Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Anna Šlosárová

List.php:/getLoadedProductCollection 17 List.php:/getLoadedProductCollection 17
 • Autor: Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková

  Analýza účtovnej závierky

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,90 €
  Vaša cena: 17,96 
  Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej účtovnej závierky. Problematiku analýzy individuálnej účtovnej závierky rieši … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miriama Blahušiaková, Anna Šlosárová

  Analýza účtovnej závierky

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,70 €
  Vaša cena: 17,77 
  Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej účtovnej závierky. Problematiku analýzy individuálnej účtovnej závierky rieši učebnica komplexne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník OA učebnica

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 8. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom. Okrem vysvetľujúceho textu obsahuje praktické riešené príklady a v závere súvislý riešený … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica (2012)

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom. Okrem vysvetľujúceho textu obsahuje praktické riešené príklady a v závere súvislý riešený … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Šlosárová

  Mimoriadné účtovné závierky

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 1,43 €
  Vaša cena: 1,36 
  V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši problematika zostavovania mimoriadnych účtovných závierok pri dobrovoľnom a nedobrovoľnom zrušení spoločnosti. Podstatnú časť publikácie tvoria účtovné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 20. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,60 €
  Vaša cena: 12,92 
  V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné pojmy a úlohy účtovníctva a položiť tak základy podstaty podvojného účtovníctva. Pochopenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 21. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  16. , doplnené a prepracované vydanie Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií 13. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. augusta 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Trináste prepracované vydanie. Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom. Okrem vysvetľujúceho textu obsahuje praktické riešené príklady a v … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. augusta 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,60 €
  Vaša cena: 12,92 
  Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v tomto praktiku. Praktikum vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva, z aktuálnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo 2. vydanie 2016

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. augusta 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej od 1. 1. 2016. Učebnica vo svojich dvanástich kapitolách charakterizuje podstatu účtovníctva, vysvetľuje základné pojmy ako majetok, záväzky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť 15. prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,80 €
  Vaša cena: 5,51 
  15. , prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2.ročník OA - pr.č. (2015)

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,80 €
  Vaša cena: 4,56 
  Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu. množstvo úloh a testov na riešenie. Publikáciu schválilo MŠ SR dňa 3. júna 1998, č. 1384/98-41, ako súčasť učebnice pre 1., 2., 4. ročník skupín študijných odborov: •obchodná akadémia •bankovníctvo •obchod a podnikanie •hotelová akadémia Obsah: 1.základné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník OA pracovná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 8. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,80 €
  Vaša cena: 4,56 
  Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie. Trináste prepracované vydanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. roč. OA - pracovná časť

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 22. októbra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,75 €
  Vaša cena: 4,51 
  Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Šlosárová, neuvedený

  Účtovníctvo - praktikum

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 31. mája 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Už 7. vydanie obľúbenej príručky – jedinečnej na našom trhu! Publikácia je určená všetkým, ktorí hľadajú rýchly a zrozumiteľný prehľad najdôležitejších údajov, termínov, postupov, pojmov, sadzieb a čísiel z daňových a ostatných súvisiacich zákonov. Je užitočnou pomôckou najmä pre účtovníkov, audítorov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Šlosárová

  Prehľad peňažných tokov

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,73 €
  Vaša cena: 4,49 
  Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení účinnom od 1. januára 2011. Zložitosť uvedeného opatrenia často účtovné jednotky odrádza od zostavovania prehľadu peňažných tokov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Podvojné účtov.pre podnikateľov po vstupe SR do EU

  Vydavateľstvo:
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,42 €
  Vaša cena: 2,30 
  Publikácia vychádza z najnovších poznatkov o účtovníctve v podnikateľskej účtovnej jednotke pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Je určená záujemcom o získanie komplexných vedomostí z podvojného účtovníctva pre podnikateľov, od jednoduchých základov až po konečný výstup – účtovnú závierku. … Zobraziť viac info ►