Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

RNDr. Marián Olejár

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Komplexné čísla I.diel zväzok27

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Je zbierka 252 vyriešených príkladov a obsahuje 8 kapitol. V prvej kapitole sa rozoberá hierarchia čísel počnúc prirodzenými a končiac komplexnými číslami. Sú tu definície pojmov z oblasti komplexných čísel. V druhej kapitole sú príklady na sčítanie komplexných čísel s ich geometrickou konštrukciou. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Geometria/Zbierka testov na SŠ

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,22 €
  Vaša cena: 3,06 
  Zbierka vyriešených príkladov z testov na prijímacie pohovory na stredné školy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Zákon o advokácii. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 20. mája 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu zákona prijatú zákonom č. 335/2012 Z. z. Čitateľom ponúka komentár výklad jednotlivých ustanovení zákona o advokácii, doplnený o dôvodové správy a relevantnú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Exponenciálne rovnice 2

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Obsahuje 320 vyriešených príkladov a je pokračovaním prvého dielu, zväzok 8. V kapitole šesť upravujeme členy ľavej strany rovnice na jeden základ, pretože na pravej strane je vhodné číslo, ktoré sa dá upraviť na ten istý základ. Pomocou algoritmu: ak sú základy rovnaké, tak sú rovnaké exponenty, získavame riešenie. V kapitole … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Kužeľosečky III

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Zbierka obsahuje 81 vyriešených príkladov. Je určená: Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Goniometrické rovnice II. diel zväzok23

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Zbierka vyriešených príkladov -pre maturantov a ako príprava na vysoké školy -pre stredoškolákov -pre vysoké školy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Lineárne rovnice I.diel zväzok25

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia. V knihe sú akceptované tieto zvláštnosti tak, že žiak pri prechode od príkladu k príkladu, od kapitoly ku kapitole … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Integrály II.diel zväzok26

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania. Je tam uvedený klasický príklad integrovania funkcie sin x na troch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

  Pravdepodobnosť 1.diel zväzok24

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Zbierka vyriešených príkladov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Otázky a odpovede z fyziky

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,92 €
  Vaša cena: 2,77 
  Zbierka vyriešených príkladov z fyziky na prijímacie pohovory na vysoké školy. Určená je pre 1. až 4. ročník strednej školy, maturantov a pre prvý ročník vysokých škôl, 260 testových úloh. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Graf funkcie I.diel zväzok15

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Obsahuje 650 grafov funkcií rozdelených do 7. kapitol. V prvej kapitole sú grafy konštantných funkcií a grafy rovnobežiek s y osou. Každý graf má svoje meno, ktorým je jeho matematický zápis pomocou nezávisle premennej x a závisle premennej y, resp. f(x). V druhej kapitole sú grafy lineárnej funkcie y = ax + b, kde … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

  Kombinatorika I.diel zväzok13

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Kniha obsahuje kombinácie bez aj s opakovaním, variácie bez aj s opakovaním a permutácie bez aj s opakovaním v 192 vyriešených príkladoch. Aj keď sa nám na prvý pohľad nezdá, no s kombinatorikou sa každodenne stretávame v praktickom živote niekoľko krát. Povedzme začíname raňajkami, ktoré môžu byť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Limity I. diel zväzok12

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Zväzok obsahuje 853 vyriešených príkladov. Limity, ako vstupný pojem do diferenciálneho a integrálneho počtu, často robí značné problémy študujúcim. Je to preto, že v zápise a v argumente je veľa položiek, ktoré je potrebné postrehnúť, aby bol výpočet správny. Ak študujúci postupuje od príkladu k príkladu, má možnosť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Kvadratické rovnice I.diel zväzok11

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Pre vysoké školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Exponenciálne rovnice 1.diel zväzok 8

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,40 €
  Vaša cena: 2,28 
  683 vyriešených príkladov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Definičný obor funkcií I.diel zväzok21

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Zväzok obsahuje 853 vyriešených príkladov. Limity, ako vstupný pojem do diferenciálneho a integrálneho počtu, často robí značné problémy študujúcim. Je to preto, že v zápise a v argumente je veľa položiek, ktoré je potrebné postrehnúť, aby bol výpočet správny. Ak študujúci postupuje od príkladu k príkladu, má možnosť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Zbierka vzorcov z matematiky

