Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Petr Blažek

List.php:/getLoadedProductCollection 14 List.php:/getLoadedProductCollection 14
 • Autor: Filip Pospíšil, Petr Blažek, Roman Laube

  Lennonova zeď v Praze

  Vydavateľstvo: Muzeum paměti XX.století
  Dátum vydania: 7. decembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  Tématem této knihy jsou dějiny Lennonovy zdi v Praze. Jedná se o druhé, zásadně přepracované vydání. Autoři se zabývají nejen postupnou proměnou Lennonovy zdi a společenství okolo ní, ale také předchozí tradicí nápisů na tomto místě. Na Velkopřevorském náměstí a jeho okolí se ve výroční den smrti britského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtěch Pokorný, Petr Blažek

  Duchovní střed Evropy

  Vydavateľstvo: Muzeum Karlova mostu
  Dátum vydania: 18. augusta 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 46,53 €
  Vaša cena: 44,20 
  Hlavním tématem knihy jsou historické události spojené se vznikem, existencí, stržením a obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Postaven byl císařem Ferdinandem III. jako poděkování Panně Marii za obranu Prahy před Švédy v roce 1648 a ukončení prvního celoevropského válečného konfliktu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda

  Delikvence

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 4. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,97 €
  Vaša cena: 11,37 
  Monografie vychází z dlouholetých zkušeností autorů z práce s delikventy ve věznicích a výchovných ústavech. V tomto prostředí dochází k náročným životním situacím, někdy až dramatickým. Následné reakce delikventů se promítají i do jejich výtvarné činnosti a písemných projevů. Rozbor těchto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Živé pochodně v sovětském bloku

  Vydavateľstvo: Ústav pro studium totalitních režimů
  Dátum vydania: 24. marca 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 23,50 €
  Vaša cena: 22,33 
  Tématem této historické monografie jsou politicky motivované případy sebeupálení v sovětském bloku v letech 1966 - 1989. Na základě historických pramenů autor napsal studii o tomto fenoménu a jednadvacet portrétů živých pochodní, u kterých je doložitelná minimálně částečná politická motivace. Celkem osm případů … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radek Schovánek, Petr Blažek

  Prvních 100 dnů Charty 77

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 7. mája 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 30,55 €
  Vaša cena: 29,02 
  Průvodce představuje historické události, které bezprostředně vedly ke vzniku Charty 77 a zásadním způsobem ovlivnily její podobu, strukturu signatářů a strategii jejich činnosti. Ustavení Charty 77 vzbudilo mimořádný ohlas a bylo jedním z důvodů masivní propagandistické a represivní kampaně, kterou proti signatářům … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukasz Kaminski, Petr Blažek, Grzegorz Majewski

  Hranicím navzdory

  Vydavateľstvo: Ústav pro studium totalitních režimů
  Dátum vydania: 25. apríla 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 27,96 €
  Vaša cena: 26,56 
  Kniha tří historiků, dvou polských a jednoho českého, je věnována vzniku a postupnému formování Polsko-československé solidarity na pozadí historického vývoje Polska a Československa od konce druhé světové války do roku 1989. Podává plastický a mnohdy dramatický obraz paralelního, byť nikoliv symetrického utváření … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Kéž je to všecko ku prospěchu obce!

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 28. februára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,26 €
  Vaša cena: 22,10 
  Tématem edice dokumentů jsou aktivity Státní bezpečnosti proti prof. Janu Patočkovi. Publikace vychází z doposud převážně nezveřejněných archivních pramenů z provenience StB. V rukopise kritické edice je zahrnuto celkem 120 dokumentů z období let 1960–1984. Jedná se o různé operativní zprávy, protokoly z výslechů … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Ryszard Siwiec 1909–1968

  Vydavateľstvo: Ústav pro studium totalitních režimů
  Dátum vydania: 25. septembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Akce Sever 1. + 2. díl

  Vydavateľstvo: Ústav pro výzkum totalitních režimů
  Dátum vydania: 20. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,20 €
  Vaša cena: 18,24 
  Hlavním tématem publikace je jedna z největších celostátních akcí bezpečnostního aparátu komunistického režimu v Československu. V rámci akce s krycím názvem „Sever“ vybrané složky ministerstva vnitra od června 1981 do června 1984 sledovaly krizovou situaci v sousední Polské lidové republice, monitorovaly … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek, Jaroslav Pažout

  Dominový efekt

  Vydavateľstvo: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
  Dátum vydania: 26. septembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,46 €
  Vaša cena: 14,69 
  Působení disentu a dalších nonkonformních aktivit ve středoevropských zemích sovětského bloku představovalo faktor, který více či méně přispěl k pádu komunistických režimů. Předkládaná kolektivní monografie představuje souhrnný přehled vývoje opozičních hnutí v Československu, Polsku, Maďarsku a Německé demokratické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Akce K

  Vydavateľstvo: Česká zemědelská univerzita
  Dátum vydania: 14. apríla 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  Zatím nejucelenější historický pohled na nejradikálnější projev kolektivizace českého a moravského venkova, kdy byly v rámci akce Kulak (v dobových dokumentech se používala zkratka akce K) nuceně ze svých statků vystěhovány tři až čtyři tisíce selských rodin. Kniha, na které po několik let pracovalo šest historiků, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti

  Vydavateľstvo: Dokořán
  Dátum vydania: 11. novembra 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,93 €
  Vaša cena: 15,13 
  Tématem sborníku je kolektivizace venkova v Československu, kterou vládnoucí Komunistická strana Československa prosadila podle radikálního sovětského vzoru po únoru 1948. Mezi její tragické důsledky patřilo rozrušení historických, sociálních a majetkových vazeb venkovského obyvatelstva – nejviditelněji se projevilo takřka … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989

  Vydavateľstvo: Dokořán
  Dátum vydania: 11. februára 2005
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,56 €
  Vaša cena: 12,88 
  Sborník prací českých i zahraničních historiků, který vychází z cyklu specializačních přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nejen mapuje známá i méně známá témata odporu proti normalizačnímu režimu v Československu (disent, katolická církev, ekologická hnutí, aktivity StB při potlačování, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Blažek

  Polsko a Československo v roce 1968

  Vydavateľstvo: Dokořán
  Dátum vydania: 5. septembra 2006
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,93 €
  Vaša cena: 15,13 
  V roce 1968 se československé a polské dějiny výrazným způsobem ovlivňovaly -stačí připomenout, že se polské jednotky podílely na srpnové okupaci Československa. Čeští a polští historikové v této knize přibližují nejdůležitější otázky vzájemných vztahů a jejich různých podob, všímají si také širšího … Zobraziť viac info ►