Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Jan Amos Komenský

List.php:/getLoadedProductCollection 25 List.php:/getLoadedProductCollection 25
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Komenského vlastní životopis - Autobiografie Komenského pro období 1628-1658

  Vydavateľstvo: Almi
  Dátum vydania: 21. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,11 €
  Vaša cena: 12,45 
  Komenského vlastní životopis zachycuje vzpomínky z let 1628-1658, od odchodu do exilu až po nalezení konečného útočiště v Amsterodamu. Tento poslední Komenského spis, vydaný až roku 1670 pod názvem Pokračování v bratrském napomínání, vznikl v obranné polemice jako reflexe i obhajoba vlastního života. Autor … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Labyrint světa a ráj srdce

  Vydavateľstvo: Občanské sdružení Poutníkova četba
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,16 €
  Vaša cena: 12,50 
  Kniha Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského v moderní češtině. Jedná se o významné křesťanské dílo, které nás přivádí zpět ke kořenům české reformace. Jak poutník hledající smysl života projde všechna zákoutí světa, aby nakonec zklamán světem nalezl v pokoji svého srdce Spasitele Pána Ježíše … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Informatorium školy mateřské v jazyce 21. století

  Vydavateľstvo: Občanské sdružení Poutníkova četba
  Dátum vydania: 24. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Čím to asi je, že Bůh děti, ty nebeské perličky, nestvořil všechny společně jako anděly – přesně tolik, kolik jich chtěl mít, ale různě je rozděluje mezi lidi? Vzdává tím úctu lidem, aby se tak stali pomocníky svého Stvořitele při rozmnožování jeho tvorů. Nemají z nich však mít jen potěšení a radost, ale také … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Opera omnia 26/I.

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 15. júla 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,80 €
  Vaša cena: 21,66 
  První svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje 71 listů odeslaných a obdržených od roku 1628 do prosince 1638. Jedná se o dopisy z prvého lešenského pobytu, kdy Komenský navázal kontakty s předními představiteli dobové republiky učenců. Nejvýznamnějšími centry Komenského korespondenční sítě, kde … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Hlubina bezpečnosti

  Vydavateľstvo: Občanské sdružení Poutníkova četba
  Dátum vydania: 22. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,75 €
  Vaša cena: 11,16 
  Komenský se znovu ukazuje jako dobrý znalec nejen Písma samotného, ale také lidské duše, lidského života i lidského soužení. Zná dobře lidská pokušení i lidské touhy: „Když nám nad hlavou začne zuřit vichřice (které ve světě musejí přicházet), náhle nevíme kudy kam, staráme se, strachujeme, trápíme se a naplníme … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Spisy o první filosofii

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 27. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 30,46 €
  Vaša cena: 28,94 
  Kniha přináší dvojjazyčnou edici metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují systematické pojednání o první filosofii: 1) Prima philosophia; 2) Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgo philosophia prima et metaphysica dicta; 3) Scenographiae pansophicae pars II, quae … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Zpráva a naučení o kazatelství

  Vydavateľstvo: Občanské sdružení Poutníkova četba
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,54 €
  Vaša cena: 12,86 
  Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3:16) objasňuje základní biblické pravdy. Pečlivě je rozebírá, věrný vlastnímu učení o používání příkladů, a tak nás přivádí k porozumění evangeliu a jeho zdroji ve všemohoucím … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Cesta Světla 2v.

  Vydavateľstvo: Almi
  Dátum vydania: 4. júna 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,75 €
  Vaša cena: 17,81 
  Cesta Světla je nejnovější kniha s texty, které napsal Jan Amos Komenský. Zahrnuje v českém překladu čtveřici kratších, ale závažných a krásných děl „učitele národů“. Všechna díla jsou vydána v úplnosti a s vysvětlujícím poznámkami. Navíc jsou opatřena úvodními studiemi komeniologa profesora Jana … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Opera omnia 15

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,62 €
  Vaša cena: 30,04 
  Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Jedno nezbytné

  Vydavateľstvo: Kalich
  Dátum vydania: 15. mája 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,29 €
  Vaša cena: 9,78 
  Spisek Unum Necessarium (v tomto překladu Jedno nezbytné) napsal Komenský dva roky před svou smrtí a koncipoval jej jako svůj odkaz a závěť. Nové vydání překladu, který před dvaceti lety z latiny pořídil profesor Luděk Brož, vydáváme k letošnímu 350. výročí Komenského úmrtí (1670). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Cesta světla

  Vydavateľstvo: Almi
  Dátum vydania: 27. mája 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,75 €
  Vaša cena: 17,81 
  Nejnovější kniha s Komenského texty zahrnuje v českém překladu čtveřici kratších, ale závažných a krásných děl „učitele národů“. Všechna díla jsou vydána v úplnosti a s vysvětlujícím poznámkami. Navíc jsou opatřena úvodními studiemi komeniologa profesora Jana Kumpery, která zařazují Komenského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Opera omnia 19/I

