Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Peter Potásch

List.php:/getLoadedProductCollection 8 List.php:/getLoadedProductCollection 8
 • Autor: Kolektív autorov, Janka Hasanová, Peter Potásch

  Správny poriadok. Komentár (3. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 20. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva či advokácie. Znenie komentára tak zahŕňa rôzne výkladové perspektívy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Potásch

  Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Protiprávne konanie fyzických a právnickych osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne vnímané ako relatívne oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné delikty. Táto koncepcia platí aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo deliktuálne právo vníma len cez … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Potásch, Kolektív autorov

  Zákon o priestupkoch – Veľký komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 18. apríla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 45,10 €
  Vaša cena: 42,85 
  Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Tento komentár určite nie je – z hľadiska časového – prvým komentárom na našom trhu, ale toho času prvý komentár so znením účinným od 1. 1. 2016. Autorský kolektív, ktorý túto publikáciu predkladá odbornej verejnosti, verí, že … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Janka Hasanová, Kolektív autorov, Peter Potásch

  Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 19. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,50 €
  Vaša cena: 24,23 
  3., rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou a 100 testovými otázkami/odpoveďami.Publikácia sa venuje štyrom základným konaniam: všeobecnému správnemu konaniu, priestupkovému konaniu, živnostenskému konaniu a územnému a stavebnému konaniu.Každá kapitola sa venuje konkrétnemu konaniu a začína všeobecným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Potásch, Janka Hasanová

  Zákon o správnom konaní (správny poriadok) - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 2. februára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 50,62 €
  Vaša cena: 48,09 
  Komentár relatívne detailne analyzuje jednotlivé ustanovenia zákona o správnom konaní a do určitej miery sa snaží interpretácii niektorých inštitútov správneho konania poskytnúť nový rozmer. Autori majú za to, že aj keď bol zákon o správnom konaní prijatý v roku 1967, aj takmer o päťdesiat rokov neskôr je v praxi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Janka Hasanová, Peter Potásch

  Vybrané správne procesy, 2. vydanie s judikatúrou

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. februára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,00 €
  Vaša cena: 22,80 
  „Cieľom publikácie je skĺbenie teórie a praxe vo vybraných rozhodovacích procesoch verejnej správy. Recenzovaná publikácia je určená najmä študentom práva, ktorí si osvojujú základné informácie z rozhodovania vo verejnej správe, ale taktiež aj pre pracovníkov správnych orgánov, ktorí vydávajú individuálne správne akty … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Potásch

  Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore - súčasnosť a vízie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného 26. októbra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb nie je v podmienkach Slovenskej republiky žiadnou raritou. Aj preto je potrebné, aby sa verejnoprávnym deliktom venoval primeraný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Peter Potásch

  Vybrané správne procesy

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. apríla 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,97 €
  Vaša cena: 22,77 
  Cieľom publikácie je skĺbenie teórie a praxe vo vybraných rozhodovacích procesoch verejnej správy. Recenzovaná publikácia je určená najmä študentom práva, ktorí si osvojujú základné informácie z rozhodovania vo verejnej správe, ale taktiež aj pre pracovníkov správnych orgánov, ktorí vydávajú individuálne správne akty v rámci … Zobraziť viac info ►