Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Tomáš Gábriš

List.php:/getLoadedProductCollection 10 List.php:/getLoadedProductCollection 10
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Najstaršie právo na Slovensku?

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. júna 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Dotlač
  (Plánovaná na 30. 06. 2021)
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systémuAmbíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu archaického normatívneho systému využívajúceho túto terminológiu. Autori poukazujú na skutočnosť, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jarmila Chovancova, Tomáš Gábriš

  Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné štýly myslenia a spôsoby argumentácie. Učebné texty … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Preskriptívna teória práva

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 23. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Ambíciou predloženej monografie je diagnostikovať post-pozitivistickú situáciu v teórii práva a v praxi aplikácie práva, a zároveň vytýčiť nový koncept post-pozitivistického právneho myslenia postaveného na ideách práva ako ? praktickej" (fronetickej) vedy. Autor sa prihovára za budovanie novo formulovanej ? preskriptívnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš, Ladislav Vojáček

  Pramene k právnym dejinám Slovenska II.

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú najvýznamnejšie vývojové medzníky a trendy v práve platnom na území Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. Okrem používania na seminárnych cvičeniach a pri … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Directio methodica v dejinách uhorského procesného práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Predkladaná publikácia zahŕňa úvodnú štúdiu, preklad a faksimile originálneho textu dobového diela uhorského „generálneho prokurátora" Jána Kitoniča – Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii, inclyti Regni Hungariae (Metodické pokyny k súdnemu procesu podľa obyčajového práva slávneho Uhorského kráľovstva) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Rytieri v republike

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 16. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, jedným z úplne prvých (a dodnes stále platných) zákonov prijatých po vzniku štátu – zákonom č. 61/1918 Zb. z. a n. To však novej republike paradoxne nebránilo, aby vzápätí v rámci svojich štátnych vyznamenaní zaviedla aj hodnostný stupeň „rytier“. Dodnes … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 31. decembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,15 €
  Vaša cena: 13,44 
  Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci. Autori prezentované inštitúcie ako aj ich vzájomné vzťahy vnímajú ako súčasť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. februára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,50 €
  Vaša cena: 21,38 
  Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých právnych odvetví – občianskeho aj trestného práva hmotného a procesného, obchodného, zmenkového, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš, Jozef Kolárik, Ladislav Vojáček

  Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 3. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach autori vychádzajú aj z poznatkov zo všeobecných (svetových) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Športové právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 27. októbra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,91 
  Nikdo, kdo se pohybuje ve sportovním prostředí (a s právnickým vzděláním zvláště), nemůže mít nejmenších pochyb o aktuálnosti autorem zvoleného tématu. Zcela nepochybně se ve slovenském sportovním a právním prostředí jedná o první práci, která ucele něji nahlíží na přehlížené a podceňované právní … Zobraziť viac info ►