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 2. decembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,27 €
  Vaša cena: 22,11 
  Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného až ve 30. letech 20. století; součástí jsou filologické i věcné komen­ táře, ediční … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Labyrint světa a ráj srdce

  Vydavateľstvo: Host
  Dátum vydania: 9. septembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,05 €
  Vaša cena: 13,35 
  Komenského alegorické zobrazení marnivosti světského světa je stále živé a aktuální. Edice vychází z posledního vydání, k němuž došlo ještě za autorova života (Amsterodam 1663). Původní komentáře Jaroslava Kolára aktualizoval přední komeniolog Tomáš Havelka. Obsahují vysvětlivky k textu a překlady dnes již … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Opera omnia 9/II

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 23. októbra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,85 €
  Vaša cena: 24,56 
  Další svazek souborné edice Komenského spisů navazuje tematicky na svazek 9/I. Zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Je to zejména Komenského edice a překlad osmé knihy dějin Jednoty bratrské od polského šlechtice Jana Lašického; Komenský si tuto část Lašického spisu vybral proto, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Labyrint světa a ráj srdce

  Vydavateľstvo: Práh
  Dátum vydania: 19. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,76 €
  Vaša cena: 17,82 
  Jedno z nejslavnějších českých děl si nyní bude moct s požitkem přečíst každý včetně studentů a školáků. Čtenáři, kterým v tom staročeský jazyk dosud bránil, si teprve nyní uvědomí hloubku a nadčasovost tohoto díla. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Orbis sensualium pictus

  Vydavateľstvo: Machart
  Dátum vydania: 20. marca 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,05 €
  Vaša cena: 13,35 
  Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského - ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové encyklopedie, která v době svého vydání natolik předběhla dobu, že ještě v následujících … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Orbis sensualium pictus

  Vydavateľstvo: Machart
  Dátum vydania: 20. marca 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,75 €
  Vaša cena: 17,81 
  Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského - ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové encyklopedie, která v době svého vydání natolik předběhla dobu, že ještě v následujících … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Předehra pansofie

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 25. augusta 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,75 €
  Vaša cena: 11,16 
  Kniha obsahuje dva rané Komenského spisy s pansofickým zaměřením. První, Předchůdce pansofie je programový spis, původem vlastně předmluva k větší pansofické práci, již Komenský chystal. Tuto nehotovou předmluvu zaslal autor k posouzení příteli Samuelu Hartlibovi do Anglie, kde spisek bez Komenského vědomí vyšel tiskem oxfordské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Il Labirinto del Mondo e il paradiso del cuore

  Vydavateľstvo: Wald Press
  Dátum vydania: 17. októbra 2007
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 21,15 €
  Vaša cena: 20,09 
  Významné dílo Jana Amose Komenského v nádherné grafické úpravě a s originálními ilustracemi Rut Kohnové. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Le Labyrinthe du Monde et le paradis du coeur

  Vydavateľstvo: Wald Press
  Dátum vydania: 24. augusta 2006
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 24,44 €
  Vaša cena: 23,22 
  Významné dílo Jana Amose Komenského v nádherné grafické úpravě a s originálními ilustracemi Rut Kohnové. Francouzská verze. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Cesta světla

  Vydavateľstvo: Almi
  Dátum vydania: 20. októbra 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,15 €
  Vaša cena: 17,24 
  Nejnovější kniha s Komenského texty zahrnuje v českém překladu čtveřici kratších, ale závažných a krásných děl „učitele národů“. Všechna díla jsou vydána v úplnosti a s vysvětlujícím poznámkami. Navíc jsou opatřena úvodními studiemi komeniologa profesora Jana Kumpery, která zařazují Komenského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Informatorium školy mateřské

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 5. októbra 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,17 €
  Vaša cena: 8,71 
  Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělání člověka stál záměr usnadnit školám, tj. žákům a učitelům v nich, cestu ke vzdělání a k duchovnímá rozvoji budoucích osobností, budoucích vzdělanců, tedy lidí, kteří budou ve společnosti hrát vůdčí roli. Předškolní stupeň, a to včetně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Jak se učit

  Vydavateľstvo: Mladá fronta
  Dátum vydania: 16. júna 2004
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,59 €
  Vaša cena: 5,31 
  Knížka obsahuje vybrané myšlenky Jana Amose Komenského věnované vzdělávání a výchově. Uspořádal Jan Kumpera. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Labyrint světa a ráj srdce

  Vydavateľstvo:
  Dátum vydania: 7. novembra 2005
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 21,15 €
  Vaša cena: 20,09 
  Významné dílo Jana Amose Komenského v nádherné grafické úpravě a s originálními ilustracemi Rut Kohnové. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

  Vydavateľstvo:
  Dátum vydania: 1. decembra 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,92 €
  Vaša cena: 16,07 
  Osm pořadů komponovaných Milanem Friedlem, které seznamují čtenáře v textu (a posluchače na přiloženém zvukovém cd ve formátu mp3) s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského: Labyrint světa a ráj srdce – Hlubina bezpečnosti – Cesta světla – Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – Pečeť věčnosti (Pansofia) … Zobraziť viac info ►