Jean Laplanche

autor

Psycho-analytický slovník


Podstatnú časť slovníka obsahujú výrazy, ktoré do odbornej terminológie priniesol S. Freud. Čerpal málo z latinčiny a gréčtiny, a tak si vytvoril akýsi vlastný jazyk, ktorý je predmetom výkladu tohoto slovníka.
Vypredané
9,97 € 10,49 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Psycho-analytický slovník (-70%)


Podstatnú časť slovníka obsahujú výrazy, ktoré do odbornej terminológie priniesol S. Freud. Čerpal málo z latinčiny a gréčtiny, a tak si vytvoril akýsi vlastný jazyk, ktorý je predmetom výkladu tohoto slovníka.
Vypredané
3,15 € 10,49 €

dostupné aj ako: