Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Doručenie zadarmo na nákupy od 25€

Ian Fleming

Ian Fleming

Ian pochádzal zo známej, váženej a dosť bohatej rodiny. Jeho starý otec bol puritánsky Škót a známy bankár. Otec, plukovník Fleming, padol na fronte v roku 1917 a nekrológ do Timesov za tohto vojaka a člena parlamentu písal sir Winston Churchill.

Prvý životný úspech ale zaznamenal v športe. Študoval v Etone (nebol dobrým študentom) a dva roky po sebe tam bol majstrom v ľahkej atletike. Jeho rekordný výkon v skoku do diaľky z roku 1926 bol dlhé roky neprekonaný. Bol vysoký, štíhly a uzavretý mladík. Pri futbale si zlomil nos, ale po operácii ho mal zase rovný. Žiarlil na diplomatickú kariéru svojho staršieho brata, ale dvoch synov matka nemohla v kariére diplomata podporovať. Naučil sa však dobre po francúzsky, nemecky a rusky a po štúdiách sa vrhol na novinárstvo. Z tej doby mal aj Stalinov list s vlastnoručným podpisom. Keď bol totiž v roku 1933 ako dopisovateľ agentúry Reuters v Moskve na procese s britskými inžiniermi obžalovanými zo špionáže, požiadal Stalina o interview. Stalin síce odmietol, ale veľmi zdvorilo a vlastnoručne podpísaným listom.

V jeseni potom odišiel pracovať pre Reuters do Šanghaja. V žurnalistike mal otvorenú veľkú budúcnosť. Po dvoch rokoch mu ale banka Gull and Co ponúkla miesto, ktoré zvyčajne dostávali osvedčení päťdesiatroční zamestnanci. Miesto prijal, hoci ho novinárčina bavila, vzrušovala a uspokojovala.

Pobočník riaditeľa tajnej služby

V máji roku 1939 dostal mladý bankový úradník Ian Fleming pozvanie na schôdzku v starobylom a vznešenom hoteli Cartlon v Londýne. Vďaka pokojnému prostrediu, diskrétnej obsluhe a vynikajúcej kuchyni a vínnej pivnice sa Ian na ten rozhovor veľmi tešil. Nemohol však tušiť, že mu od základov zmení život. Na schôdzku ho totiž pozval kontraadmirál John Godfrey, ktorý hľadal pobočníka a pre tip zašiel k svojmu priateľovi, riaditeľovi Anglickej banky. Fleming, mimochodom aj absolvent námornej dôstojníckej školy, bystrý a dravý novinár s rozsiahlymi jazykovými znalosťami, navyše z dobrej rodiny, bol podľa obidvoch ideálny kandidát na toto miesto. Admirál Godfrey bol totiž začiatkom roka menovaný riaditeľom tajnej služby v britskom námorníctve. Fleming miesto prijal a začal svoj čas deliť medzi banku a kontrašpionáž. Dopoludnia u pánov Rowa a Pitmana a popoludní na Admiralite, kde vstupoval do dverí označených číslom 39. Nachádzali sa tam tajné správy o nemeckej výzbroji, kapitánoch ponoriek, prístavných prácach v Kieli, zhromažďovali sa tam podklady pre bombardovanie Hamburgu. Fleming vtedy fajčil 70 cigariet denne.

Ako spolupracovník z čísla 39, Edward Merret, k tomu podotkol: Ian bol rovnaký „požierač papiera“ ako my všetci v Admiralite. Vojna pre neho znamenala trápenie, pot a slzy, ale nie bezprostredne krv.

Fleming musel tiež vyhodnocovať rôzne bláznivé návrhy na obranu britských ostrovov (vyskytol sa napríklad aj nápad loďami privliecť arktické ľadovce, opevniť ich a rozmiestniť pri pobreží ako hrádzu pred inváziou). Počas práce prišiel aj do kontaktu s oddelením MI 6 a s jeho šiestou sekciou zvanou Secret service, s oddelením MI 5, podriadeným Ministerstvu zahraničných vecí a aj s kanceláriou Špeciálnych organizácií, ktorá sa zaoberala vysielaním parašutistov do nemeckého tylu. Získal tak značný prehľad o organizácií a zákulisí špionážnej a kontrašpionážnej službe. Čoskoro bol povýšený z námorného poručíka na korvetného kapitána.

Laboratória FBI

V júni 1941 sprevádzal Fleming admirála Godfreya do USA. Išlo o dosť chúlostivú cestu. Spojené štáty ešte neboli vo vojne a britská vláda chcela nadviazať pokiaľ možno úzku spoluprácu obidvoch tajných služieb. Riaditeľ FBI Hoover sa s touto misiou odmietol oficiálne stretnúť. Dal však rozkaz, aby im podrobne ukázali laboratória, archívy, podzemné strelnice a učebne americkej tajnej služby. Túto Flemingovu skúsenosť literárni historici označujú ako jeden z podnetov pre neskorší zrod Jamesa Bonda.

Hlavným spojovacím článkom pre britskú delegáciu bol kanadský milionár W. Stephenson, organizátor a sponzor rozsiahlej diverznej siete namierenej proti Nemecku. Jeho koordinačná miestnosť na tridsiatomšiestom poschodí bola Flemingovi plne k dispozícií. čoskoro sa obidvaja muži spriatelili. Fleming sa zúčastnil so Stephensonovými mužmi krádeže, nafilmovania a včasného vrátenia japonských diplomatických kódov, študoval Stephensonove metódy diverzie. Tento pán si napríklad v Kanade zriadil pracovisko, ktoré dokázalo napodobniť hocijaký písací stroj na svete aj s drobnými chybičkami v jednotlivých úderoch a úspešne vyrábal nepravé spisy. Od falošných pasov až po štábne rozkazy.

Aj vďaka Stephensonovej pomoci Godfreyova misia úspešne pokračovala a skončila uzatvorením zmluvy medzi USA a Veľkou Britániou o zriadení koordinačnej spravodajskej kancelárie. Text tejto zmluvy vypracoval Fleming za dva dni pobytu vo Washingtone odkiaľ si priviezol darček od generála Donovana, krásny Colt 38 s vyrytým nápisom Pre špeciálne služby.

Špionážna škola pri jazere

Pán Stephenson mal v Oshawe pri jazere Ontario prekrásne a osamelé súkromné sídlo. Ale nebol to len milionársky zámok, ale aj jedna z najlepšie organizovaných špionážnych škôl na svete. Fleming s potešením prijal Stephensonove pozvanie a prišiel na študijný pobyt do Oshawy.

Inštruktorom streľby tam bol známy americký pištoľník Murphy, učiteľom karate plukovník Wallace a aj na ostatné odbory samí prvotriedni špecialisti. Fleming sledoval jednak metodiku výučby, aby získal nové skúsenosti pre výcvik v Anglicku a okrem toho si školu ochutnal aj ako žiak. Stephenson o ňom neskôr prehlásil, že patril k najtalentovanejším žiakom školy. Perfektne napríklad v noci zneškodnil niekoľko plávajúcich mín a sám pod vodnou hladinou pripevnil nálož k „nepriateľskej“ lodi a stačil sa stratiť, kým loď vybuchla. Alebo bola do pohotovosti uvedená celá torontská polícia a skupina piatich žiakov dostala za úlohu „vyhodiť do povetria“ mestskú elektráreň. Štvorica žiakov sa nechala najať v uhoľných skladoch, dvaja išli ako vodiči a dvaja pod uhlím spolu s „náložami“. Pri vstupnej kontrole boli pochytaní. Fleming pracoval samostatne. Prišiel (po telefonickom ohlásení) ako britský inžinier, ktorý mal niečo dohodnúť s riaditeľom podniku. Ako návšteva k riaditeľovi bol o niečo slabšie kontrolovaný, podarilo sa mu na chvíľu zbaviť sprievodu a umiestniť bombu z aktovky na elektrárenskom dispečingu. Keby bomba skutočne vybuchla (samozrejme iba zazvonila), bolo by Toronto bez elektriny.

Stephensonova škola pri jazere ukázala Flemingovi nielen celý rad špionážnych trikov, ale podnietila aj jeho fantáziu. Poslúžila mu ako odrazový mostík pre vymýšľanie vlastných akcií počas vojny a neskôr mu pomohla vytvoriť typ agenta 007. Hrdinu v podstate romantického, bezohľadného až k sadizmu a chladného ako vytasený nôž. Navyše získala podnet jeho technická predstavivosť, s ktorou vytváral technické špionážne hračky pre svojho agenta.

Útočná sekcia č. 30

Po návrate z Kanady sa Ian Flemingzačal zaujímať o Otta Skorzenyho, profesionálneho esesáckeho hrdloreza prvej triedy. Bolo to ešte dávno predtým, než Skorzeny uniesol Mussoliniho zo zajatia (Zaujímavé je, že tento pán, dlho po vojne spokojne žijúci v Španielsku, dal jeden z podnetov nielen k Flemingovým dielam, ale aj ku Mňačkovej knihe Smrť sa volá Engelchen a k jej filmovému prepisu režisérov Kadára a Klosa). Fleming zistil, že nacisti s prvou vlnou parašutistov pri dobývaní Kréty "vysypali" aj Skorzenyho komando, ktoré do bojov priamo nezasiahlo, ale prejavilo záujem o britské štáby v Maleme a Heraklione. Išlo im zrejme o to ukoristiť čo možno najviac tajných materiálov: máp, rozkazov, šifier, zoznamov. Akcia bola pomerne úspešná. Bola to prvá úderná akcia špionážnej skupiny v Druhej svetovej vojne.

Fleming okamžite rozpoznal jej dôležitosť a navrhol admirálovi Godfreyovi, aby zaútočili rovnakou zbraňou. Tak bola na Flemingov návrh a pod jeho vedením pri Admiralite zriadená sekcia č. 30, jedna z najzaujímavejších malých a takmer súkromných armád tejto svetovej vojny.

Do prvej akcie sa hlásil aj sám Fleming, ale admirál ho nepustil. Našťastie. Útok sa totiž nepodaril a desať mužov bolo zabitých. Mohlo to znamenať stratu a likvidáciu oddielu, ale Fleming sa nevzdal a znásobil náročnosť výcviku a prípravu akcií. V novembri 1942 sa vylodila väčšia skupina jeho mužov pri Siddi Ferruelu v Alžírsku, úspešne prenikla do štábu talianskeho vojnového námorníctva a priniesla odtiaľ čo sa dalo. Boli to pre Admiralitu materiály nesmierne cenné a Sekcia 30 získala uznanie. Rozšírila sa, dostala vlastné transportné prostriedky a prednosť pri vyzbrojovaní.

Pri jednej z ďalších akcií „vyfúkli“ Flemingovci Talianom plán mínových polí a pobrežnej obrany Sicílie. Pri neskoršej invázii zachránila táto skutočnosť životy tisícom britských a amerických vojakov.

Fleming zostavoval zoznam objektov, ktoré „stoja za návštevu“. Od nórskeho Trondheimu, kde Nemci skúšali nové magnetické míny, až po odpaľovacie rampy V 1. Pri invázii do Normandie organizoval útok na Arromanches, kde mali nacisti najväčšiu radarovú stanicu. Vo Francúzsku jeho muži prepadli veľkú šampiňonáreň pri Houilles, kde v podzemných priestoroch Nemci pracovali na prototype akustického torpéda, dokonalejšieho ako mali v tej dobe spojenci.

Fleminga aj pri všetkých tých úspechoch Sekcie 30 stále mali za fantastu. Jeden z jeho mužov, Ralph Izzard, však objavil na holandskej pláži základňu nemeckých jednomiestnych špionážnych miniponoriek. Veliteľstvo do tohto dňa o ich existencii pochybovalo, že sú to vraj Flemingove nočné mory, ale veliteľ tvrdil, že základňa musí byť niekde tam.