  Vydavateľstvo: SnowMouse Publishing
  Dátum vydania: 15. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky tabuliek, náčrtov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Olejárová encyklopédia logiky

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 31. októbra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 24,90 €
  Vaša cena: 23,66 
  1250 abecedne zoradených encyklopedických hesiel ponúka prehľad logiky od elementárnych pojmov z učiva základných a stredných škôl až po témy vysokoškolského štúdia. Kniha je vhodná ako doplnková literatúra k základným kurzom a učebniciam, pre študentov aj odborníkov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

  Zlomky

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 1. júna 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy. Historicky prvými zlomkami boli prevrátené hodnoty prirodzených čísel, ktoré umožnili ľuďom počítať nielen celé kusy, ale aj presne rozdeľovať celky na jednotlivé časti. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iveta Olejárová, RNDr. Marián Olejár

  Percentá

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 30. apríla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Téma percentá je dôležitým učivom základnej a strednej školy. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné okruhy: zápis časti celku v tvare zlomku, desatinného čísla, percenta a ich prevod; riešenie úloh cez jedno percento, percentovú časť, počet percent, základ, trojčlenku; slovné úlohy; počítanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Geometrická postupnosť I. diel

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe. Tretia kapitola je venovaná nekonečnému geometrickému radu. Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Aritmetická postupnosť I.diel

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 15. decembra 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,49 €
  Vaša cena: 2,37 
  Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857). Prvá kapitola … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár, Iveta Olejárová

  Lineárne rovnice s parametrom I. diel - zväzok 33

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Pre stredoškolákov. Pre maturantov a ako príprava na vysoké školy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár, Marta Olejárová

  Lineárne nerovnice I.diel zväzok31

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Pre základné školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Albert Einstein 1 roky 1879-1904

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,92 €
  Vaša cena: 2,77 
  V časti I. rokov 1879 - 1904 chceme ukázať, že príprava na prevratný rok 1905 nebola všedná, hoci samotný život A. Einsteina navonok prebiehal normálne, všedne. Nebol zázračné dieťa, pred maturitou ušiel z gymnázia, ako mladšiemu sa mu nevydaril prijímací pohovor na vysokú školu, nebol ani výborný študent s červeným diplomom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Kužeľosečky 1 Kružnica I.diel zväzok28

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice. Transformáciu všeobecného tvaru rovnice kružnice na stredový tvar sa realizuje úpravou na štvorec, kde sa určuje stred a polomer … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Olejárová encyklopédia matematiky

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,61 €
  Vaša cena: 13,88 
  Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Testy z matematiky pre 6.ročník

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 14. mája 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,92 €
  Vaša cena: 2,77 
  Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium. Žiak si sám preveruje vedomosti, hodnotí sa a aj rozhoduje sa na základe … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Logaritmické rovnice I.diel zväzok4

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet robíme pomocou rovnice x … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Goniometrické rovnice I. diel

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 15. októbra 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,19 €
  Vaša cena: 2,08 
  Zbierka vyriešených príkladov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Výrazy II. diel, zväzok 20

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 1. júna 2008
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Sú pokračovaním Výrazov I. diel, zväzok 18. Výrazy II. obsahujú 680 vyriešených príkladov v 8. kapitolách. V kapitole 1 sú na obrázkoch znázornené algebraické vzťahy druhej a tretej mocniny z jednočlena, dvojčlena a trojčlena. Druhá kapitola sa sústreďuje na príklady mocnín dvojčlenov. Rôzne obmeny dosadení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Výrazy I. diel zväzok18

  Vydavateľstvo: Young Scientist
  Dátum vydania: 14. mája 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Kniha obsahuje 980 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Žiak sa s výrazmi stretáva už od prvého ročníka základnej školy, počas štúdia na strednej a vysokej škole, ale aj počas celoživotnej praxe. Výraz obsahuje číslice (0, 1, 2, . .. , 9), konštanty (a, b, c, . ..), premenné (x, y, . ..), znaky pre operácie … Zobraziť viac info ►