Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

František Novosad

List.php:/getLoadedProductCollection 8 List.php:/getLoadedProductCollection 8
 • Autor: František Novosad

  Odkaz z Marburgu

  Vydavateľstvo: PhDr. Milan Štefanko - IRIS
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Filozofické koncepcie, ktoré obvykle súhrnne charakterizujeme ako novokantovstvo, vznikom ako i vrcholom svojho pôsobenia podstatne určovali spôsob filozofického myslenia na väčšine európskych elitných univerzít pred prvou svetovou vojnou. To znamená, že sotva možno plne pochopiť dynamiku vývoja filozofického myslenia v 20. storočí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Novosad

  Zabudnúť na Marxa

  Vydavateľstvo: PhDr. Milan Štefanko - IRIS
  Dátum vydania: 15. júna 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Dať zbohom Marxovi, zabudnúť na neho? Dá sa to vôbec vzhľadom na to množstvo kníh, ktoré inšpiroval a ktoré boli o ňom napísané? Dá sa to vzhľadom na pozitívnu a negatívnu charizmu jeho ideí? Dá sa to vôbec čo už len vzhľadom na to, akú úlohu v 20. storočí hralo politické hnutie, ktoré do veľkej miery legitimizovalo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Novosad

  Idey na trhovisku

  Vydavateľstvo: PhDr. Milan Štefanko - IRIS
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  František Novosád (1948), profesor v odbore „dejiny filozofie“, pôsobí ako vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a prorektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a sociálnych teórií. Najviac pozornosti venoval rozborom vývoja nemeckého myslenia druhej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Novosad

  Čo? Ako? Prečo?

  Vydavateľstvo: Hronka
  Dátum vydania: 12. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,98 €
  Vaša cena: 10,43 
  Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii T. Hobbes – G. W. F. Hegel – K. Marx – M. Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov súčasného sveta. Dejiny sociálnych a politických ideí traktuje v úzkej nadväznosti na dobové kon-texty a chápe … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Novosad

  Alchýmia Dejín

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Kniha pojednáva o vývoji slovenskej spoločnosti na pozadí základných dejinných trendov 20. storočia. Rozhodujúcim procesom tohto obdobia bolo súperenie politicko-ekonomických blokov o svetovú moc. Išlo však aj o úsilie spoločností nachádzajúcich sa na periférii a poloperiférii vyrovnať sa krajinám centra, o štátnu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Novosad, Dagmar Smreková

  Hodina filozofie

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,61 €
  Vaša cena: 6,28 
  Táto monografia bola napísaná v rámci projektu "Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti", ktorý koordinuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Uvažovan ie autorov o filozofických problémoch dnes na Slovensku. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Novosad

  V zrkadle kultúry

  Vydavateľstvo: PhDr. Milan Štefanko - IRIS
  Dátum vydania: 23. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Príbeh kultúry, tak ako ho podáva autor tejto knihy osloví aj širšie vedecké i laické spoločenstvo, a to svojou dôslednosťou a zmyslom pre detail. Vychádzajúc z antropologických predpokladov kultúry a jej historicky zakotvených koncepcií, interpretuje ju ako rámec pre ľudské bytie-vo-svete, skúma variácie spoločenskosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Novosad

  Útržky o Slovensku

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. augusta 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Nová esejistická práca významného slovenského filozofa Františka Novosáda sa venuje kritickej analýze aktuálneho stavu slovenskej spoločnosti, zaoberá sa jej integritou a schopnosťou reagovať na výzvy súčasnosti. Moderné spoločnosti stoja pred problémom zvládnutia svojej vlastnej vnútornej dynamiky - octli sme sa pred ním aj my. … Zobraziť viac info ►