Na poslednej akcii v roku 1945 sa Ian osobne zúčastnil. Dostával do kancelárie 39 podivne nejasné správy o zámku pri Tambachu vo Wurtenberských lesoch. Že vraj tam majú dôkladne zaplachtované nákladné autá a zahliadli tam aj nemeckého admirála. Skupina teda v predvečer kapitulácie vtrhla do zámku a našla tam nemeckého admirála na hore listín s petrolejom v ruke. Bol to archív nemeckého vojnového námorníctva od roku 1870. Dvadsať rokov po vojne (už po Flemingovej smrti) bol v Anglicku publikovaný.

Keď skončila vojna, pýtali sa kamaráti Iana Fleminga, čo bude teraz robiť.

Napíšem dejiny špionáže, ale také, že sa na všetky predchádzajúce zabudne ako na nudné...

Nenapísal ich. Ale zato stvoril Jamesa Bonda.
 

(Zdroj:  Wikipédia, fotografia: Topnews.in)

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond: Casino Royale

  Vydavateľstvo: Comics Centrum
  Dátum vydania: 28. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Literární debut Iana Fleminga, v němž světu poprvé představil slavného agenta britské tajné služby CASINO ROYALE. Nyní vychází v komiksové adaptaci podle scénáře VANA JENSENA s kresbou DENNISE CALERA a barvami CHRISE OHALLORANA. Agent Bond je vyslán do francouzského kasina v Royale-les-Eaux, kde má za úkol finančně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Casino Royale + 2CD

  Vydavateľstvo: Macmillan Education
  Dátum vydania: 1. augusta 2006
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 12,96 €
  Vaša cena: 12,31 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Casino Royale + 2CD … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  You Only Live Twice

  Vydavateľstvo: Random House
  Dátum vydania: 6. septembra 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 12,50 €
  Vaša cena: 11,88 
  Nedostupné
  `You only live twice: Once when you are born And once when you look death in the face' Doctor Guntram Shatterhand's Garden of Death is a magnet for suicides from all over Japan. James Bond - grief-stricken and erratic - must kill him to save his career in the Service. But as Shatterhand's true identity is revealed, Bond is forced to confront his past, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Spy Who Loved Me

  Vydavateľstvo: Random House
  Dátum vydania: 6. septembra 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 12,50 €
  Vaša cena: 11,88 
  Nedostupné
  WITH A NEW INTRODUCTION BY DOUGLAS KENNEDY `You take a wrong step, play the wrong card in Fate's game, and you're lost in a world you had never imagined, against which you have no weapons. No compass. ' Vivienne Michel is running away - from pain, from rejection, from humiliation. When she stumbles into a criminal plot, her life seems … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Man with the Golden Gun

  Vydavateľstvo: Random House
  Dátum vydania: 6. septembra 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 12,50 €
  Vaša cena: 11,88 
  Nedostupné
  `Mister, there's something quite extra about the smell of death. Care to try it?' After a year missing in action, Bond is back. .. brainwashed by the KGB and on a mission to assassinate M. To prove his worth to the Service, he must hunt down and eliminate his fiercest opponent yet: "Pistols" Scaramanga - The Man With The Golden Gun. Ian Fleming's … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Dr. No

  Vydavateľstvo: Vintage Classics
  Dátum vydania: 5. apríla 2018
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 7,95 €
  Vaša cena: 7,55 
  Nedostupné
  Dr Julius No is a man with a mysterious past. Nobody knows what secrets are hidden on his Caribbean island, and all those who have attempted to investigate further have disappeared. When two British agents go missing in Jamaica, Bond is sent to investigate. Battling the Doctor's twin obsessions with power and pain, he uncovers the true nature of … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Goldfinger

  Vydavateľstvo: Vintage Books
  Dátum vydania: 23. decembra 2014
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Nedostupné
  WITH A NEW INTRODUCTION BY KATE MOSSE 'You're stale, tired of having to be tough. You want a change. You've seen too much death' In Fleming's seventh 007 novel, a private assignment sets Bond on the trail of a criminal mastermind - Auric Goldfinger. But greed and power have created a deadly opponent who will stop at nothing to get … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Thunderball

