! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Andrej Lacko

autor

Milan Rastislav Štefánik (komiks / GB verzia)


This hand-drawn comic book tells the story of Milan Rastislav Štefánik – from his birth until his tragic death. The story reflects historical facts in a way that is attractive for all age groups, especially for children and young people. The first part focuses on his family background, childhood and studies. Here, the reader can understand the historical period which shaped the strong national identity of Štefánik. The second part tells about his scientific work and his success in this area. It also includes the military and diplomatic career of Štefánik which culminates in the establishment of a common state of Czechs and Slovaks. The story also takes a close look on his work with legionnaires and the tragic end of his life. Kreslený príbeh mapuje celý život Milana Rastislava Štefánika od narodenia až po tragický koniec a je ručne maľovaný. Dej je založený len na historických faktoch tak, aby bol príťažlivý pre všetky vekové kategórie, hlavne pre deti a mládež. V prvej časti sa dôraz kladie na rodinné zázemie, obdobie detstva a štúdiá, aby čitateľ pochopil historické obdobie, ktoré formovalo silné národné povedomie Štefánika. Pokračovanie je venované vedeckej práci Štefánika a jeho úspechom v tejto oblasti a zahŕňa aj vojenskú kariéru a diplomaciu Štefánika, ktorá vrcholí vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov. Príbeh približuje i jeho prácu s legionármi a tragický koniec.
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €