Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Dana Kovárová

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Libuša Bednáriková, Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Mária Mydlová, Renáta Sivoková

  KuliFerdo - Pracovné listy (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia)

  Vydavateľstvo: Raabe
  Dátum vydania: 16. marca 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,40 €
  Vaša cena: 7,03 
  V pracovnom zošite KULIFERDO - PRACOVNÉ LISTY pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchou pozornosti. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,73 €
  Vaša cena: 6,39 
  Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými cvičeniami, ale aj rôznymi úlohami zameranými na prácu s textom. Každá dvojstrana sa začína východiskovým textom, z ktorého vyplývajú všetky úlohy. Texty zahrnujú široký záber: beletriu, odborný text, krátke útvary či nesúvislé texty. Úlohy sú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Slovenský jazyk – Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,82 €
  Vaša cena: 3,63 
  Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu. Pracovný zošit spĺňa požiadavky iŠVP a pri jeho príprave autorky zohľadnili aj potreby deti so špeciálnymi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 3 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané poznatky. Obohacuje slovnú zásobu a prostredníctvom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 2 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha zdokonaľovať techniku čítania – pohyby očí, zrakovú diferenciáciu a čítanie s porozumením. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Zvládnime ľahko a hravo 2 : Tvrdé a mäkké slabiky

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,82 €
  Vaša cena: 3,63 
  Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými slabikami ci, dzi, či, dži, ši, ji. Najväčší dôraz sa kladie na rozlišovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Vybrané slová pre 3. roč. ZŠ - pracovný zošit

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,64 €
  Vaša cena: 3,46 
  Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., precvičuje a upevňuje sa vnímanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Kurtulíková, Dana Kovárová

  Slovenský jazyk - Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 18. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,73 €
  Vaša cena: 4,49 
  Sériu pracovných zošitov zo slovenského jazyka uzatvára pracovný zošit pre 4. ročník. Ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu. Učiteľ si na prácu na hodinu môže vybrať rôzne typy cvičení a tak prispôsobovať priebeh hodiny potrebám … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Kurtulíková, Dana Kovárová

  Slovenský jazyk - Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 12. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Bežná cena: 3,82 €
  Vaša cena: 3,63 
  Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu. Pracovný zošit spĺňa požiadavky iŠVP a pri jeho príprave autorky zohľadnili aj potreby deti so špeciálnymi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Zvládnime ľahko a hravo 1: Nielen vľavo a vpravo

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,73 €
  Vaša cena: 2,59 
  Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na precvičovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie v 1. ročníku v rámci vyučovania alebo doma s rodičmi. Je možné využiť ho aj pre staršie deti s poruchami učenia alebo pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Obsahuje množstvo zaujímavých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 2 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha zdokonaľovať techniku čítania – pohyby očí, zrakovú diferenciáciu a čítanie s porozumením. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 3 - pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 21. septembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané poznatky. Obohacuje slovnú zásobu a prostredníctvom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 2 - pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 18. apríla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha zdokonaľovať techniku čítania – pohyby očí, zrakovú diferenciáciu a čítanie s porozumením. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 2 - Metodické poznámky

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,55 €
  Vaša cena: 2,42 
  Metodické poznámky obsahujú odborné vysvetlenie problematiky čítania a ťažkostí pri jej osvojovaní, ako aj dyslexie. Poskytujú metodické pokyny a ďalšie námety na prácu s úlohami v pracovnom zošite. Metodické poznámky sú spracované podľa požiadaviek ŠVP a sú odporúčané Ministerstvom školstva SR. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 4 - pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Príprava na Testovanie 5 - Slovenský jazyk

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 25. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,73 €
  Vaša cena: 6,39 
  Pracovný zošit je určený žiakom 5. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je pripraviť žiakov na Testovanie 5 a súčasne zopakovať učivo slovenského jazyka a literatúry 1. stupňa ZŠ: porozumenie textu na rôznych úrovniach; prácu s textom; gramatické, pravopisné a zvukové javy. Vhodný je nielen na precvičenie diagnostiky formou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová

  Mimočítankové čítanie 4 - pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 25. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 2 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha zdokonaľovať techniku čítania – pohyby očí, zrakovú diferenciáciu a čítanie s porozumením. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová

  Mimočítankové čítanie 3 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané poznatky. Obohacuje slovnú zásobu a prostredníctvom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová

  Mimočítankové čítanie 2 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 16. októbra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha zdokonaľovať techniku čítania – pohyby očí, zrakovú diferenciáciu a čítanie s porozumením. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 28. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,73 €
  Vaša cena: 6,39 
  Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5, či už doma, alebo v škole. Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 2. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Zvládnime ľahko a hravo 2: Tvrdé a mäkké slabiky

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 7. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,82 €
  Vaša cena: 3,63 
  Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými slabikami ci, dzi, či, dži, ši, ji. Najväčší dôraz sa kladie na rozlišovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Zvládnime ľahko a hravo 1: Nielen vľavo a vpravo

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 23. septembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,73 €
  Vaša cena: 2,59 
  Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na precvičovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie v 1. ročníku v rámci vyučovania alebo doma s rodičmi. Je možné využiť ho aj pre staršie deti s poruchami učenia alebo pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Obsahuje množstvo zaujímavých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Vybrané slová pre 3. roč. ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,64 €
  Vaša cena: 3,46 
  Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., precvičuje a upevňuje sa vnímanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Mimočítankové čítanie 3 – pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 1. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,45 €
  Vaša cena: 3,28 
  Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané poznatky. Obohacuje slovnú zásobu a prostredníctvom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

  Vybrané slová pre 3. roč. ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 20. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,64 €
  Vaša cena: 3,46 
  Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: * výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., * precvičuje a upevňuje sa vnímanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kovárová, Alena Kortulíková

  Zvládnime ľahko a hravo 2 : Tvrdé a mäkké slabiky

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 22. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,82 €
  Vaša cena: 3,63 
  Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými slabikami ci, dzi, či, dži, ši, ji. Najväčší dôraz sa kladie na rozlišovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Kurtulíková, Dana Kovárová

  Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 14. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,73 €
  Vaša cena: 6,39 
  Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5, či už doma, alebo v škole. Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými cvičeniami, ale aj rôznymi úlohami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Kurtulíková, Dana Kovárová

  Vybrané slová pre 3. roč. ZŠ

  Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
  Dátum vydania: 8. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,64 €
  Vaša cena: 3,46 
  Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: * výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., * precvičuje a upevňuje sa … Zobraziť viac info ►