  Vydavateľstvo: Vintage Books
  Dátum vydania: 6. septembra 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Nedostupné
  He was one of those men - one meets perhaps only two or three in a lifetime - who seem almost to suck the eyes out of your head. He was their Supreme Commander - almost their god' Spectre is a merciless new enemy - a group of the world's toughest criminals, headed by the brilliant Ernst Stavro Blofeld. When two NATO atom bombs go missing, Bond … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  The Man with the Golden Gun + CD

  Vydavateľstvo: Macmillan
  Dátum vydania: 17. februára 2013
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 14,56 €
  Vaša cena: 13,83 
  U dodávateľa, termín orientačný
  The Macmillan Graded Readers series is one of the most popular and respected series of simplified readers for learners of English, with great stories from both contemporary and classic authors. Macmillan Readers Upper Intermediate adaptation of Ian Fleming's The Man with the Golden Gun. Scaramanga is a cold-blooded killer with connections to the KGB and … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Dr No

  Vydavateľstvo: Vintage Books
  Dátum vydania: 2. augusta 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 8,99 €
  Vaša cena: 8,54 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Dr Julius No is a man with a mysterious past. Nobody knows what secrets are hidden on his Caribbean island, and all those who have attempted to investigate further have disappeared. When two British agents go missing in Jamaica, Bond is sent to investigate. Battling the Doctor's twin obsessions with power and pain, he uncovers the true nature of … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Srdečné pozdravy z Ruska

  Vydavateľstvo: Delfín
  Dátum vydania: 19. apríla 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 5,41 €
  Vaša cena: 5,14 
  Nedostupné
  Každá vláda významnějšího státu si vede spis na Jamese Bonda, britského tajného agenta. Ruská vražedná organizace SMĚRŠ ho určila k likvidaci - mají pro něj dokonalou návnadu, okouzlující agentku Taťánu Romanovovou. Jejím úkolem je přivábit Bonda do Istanbulu a svést ho, o zbytek se mají postarat její nadřízení. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming, Sebastian Faulks

  James Bond: Diabol sa postará

  Vydavateľstvo: Slovart
  Dátum vydania: 21. augusta 2008
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,92 €
  Vaša cena: 9,42 
  Nedostupné
  Bond je späť. .. Kniha populárnej série o kultovom špiónovi Jamesovi Bondovi s názvom Diabol sa postará vychádza pri príležitosti oslavy stého výročia od narodenia pôvodného spisovateľa bondoviek Iana Fleminga. Sebastian Faulks, autor najnovšieho príbehu, nadviazal na Flemingov odkaz z posledných románov Dych života a Chobotnička … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Live and Let Die + CD

  Vydavateľstvo: Macmillan Education
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 12,34 €
  Vaša cena: 11,72 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Beautiful, fortune-telling Solitaire is the prisoner (and tool) of Mr Big - master of fear, artist in crime and Voodoo Baron of Death. James Bond has no time for superstition - he knows that Mr Big is also a top SMERSH operative and a real threat. More than that, after tracking him through the jazz joints of Harlem, to the Everglades and on to the … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Dr. No

  Vydavateľstvo: Vintage Books
  Dátum vydania: 6. septembra 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Nedostupné
  The first shot had been fired. There would be others. And whose finger was on the trigger? Who had got him so accurately in their sights?' Crab Key island is desolate and remote. So why is Dr No defending it so ruthlessly? Only Bond can uncover the truth, in Fleming's sixth 007 adventure. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Dr.NO

  Vydavateľstvo: Penguin Books
  Dátum vydania: 1. januára 2002
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,20 €
  Vaša cena: 8,74 
  Nedostupné
  Dr No, a sinister recluse with mechanical pincers for hands and a sadistic fascination with pain, holds James Bond firmly in his steely grasp. Bond and Honey Rider, his beautiful and vulnerable girl Friday, have been captured trespassing on Dr No’s seclud … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Diamonds are Forever

  Vydavateľstvo: Vintage Books
  Dátum vydania: 4. októbra 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Nedostupné
  The Spangled Mob are no ordinary American gangsters. They prey on the addictions of the wealthy and treat the poor as collateral. Their ruthless desire for power and fierce brotherly loyalty make them deadly and invincible. James Bond must go deep undercover in his urgent new assignment: to destroy their millionaire masterminds, Jack and Seraffimo Spang. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Casino Royale

