Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Soňa Košičiarová

List.php:/getLoadedProductCollection 13 List.php:/getLoadedProductCollection 13
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Zákon o priestupkoch - Podrobný komentár s judikatúrou

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 58,68 €
  Vaša cena: 55,75 
  Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obsahuje precízne rozpracovaný výklad k jednotlivým skutkovým podstatám priestupkov v znení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Repetitórium správneho práva procesného

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 24. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitórium je tak určené predovšetkým … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Správne právo procesné - Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 7. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,00 €
  Vaša cena: 21,85 
  Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procedurálnych postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych inštitútov, na ich medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Správny poriadok - Komentár 2013

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 14. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Zákon č.71/1967 Zb. patrí medzi kľúčové právne predpisy na Slovensku, nakoľko upravuje postup správnych orgánov pri rozhodovaní o právach, právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb. Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení zákona o správnom konaní (správny poriadok), pričom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Správny poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. mája 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,98 €
  Vaša cena: 12,33 
  Autorka pripravila komentár "jednoducho a prakticky" aj pre neprávnikov. Zákon o správnom poriadku je základným pilierom právneho systému SR, podľa ktorého postupujú správne orgány, keď rozhodujú o právach a povinnostiach občanov. Publikácia obsahuje novelizovaný, podrobne a prakticky komentovaný zákon č. 71/1967 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Zákon o obecnom zriadení

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 22. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy. Nový komentár zahŕňa medzinárodné i ústavné východiská zákonnej úpravy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Správne právo hmotné. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,85 €
  Vaša cena: 24,56 
  Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie verejnej správy (good administration, public management), požiadavky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2. zmenené a aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 13. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,00 €
  Vaša cena: 21,85 
  Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych inštitútov, na ich medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty. Prehľadné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Správne právo hmotné. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,11 €
  Vaša cena: 18,15 
  Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však aj študenti študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj. Publikáciu možno odporúčať do pozornosti aj zamestnancom verejnej správy, sudcom a prokurátorom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Soňa Košičiarová

  Prípadové štúdie z finančného práva

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,38 €
  Vaša cena: 10,81 
  Prípadové štúdie z finančného práva predstavujú publikáciu, prostredníctvom ktorej sa realizuje nový spôsob výučby finančného práva na vysokých školách. Primárnym cieľom učebnice je naučiť študentov právne myslieť, precvičiť si nadobudnuté vedomosti z finančného práva a aplikovať ich do praxe. Prípadové štúdie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy. Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy, predstavujú základné právne požiadavky vo vzťahu k verejnej správe, ktoré je Slovenská republika povinná garantovať nielen … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová, Kolektív autorov

  Právo životného prostredia 2. zmenené a rozšírené vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. februára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Druhé rozšírené a pozmenené vydanie učebnice Právo životného prostredia je kolektívnym dielom uznávaných odborníkov - právnikov v oblasti environmentálneho práva z troch členských štátov Európskej únie, ktoré podáva ucelený a prehľadný výklad právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Právo životného prostredia - Všeobecná časť 1. časť

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. júla 2002
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,92 €
  Vaša cena: 7,52 
  Publikácia je reprezentatívnym dielom osvedčeného tímu odborníkov – špecialistov z oblasti právnej teórie a praxe. Jej charakteristiku najlepšie vystihujú slová – komplexnosť, zrozumiteľnosť, dôraz na európsku dimenziu ochrany životného prostredia. Všeobecná časť sa zameriava na analýzu právnej terminológie, princípov … Zobraziť viac info ►