Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Denisa Dulaková

List.php:/getLoadedProductCollection 7 List.php:/getLoadedProductCollection 7
 • Autor: Anton Dulak, Denisa Dulaková

  Repetitórium z občianskeho práva hmotného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 29. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,50 €
  Vaša cena: 11,88 
  Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre formou riešenia praktických zadaní a príkladov z reálneho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Imrich Fekete, Martin Križan

  Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 11. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 60,95 €
  Vaša cena: 57,90 
  Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Anton Dulak

  Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi - 1. diel

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 26. júla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková

  Krátkodobý nájom bytu a súvisiace otázky

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Prijatie zákona o krátkodobom nájme bytu č. 98/2014 Z. z. malo za cieľ odstrániť bariéru nadmernej ochrany nájomcov, ktorú im poskytovalo nájomné bývanie upravené Občianskym zákonníkom, a vyriešiť tie náležitosti prenájmu, ktoré boli pre majiteľa bytu problematické a nevýhodné. Napriek celkovému prínosu zavedenia režimu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Kolektív autorov

  Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna a...

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 20. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu judikatúry. Autori obohatili komentár o nové úvahy de lege ferenda majúce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Romana Smyčková, Denisa Dulaková

  Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 16. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 46,48 €
  Vaša cena: 44,16 
  Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné, rodinné právo a právo duševného vlastníctva. Autori tejto publikácie sú poväčšine dlhoroční pedagógovia, ktorí aj týmto spôsobom rea gujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre formou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Kolektív autorov

  Zmluvy o prevode vlastníctva - kúpna a zámenn

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 45,45 €
  Vaša cena: 43,18 
  Podrobný výklad ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich scudzovacie zmluvy zaručuje, že publikácia bude užitočnou pomôckou nielen pre širokú odbornú verejnosť – stavovské profesie a ďalšie právnické povolania, ale i pre študentov právnických fakúlt. Komplexný, odborný výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho … Zobraziť viac info ►