  Vydavateľstvo: Vintage Books
  Dátum vydania: 2. augusta 2012
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,99 €
  Vaša cena: 8,54 
  Odošleme ihneď
  Le Chiffre is a businessman with expensive tastes, and SMERSH's chief operative in France. But as his dissolute lifestyle threatens to ruin him, his only hope is to risk his paymasters' money at the card table. James Bond, the finest gambler in the service, has a deadly new mission: to outplay Le Chiffre and shatter his Soviet cell. Amidst the opulence … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Quantum of Solace: The Complete James Bond Short Stories (Complete Bond Short Stories)

  Vydavateľstvo: Penguin Books
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 10,40 €
  Vaša cena: 9,88 
  Nedostupné
 • Autor: Ian Fleming

  Goldfinger

  Vydavateľstvo: Nakladatelství XYZ
  Dátum vydania: 29. februára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 11,99 €
  Vaša cena: 11,39 
  Nedostupné
  Auric Goldfinger je obézní boháč se zálibou ve shromažďování zlata a s kontakty na zločinecké organizace. James Bond dostane za úkol zjistit, jak Goldfinger se zlatem obchoduje a jakým způsobem ho tajně pašuje. Navíc má v souboji s Bondem dlouhou dobu navrch… … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond - Žiješ jenom dvakrát

  Vydavateľstvo: Nakladatelství XYZ
  Dátum vydania: 1. apríla 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,60 €
  Vaša cena: 8,17 
  Nedostupné
  Poté, co Ernst Blofeld zabil Bondovu manželku, se James psychicky zhroutil a přestal být jako agent spolehlivý. Ačkoli ohrožoval sebe i své kolegy, M se nechtěl se ztrátou jednoho ze svých nejlepších lidí smířit a nasadil Bonda na šílenou a nebezpečnou misi do Japonska. V Japonsku je situace opravdu napjatá – když … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond Muž se zlatou zbraní

  Vydavateľstvo:
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,60 €
  Vaša cena: 8,17 
  Nedostupné
  James Bond obdrží zprávu, která 007 označuje za další cíl "muže se zlatou zbraní". Francisco Scaramanga si pro své oběti nechává tavit kulky ze zlata a ze stejného kovu má i zbraň. Navíc sídlí v tajemném labyrintu, ze kterého ještě nikdo neodešel živ ý. .. Podaří se to věhlasnému agentovi? … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond - Thunderball

  Vydavateľstvo: Nakladatelství XYZ
  Dátum vydania: 1. júla 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,05 €
  Vaša cena: 8,60 
  Nedostupné
  Bondovka z roku 1961. V pořadí devátý slavný příběh neuvěřitelného agenta 007 Jamese Bonda. Organizace SPECTRE unese britský letoun s dvěma atomovými bombami, které odpálí, pokud nedostanou diamanty v hodnotě 100 milionů dolarů. Letoun přistane na Bahamách, Bond má ale co do činění s nebezpečným Emiliem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  V tajné službe jejího veličenstva

  Vydavateľstvo: Ikar
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,05 €
  Vaša cena: 8,60 
  Nedostupné
  Zloduch Ernst Bloefeld se rozhodl, že bude západní svět vydírat kontaminací světových zásob potravin. Podařilo se mu totiž vyvinout smrtelně nebezpečný virus a chce jej rozšířit po celé Zemi prostřednictvím mladých dívek, které již pro tento úkol shr omáždil. Do Švýcarska se však vydává James Bond, aby Bloefeldovi jeho vražedné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond - comics (Casino Royale, Žít a nechat zemřít, Moonraker)

  Vydavateľstvo: BB/art
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 13,60 €
  Vaša cena: 12,92 
  Nedostupné
  První knižní dobrodružství Jamese Bonda bylo i prvním z těch, které byly uveřejněny jako komiksový strip v Daily Expressu. Ve stejných novinách už dříve vyšly zhuštěné výtahy z jeho příběhů a mnoho z pochybností, které měl Fleming ohledně seriálového zpracování, ubylo, když byl scénář ke Casino … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond - Moonraker

