Robert Nelson

autor

Kritické pojmy dejín umenia


Slovenský preklad Kritických pojmov dejín umenia s predslovom Miroslava Marcelliho vychádza v spolupráci s Nadáciou Centra súčasného umenia, ktoré rozvíjalo a rozvíja tvorivý dialóg medzi výtvarníkmi a teoretikmi umenia, organizuje početné vzdelávacie semináre a prednášky a podporuje vydávanie monografických publikácií. Knižka poskytuje nový pohľad na kritické pojmy, objasňuje ich v inej dimenzii významov a interpretácií a jej autori ju vnímajú ako príspevok k uvedomeniu si faktu, že umenie vstupuje do éry nového akcionizmu. Medzi skúmané a hodnotené pojmy patria napríklad reprezentácia, znak, slovo a obraz, narácia, význam/interpretácia, modernizmus, avantgarda, rod, identita.
Vypredané
31,50 € 33,16 €