Neil Campbell

autor

Biologie


Kniha Biologie je první komplexní učebnicí obecné biologie takového rozsahu na českém trhu. Jedná se o překlad světově nejúspěšnější učebnice v této oblasti a to dává záruky její kvality. Za obrovský úspěch jejího anglického originálu, a to jak u studentů, tak u učitelů, „může“ především sjednocující pohled na živou přírodu, který nabízí z úrovně současného poznání. Kniha přitom nezatěžuje čtenáře různými nedávno objevenými detaily, které by beztak byly během několika měsíců překonány jinými novinkami. Naopak zachovává tradiční základ věd o životě, přiměřeně jej aktualizuje a soustřeďuje se na souvislosti mezi různými jevy. Prof. RNDr. Josef Berger, CSc., Katedra klinických oborů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, vedoucí kolektivu recenzentů českého vydání Publikace je především určena: vysokoškolským studentům medicíny a všech dalších zdravotnických oborů, učitelství biologie a studentům biologie přírodovědeckých fakult. všem profesorům a učitelům biologie nižších stupňů škol, pro které je důležité zopakování základních vědomostí výborným a talentovaným studentům gymnázií, kteří se připravují na vysokou školu Kniha je názorná, přehledná a praktická. Vyniká: komplexností zpracování témat názornými diagramy, nákresy a ilustracemi ojedinělými fotografiemi kvalitní grafickou úpravou V knize se více dozvíte například o: biochemii a buněčné biologii genetice biologii živočichů biologii rostlin evoluci ekologii
Vypredané
118,22 € 124,44 €