Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Peter Polák

List.php:/getLoadedProductCollection 9 List.php:/getLoadedProductCollection 9
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Marcela Tittlová, Peter Polák

  Kompendium kriminológie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 24. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,54 
  Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom, aj keď spravidla patrí medzi voliteľné predmety. Autori nemajú ambíciu nahradiť … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Polák, Jozef Kubala

  Repetitórium kriminalistiky 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 9. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,58 
  Učebná pomôcka – Repetitórium kriminalistiky predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky týkajúce sa kriminalistiky odlišným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do štyridsiatich siedmich nosných hesiel. Ide o druhé, prepracované a doplnené (aktualizované) vydanie tejto učebnej pomôcky. … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné II

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 36,30 €
  Vaša cena: 34,49 
  Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného, reagujúce na nedávne početné legislatívnych zmeny. Vzhľadom na postupný nárast rozsahu jednotlivých tém … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné I

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie či inými medzinárodnými záväzkami. Autori na základe mnohoročných teoretických … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné II. Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 32,01 
  Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je konkretizovať všeobecný pojem trestného činu vymedzený vo všeobecnej časti Trestného zákona a ustanoviť príslušné sankcie. Táto konkretizácia … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 31,70 €
  Vaša cena: 30,75 
  Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov. Prijatím viacerých transpozičných zákonov pokročila významným spôsobom aj europeizácia trestného práva. … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov, Peter Polák

  Praktikum z trestného práva procesného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 13. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na tento účel osvedčila tzv. „metóda prípadových štúdií“, ktorá patrí medzi aktivizačné metódy. Metóda prípadových … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Polák

  Svedok v trestnom konaní

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 29. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  V súčasnosti nie je na Slovensku a ani v Čechách žiadna práca, ktorá by sa komplexne zaoberala problematikou postavenia svedka v trestnom konaní. Ambíciu zaplniť toto prázdne miesto má monografia Svedok v trestnom konaní, autorom ktorej je vysokošk olský učiteľ trestného práva JUDr. Peter Polák, PhD. V ôsmych relatívne … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Polák, Jozef Kubala

  Repetitórium kriminalistiky

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,50 €
  Vaša cena: 5,23 
  Repetitórium kriminalistiky je novou vysokoškolskou učebnou pomôckou, ktorá má ambíciu priblížiť základné poznatky o kriminalistike netradičným spôsobom, a to v podobe štyridsaťštyri nosných hesiel, usporiadaných do logického systému. Jednotlivé heslá stručne, výstižne a prehľadným spôsobom mapujú najzákladnejšie … Zobraziť viac info ►