  Vydavateľstvo: Nakladatelství XYZ
  Dátum vydania: 16. mája 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,60 €
  Vaša cena: 8,17 
  Nedostupné
  Další ze série dobrodružných románů o agentu 007 Jamesi Bondovi se odehrává v poválečné Anglii. James Bond je tentokrát nasazen jako bezpečnostní agent do nového programu britské obrany - Moonraker. Šéfem tohoto programu je milionář, extravagantní a rozporuplný válečný veterán Hugo Drax. Nejen na něj, ale i na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond - Žít a nechat zemřít

  Vydavateľstvo: Nakladatelství XYZ
  Dátum vydania: 16. mája 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,60 €
  Vaša cena: 8,17 
  Nedostupné
  Druhý příběh ze série knih o neohroženém agentovi Jamesi Bondovi. Tentokrát se agent 007 vydává do Ameriky, aby ve spolupráci s CIA bojoval proti největšímu černošskému zločinci. Obvyklý kolorit příběhů o J. Bondovi (krásné ženy, technické hračky atd.) je obohacen popisem obřadů vúdú. Velmi čtivý román, který … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Goldfinger

  Vydavateľstvo:
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 7,20 €
  Vaša cena: 6,84 
  Nedostupné
  Auric Goldfinger: cruel, clever, frustratingly careful, is a cheat at Canasta and a crook on a massive scale in everyday life. The sort of man James Bond hates. So it's fortunate that Bond is the man charged by both the Bank of England and MI5 to discover what this, the richest man in the country intends to do with his ill-gotten gains - and … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Dr. No

  Vydavateľstvo: Penguin Books
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 6,90 €
  Vaša cena: 6,56 
  Nedostupné
  Dr. No, a sinister recluse with mechanical pincers for hands and a sadistic fascination with pain, holds James Bond firmly in his steely grasp. Bond and Honey Rider, his beautiful and vulnerable girl Friday, have been captured trespassing on Dr. No's secluded Caribbean island. Intent on protecting his clandestine operations from the British secret … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  Goldfinger (Penguin Viking Lit Fiction)

  Vydavateľstvo: Penguin Books
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,20 €
  Vaša cena: 8,74 
  Nedostupné
  Auric Goldfinger: cruel, clever, frustratingly careful. A cheat at Canasta and a crook on a massive scale in everyday life. The sort of man James Bond hates. So it’s fortunate that Bond is the man charged by both the Bank of England and MI5 to discover what the richest man in the country intends to do with his ill-gotten gains – and what … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond 007 - Dr. No - komiks

  Vydavateľstvo: BB/art
  Dátum vydania: 30. apríla 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 13,60 €
  Vaša cena: 12,92 
  Nedostupné
  Druhý díl souhrnného vydání klasických novinových stripů s Jamesem Bondem přináší další tři příběhy, které v jejich filmovém zpracování spojuje nejpopulárnější filmový 007 – Sean Connery. Názvy jednotlivých příběhů hovoří samy za sebe – v Diamanty jsou věčné se Bond dostává mezi pašeráky diamantů, Srdečné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming, Allan J.D. Taylor

  Koučink.Management do kapsy

  Vydavateľstvo: Portál
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 6,82 €
  Vaša cena: 6,48 
  Nedostupné
  Kapesní příručka tipů a technik koučinku, které napomáhají k efektivnějším výkonům a úspěšné prezentaci nejen na pracovišti. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Fleming

  James Bond 007 - Casino Royale

  Vydavateľstvo: Nakladatelství XYZ
  Dátum vydania: 20. novembra 2006
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,60 €
  Vaša cena: 8,17 
  Nedostupné
  První příběh lana Fleminga o agentovi 007 zastihuje Bonda při pokusu o zneškodnění stejně nebezpečného ruského agenta Le Chiffra tím, že ho Bond porazí u bakaratového stolu a přivolá na něj odplatu nejobávanější odnože KGB - SMĚRŠ (Směrť špionam). Zdá se, že štěstěna Bondovi přeje, zatímco Le Chiffre je ztracen. … Zobraziť viac info ►
Letné zľavy až do 80%

Vyberať knihy →

×