Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Helena Barancová

List.php:/getLoadedProductCollection 20 List.php:/getLoadedProductCollection 20
 • Autor: Kolektív autorov, Helena Barancová

  Zákonník práce. Komentár (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 129,00 €
  Vaša cena: 122,55 
  Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Helena Barancová, Andrea Olšovská

  Slovenské pracovné právo

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 11. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 35,00 €
  Vaša cena: 33,25 
  Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby pracovného práva na právnických fakultách. Študentom právnických fakúlt … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Sloboda viery a náboženstva

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 25. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila možnosť nesprávnej širokej právnej interpretácie možnosti a oprávnenosti zásahov do … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 29. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj predmetom úpravy medzinárodného pracovného práva, práva Rady Európy, ako aj pracovného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,37 €
  Vaša cena: 10,80 
  Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz netušené možnosti nahrádzať ľudskú prácu, čím sa v najbližších rokoch veľmi podstatným spôsobom zmení štruktúra existujúceho trhu práce. Digitalizácia výrobných a pracovných postupov na jednej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta základných práv EU. K zásahom do práva na súkromný život môže dochádzať aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Formy takýchto zásahov sú v ostatnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Prevod podniku 1

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Edícia Európske pracovné právo je zahájená vydaním monografie k problému prevodu podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu nielen z dôvodu, že na túto systematickú časť pracovného práva nadväzuje najpočetnejšia judikatúra Európskeho súdneho dvora, ale aj z dôvodu, že problematika prevodu podniku, závodu alebo ich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Zákonník práce - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 11. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 113,05 
  Prvý Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Zákonníku práce predstavuje najrozsiahlejšiu publikáciu svojho druhu a prináša čitateľom komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť. Autorský kolektív pod vedením profesorky Barancovej vytvoril komentár, ktorý obsahuje podrobný a aktuálny výklad ustanovení tohto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Pracovné právo Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 30. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 26,55 €
  Vaša cena: 25,22 
  Predkladaná kniha predstavuje Pracovné právo EÚ v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky na oblasť pracovného práva, bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ a z časti aj práva Rady Európy, aby tak širokej odbornej verejnosti bližšie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová, Robert Schronk

  Pracovné právo

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,50 €
  Vaša cena: 24,23 
  Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Zákonník práce. Komentár - 4. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 11. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 95,00 €
  Vaša cena: 90,25 
  Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný odborný aj vedecký výklad jednotlivých ustanovení zákonníka práce. Výklad zohladnuje aktuálny právny stav komentovaného právneho predpisu. Okrem podrobného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová, Andrea Olšovská

  Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,83 €
  Vaša cena: 11,24 
  V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného pomeru z pohľadu právnej teórie a právnej praxe. V skúmanom problémovom okruhu skončenia pracovného pomeru je predmetom skúmania aj aktuálna normotvorba Medzinárodnej organizácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová, Ľubica Dilongová

  Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Šikana a mobing na pracovisku

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 6. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Šikana na pracovisku je častou osobnou skúsenosťou mnohých zamestnancov. Má zhubné účinky na zdravie zamestnanca, oberá ho o životnú energiu, ničí pracovnú stimuláciu, znižuje celkovú kvalitu života. Jej častým následkom je neodvratné poškodenie najmä psychického zdravia zamestnanca. Napriek tomu, že závažnosť toho problému … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Pracovné právo

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 13. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,10 €
  Vaša cena: 23,85 
  Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi poznatkami s odvetvia pracovného práva, ako aj s problematikou spojenou s uplatňovaním zákonníka práce v aplikačnej praxi. Vychádza z najnovších poznatkov súčasnej vedy domácej i zahraničnej pracovnoprávnej teórie, aktuálnej súdnej judikatúry slovenských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Zákonník práce - Komentár, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 20. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. Podstatnou črtou uskutočnených legislatívnych zmien Zákonníka práce je vyššia flexibilita pracovnoprávnych vzťahov, rozšírenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, spojenie pracovného a rodinného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Slovenské a európske pracovné právo

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,64 €
  Vaša cena: 14,86 
  Monografia predstavuje pracovné právo v právnom systéme SR a súčasne v právnom systéme Európskej únie. Obsahuje vyše 140 rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD), ktoré ponúkajú správnu odbornú orientáciu nielen v komunitárnom pracovnom práve, ktoré je už aj našim právom, ale i v pracovnom práve SR. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Zákonník práce - Komentár, 3. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 23. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Tretie vydanie Komentára k Zákonníku práce od Heleny Barancovej, skúsenej odborníčky na pracovné právo, je na knižnom trhu najrozsiahlejším dielom spomedzi všetkých komentárov k Zákonníku práce. Tento Komentár je komplexným odborným, ako aj vedeckým výkladom nielen ustanovení Zákonníka práce, ale aj ďalších zákonov, ktoré bezprostredne … Zobraziť viac info ►