Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber: 999 miest na Slovensku

Jan Chmelík

List.php:/getLoadedProductCollection 10 List.php:/getLoadedProductCollection 10
 • Autor: František Novotný, Simona Stočesová, Jan Chmelík

  Trestní právo hmotné, Obecná část

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 3. februára 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 16,92 €
  Vaša cena: 16,07 
  Nedostupné
  Publikace řeší základní otázky trestní odpovědnosti, podává nejnovější, moderní poznatky z trestního práva hmotného v přiměřeném rozsahu tak, aby poskytla potřebné vědomosti pro studium a absolvování trestního práva hmotného, ale také znalosti potřebné pro právní praxi. Výklad jednotlivých témat je podáván … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík

  Trestní řízení

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 25,86 €
  Vaša cena: 24,57 
  Nedostupné
  České trestní právo hmotné i procesní prochází v posledních letech zásadními změnami, které se rychle vyvíjí a zpřesňují nebo mění právní stav. Snaha autorů této publikace byla přinést aktuální stav českého trestního procesu. V knize jsou kromě známých procesních institutů a postupů zapracovány … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík

  Rukověť trestního práva hmotného a procesního

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 12. marca 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 19,26 €
  Vaša cena: 18,30 
  Nedostupné
  Učebnice Rukověť trestního práva hmotného a procesního je určena především středoškolským a vysokoškolským studentům. Ppro svoji stručnou a praktickou formu vysvětlení základní problematiky, je zpracována na základě přednášek zpracovaných ve formě sylabů ve formátu „ppt“, kde jsou obsaženy základní teze, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík, Zdeněk Tomica

  Korupce a úplatkářství

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 16. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 23,02 €
  Vaša cena: 21,87 
  Nedostupné
  Kniha Korupce a úplatkářství navazuje na předcházející publikaci "Pozornost, úplatek a korupce". Autoři zpracovali publikaci odpovídající současné době, která přináší zcela nové pohledy na korupci a dává návod na preventivní působení proti současným korupčním jednáním. Omluva autora: Text 8. kapitoly původně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík, Zdeněk Tomica

  Korupce a úplatkářství

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 3. júna 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 23,26 €
  Vaša cena: 22,10 
  Nedostupné
  Korupce je jedním z nejzávažnějších světových problémů současnosti. Tato skutečnost je dána řadou faktorů, mezi jinými i charakterem dnešní doby, jejím deformovaným žebříčkem hodnot a zájmů, ať se jedná o jednotlivce či společnost, která korupci podlehne. Zdánlivé výhody plynoucí z korupce jsou odbourány … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík

  Trestní právo hmotné

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. septembra 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 37,12 €
  Vaša cena: 35,26 
  Nedostupné
  Učebnice trestního práva hmotného - obecná část obsahuje zcela zásadní změny v chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů způsobené přijetím zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Tato změna se musí logicky promítnout jak do praxe orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších osob, stejně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík

  Trestní právo hmotné

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. augusta 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 23,26 €
  Vaša cena: 22,10 
  Nedostupné
  Učebnice trestního práva hmotného – zvláštní část s aplikačními příklady je uceleným zpracováním zvláštní části trestního zákoníku do podoby učebnice určené především vysokoškolským studentům, zaměřujícím se na otázky teoretické i aplikační. Tomu je didakticky přizpůsobena jak úvodní část, která je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Jan Chmelík

  Trestní právo hmotné

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. decembra 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 20,44 €
  Vaša cena: 19,42 
  Nedostupné
  V roce 2009 byl přijat zák. č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník, který zcela zásadním způsobem změnil chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů. Tato změna se musí logicky promítnout jak do praxe orgánů činných v trestním řízení, ale i dalš ích osob, stejně tak do výuky trestního práva. Na tuto legislativní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík

  Rukověť trestního práva hmotného a procesního

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. októbra 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 18,32 €
  Vaša cena: 17,40 
  Nedostupné
  Rukověť trestního práva hmotného a procesního navazuje na předcházející vydání stejnojmenné publikace, která oslovila zejména středoškolské nebo vysokoškolské studenty pro její stručnou a výstižnou charakteristiku základů trestního práva hmotného (tr estní zákon) a procesního (trestní řád). Připravovaná rukověť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Chmelík

  Mravnost,pornografie a mravnostní kriminalita

  Vydavateľstvo: Portál
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 20,54 €
  Vaša cena: 19,51 
  Nedostupné
  Sexuální chování je ve všech existujících a známých kulturách podřizováno určitým mravním a právním normám tak, aby obtížně kontrolovaná a regulovaná sexuální činnost nepůsobila destabilizačně. Mravnostní trestné činy vzhledem k jejich charakteru, ale zejména vzhledem k jejich dopadům na svobodu a lidskou … Zobraziť viac info ►