Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber: 965 miest na Slovensku

Martin Nodl

List.php:/getLoadedProductCollection 11 List.php:/getLoadedProductCollection 11
 • Autor: Martin Nodl

  Na vlnách dějin minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

  Vydavateľstvo: Argo
  Dátum vydania: 16. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,36 €
  Vaša cena: 15,54 
  Kniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních dvou desetiletích z mnoha úhlů a perspektiv věnoval problematice především české historiografie. Vedle metodologických studií, jež se zaobírají tragickým koncem české poznámky, interpretováním morových epidemiemi či husitské revoluce se v knize … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl

  Středověké město

  Vydavateľstvo: Filosofia
  Dátum vydania: 13. januára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 9,87 €
  Vaša cena: 9,38 
  Soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se v nich zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, sociální integrace, konfliktů mezi měšťany navzájem i mezi měšťany a jejich vrchností, konfesních poměrů ve městech, kariér nastupujících … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl

  Tři studie o době Karla IV.

  Vydavateľstvo: Argo
  Dátum vydania: 28. marca 2006
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  Triptych karlovských studií se pokouší na několika příkladech zachytit konkrétní problémy jak Karlovy osobnosti, tak především doby, v níž žil. První část je pokusem o nový pohled na jeden ze způsobů Karlovy sebeprezentace. Druhá část triptychu je věnována problematice českého středověkého nacionalismu a národního … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl, František Šmahel

  Pohané a křesťané

  Vydavateľstvo: Lidové noviny
  Dátum vydania: 8. januára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,05 €
  Vaša cena: 13,35 
  Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc. , je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty vnější a vnitřní christianizace … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl, Petr Sommer

  Jeden den ve středověku

  Vydavateľstvo: Lidové noviny
  Dátum vydania: 10. decembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,17 €
  Vaša cena: 11,56 
  Soubor jedenácti studií z pera kolegů a žáků prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc, dr. h. c. mult. , je sondou do detailu středověkého dne, který mnohdy uniká pozornosti i možnostem výzkumu. Studie zaměřené na různá středověká prostředí se tohoto detailu dotýkají a zároveň upozorňují na limity dochovaných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Šmahel, Martin Nodl

  Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku

  Vydavateľstvo: Argo
  Dátum vydania: 25. septembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 32,81 €
  Vaša cena: 31,17 
  Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl

  Proč padají hvězdy

  Vydavateľstvo: Argo
  Dátum vydania: 6. mája 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  Martin Nodl je nejen respektovaný český historik, ale také otec dvou dcer – a právě z poetických příběhů, které svým dcerám vypráví, vychází jeho první dětská knížka. Sestává z osmnácti „legend, bajek a podpohádek“, jež ohledávají skrytá zákoutí dětské duše. V magických a poetických obrazech … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl

  Dekret Kutnohorský

  Vydavateľstvo: Lidové noviny
  Dátum vydania: 5. januára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,93 €
  Vaša cena: 15,13 
  Dekret kutnohorský byl pro mistry tří univerzitních národů a stejně tak i pro většinu mistrů českého národa zcela nečekaným aktem, jenž mohl být přičítán panovníkovu momentálnímu rozpoložení mysli, jež ostatně byla po celý jeho život neklidná a nevyzpytatelná. Němečtí mistři byli zaskočeni a jen klopotně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl

  Šlechta,moc a reprezentace ve středověku

  Vydavateľstvo:
  Dátum vydania: 7. apríla 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Sborník věnovný problematice geneze české a polské šlechty v raném a vrcholném středověku a problematice sociální reprezentace šlechty ve středověku pozdním. Příspěvky jsou v českém a polském jazyce. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl

  Zbožnost středověku

  Vydavateľstvo: Filosofia
  Dátum vydania: 20. novembra 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,33 €
  Vaša cena: 10,76 
  Sborník zahrnuje třináct příspěvků českých a polských medievistů věnovaných problematice zbožnosti a hereze v pozdním středověku. Hlavní pozornost je v něm věnována městské religiozitě, kazatelství, klatbám, užívání amuletů v rámci lidové zbožnosti, poutn … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Nodl, Andrzej Pleszczyński

  Moc a její symbolika ve středověku

  Vydavateľstvo: Filosofia
  Dátum vydania: 9. augusta 2011
  Jazyk: anglický, český, poľský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,58 €
  Vaša cena: 6,25 
  Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela … Zobraziť viac info ►