Vydavateľstvo: Thetis
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,92 €
  Vaša cena: 12,27 
  Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním, ktorého najvýraznejším vonkajším pr ejavom je ľudská reč. A práve spôsob reči, komunikácie je predmetom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Kategorie

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 4. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Spis patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež zásadně ovlivnila vývoj západního myšlení od antiky až po současnost. Je v něm vyloženo aristotelské pojetí vztahu bytí a pojmenování a předložena proslulá tabulka deseti kategorií, které představují základní způsoby, jimiž se vypovídá jsoucí. Nový český … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Politika

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky, ako ju prezentovala jedna z najväčších osobností antického sveta. Preklad Aristotelovej Politiky rozhodne zapĺňa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Aténska ústava

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu. Objavenie textu Aténskej ústavy koncom 19. storočia v Britskom múzeu na zvitkoch kúpených … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Politika

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Politica Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky, ako ju prezentovala jedna z najväčších osobností antického sveta. Preklad Aristotelovej Politiky rozhodne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Aristoteles/Drobnosti majstrov

  Vydavateľstvo: Nestor
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,25 €
  Vaša cena: 10,69 
  Úvahy a výroky filozofa filozofov o priateľstve a veciach bežného života. Kniha je originálnou umeleckou ručnou knihárskou prácou. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Poetika

  Vydavateľstvo: Thetis
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,97 €
  Vaša cena: 9,47 
  Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky. Venuje sa oblasti básnictva, dramatickej tvorby, skúma pôvod umenia, vznik a vývoj jednotlivých druhov umení, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Aristoteles- Drobnosti majstrov

  Vydavateľstvo:
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Úvahy a výroky filozofa filozofov o priateľstve a veciach bežného života. Kniha je originálnou umeleckou ručnou knihárskou prácou. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Politics (Oxford World´s Classics)

  Vydavateľstvo: Oxford University Press
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,57 €
  Vaša cena: 6,24 
  The Politics is one of the most influential texts in the history of political thought, and it raises issues which still confront anyone who wants to think seriously about the ways in which human societies are organized and governed. The work of one of the world's greatest philosophers, it draws on Aristotle's own great knowledge of the political and constitutional … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Politika II.

  Vydavateľstvo:
  Dátum vydania: 19. mája 2005
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,07 €
  Vaša cena: 12,42 
  Jedna z nejdůležitějších knih evropské tradice politické filosofie. Nový český překlad Milana Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Arisztophanész vígjátékai

  Vydavateľstvo: Osiris Kiadó
  Dátum vydania: 1. januára 2002
  Jazyk: maďarský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,15 €
  Vaša cena: 15,34 
  Arisztophanész valamennyi (összesen tizenegy) vígjátéka Arany János halhatatlan fordításában utoljára a hatvanas évek vége felé jelent meg egy kötetben. A mostani gyűjtemény Arany János szövegében a költő helyesírását követi, a jegyzetekben és Kövendi Dénes utószavában viszont, amely Arisztophanész és kora, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Athénská ústava

  Vydavateľstvo: Arista Books
  Dátum vydania: 21. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,06 €
  Vaša cena: 11,46 
  Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část; i ta však čítá 47 titulů. Pat ří k nim též Athénská ústava, ač právě … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Etika Nikomachova

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 28. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,50 €
  Vaša cena: 8,08 
  Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu - Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na zákonnú spravodlivosť a na spravodlivosť etickú. A práve etickej spravodlivosti sa venuje v diele Etika Nikomachova. Aristoteles ju považuje za spravodlivosť vo vlastnom zmysle … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Politika I.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 9. augusta 2019
  Jazyk: český, grécky
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  První kniha jednoho z nejdůležitějších textů evropské tradice politické filosofie se zabývá problémem přirozenosti obce a otroctvím. Nový český překlad Milana Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  The Art of Rhetoric

  Vydavateľstvo: Harper Collins Publishers
  Dátum vydania: 13. septembra 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Despite dating from the 4th century BC, The Art of Rhetoric continues to be regarded by many as the single most important work on the art of persuasion. As democracy began emerging in 5th-century Athens, public speaking and debate became an increasingly important tool to garner influence in the assemblies, councils, and law courts of ancient Greece. In response … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Az égbolt A világrend

  Vydavateľstvo: Akadémiai Kiadó
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: maďarský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,08 €
  Vaša cena: 12,43 
  Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt örökké tartó körmozgást … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Aristotle

  Vydavateľstvo: CRW Publishing
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,58 €
  Vaša cena: 11,00 
  Each volume in this series has a full Introduction, including biographical details and a further reading list. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  OWC Politics

  Vydavateľstvo: Oxford University Press
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,17 €
  Vaša cena: 7,76 
  The Politics is one of the most influential texts in the history of political thought, and it raises issues which still confront anyone who wants to think seriously about the ways in which human societies are organized and governed. The work of one of the world's greatest philosophers, it draws on Aristotle's own great knowledge of the political and constitutional … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Metafyzika A

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 14. októbra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,55 €
  Vaša cena: 5,27 
  Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců od Thaléta přes pythagorejce až po Platóna a podrobuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Poetika

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 29. decembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,77 €
  Vaša cena: 16,88 
  Sv. 7: Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je doplněn o soubor krátkých výpiskú (známý … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Fyzika - kapesní vydání

  Vydavateľstvo: Petr Rezek
  Dátum vydania: 21. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Spis přináší Aristotelovo učení o principech neboli počátcích výkladu přírody a podrobný rozbor pojmů náhody, nutnosti, samovolnosti a příčiny. Systematický rozbor procesu-pohybu, vztah omezeného a neomezeného, analýzy prostoru (místa) a času náleží ke klasickým výkladům, o něž se opírá celá následující … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Politika (kapesní vydání)

  Vydavateľstvo: Petr Rezek
  Dátum vydania: 11. decembra 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Druhý po staletí nejčtenější Aristotelův spis se svým výkladem života v obci a jeho předpokladů, druhů soužití dle jednotlivých ústav, jejich proměn a podmínek jejich existence řadí ke klasickým dílům politické a sociální filozofie, politologie a k analýzám přirozeného světa člověka. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Etika Níkomachova

  Vydavateľstvo: Petr Rezek
  Dátum vydania: 19. októbra 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,42 €
  Vaša cena: 12,75 
  Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky, které znovu vychází po třináctii letech. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti. Kniha je proto základním pramenem pro filosofy, právníky, psychology, ekonomy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Poetika

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 17,20 €
  Vaša cena: 16,34 
  Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je dop … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Metafyzika - kapesní vydání

  Vydavateľstvo: Petr Rezek
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,16 €
  Vaša cena: 16,30 
  Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem nesouhlasí, obecné není ideální a je jen v jiném světě … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Rétorika

  Vydavateľstvo: Petr Rezek
  Dátum vydania: 5. mája 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,87 €
  Vaša cena: 13,18 
  Jako filozofická odpověď na dobovou výzvu sofistiky Aristotelova Rétorika tvoří nevyčerpatelný zdroj poučení pro prakticky orientované činitele ve sféře veřejné; ve svých rozborech duševních pohnutek podává základy ontologie lidského jednání. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Etika Níkomachova

  Vydavateľstvo: Petr Rezek
  Dátum vydania: 5. marca 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,87 €
  Vaša cena: 13,18 
  Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti. Kniha je proto základním pramenem pro filosofy, právníky, psychology, ekonomy, teology. Orientaci v knize usnadní … Zobraziť viac info ►