Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ján Cirák

List.php:/getLoadedProductCollection 7 List.php:/getLoadedProductCollection 7
 • Autor: Ján Cirák

  Základy zmenkového práva (2.doplnené a prepracované vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 29. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice reflektuje aktuálny právny stav zmenkového práva v Slovenskej republike po poslednej nepriamej novele zákona zmenkového a šekového vykonanej zákonom č. 438/2015 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra 2015, ako aj ďalšie zmeny v slovenskom zákonodarstve. Kniha je rozdelená … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Gandžalová, Ján Cirák

  Základy rodinného práva: Úvodná časť - manželské právo - osvojenie

  Vydavateľstvo: Belianum
  Dátum vydania: 1. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,80 €
  Vaša cena: 13,11 
  Vysokoškolská učebnica Základy rodinného práva, je novou aktualizovanou a inovovanou podobou učebnicou z problematiky rodinného práva. Jej autori pri vypracovaní obsahového textu prihliadali na všetky zmeny, ktoré medzičasom nastali v oblasti rodinného zákonodarstva, a jednak na najnovšie poznatky vedy rodinného práva ako … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák

  Dedičské právo

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. júla 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,60 €
  Vaša cena: 11,97 
  Predkladaná publikácia Dedičské právo ucelene spracováva problematiku tohto základného subsystému všeobecného súkromného práva. Autori v nej poskytujú komplexný pohľad do dedičského práva, objasňujú teoretické i praktické súvislosti, čo je odrazom ich poznatkov získaných na akademickej pôde i kontaktu s právnou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák, Svetlana Ficová

  Občianske právo - Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. októbra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori v jednotlivých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Marek Števček

  Rodinné právo, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. októbra 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Predkladaná učebnica predstavuje vo svojom sú-hrne systematické spracovanie problematiky rodinného práva v Slovenskej republike. Výklad inštitútov rodin-ného práva sa opiera o znenie novej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2005. S ohľadom na spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák

  Základy zmenkového práva

  Vydavateľstvo: Belianum
  Dátum vydania: 16. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,40 €
  Vaša cena: 12,73 
  Publikácia je zameraná na výklad základov zmenkového práva. Jej vydaním mienia autori zaplniť medzeru, ktorá je citeľná najmä pri štúdiu základných inštitútov zmenkového práva hmotného a procesného na právnických fakultách v SR. Základom publikácie je systematický výklad inštitútov zmenkového práva a komentovaný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák

  Dedičské právo

  Vydavateľstvo: Key publishing
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,96 €
  Vaša cena: 8,51 
  Komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňuje teoretické i praktické súvislosti. Venuje sa otázkam ako dedenie zo zákona, zo závetu, dedenie obchodného podielu, vydedenie, predpokladom dedenia, prechodu dlhov, odmietnutiu dedičstva a samotnému dedičskému konaniu. … Zobraziť viac info ►