Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber už na 735 miestach na Slovensku

Daniel Šmihula

List.php:/getLoadedProductCollection 10 List.php:/getLoadedProductCollection 10
 • Autor: Richard Svitek, Daniel Šmihula

  Zabudnuté africké bojiská

  Vydavateľstvo: Naše vojsko
  Dátum vydania: 7. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,95 €
  Vaša cena: 13,53 
  Druhá svetová vojna bola skutočne globálnym konfliktom. Bojovými operáciami boli zasiahnuté (azda s výnimkou Antarktídy) všetky kontinenty a oceány. Okrem svojich hlavných bojísk mala aj viacero dnes už polozabudnutých bojísk a kampaní??: Sýria, Irán, Grónsko, Východná Afrika… Táto kniha sa však venuje bojom a epizódam, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 27. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Kniha je zbierkou esejí, štúdií a komentárov z rokov 2013 - 2017. Je rozdelená na tri tematické časti. Prvá sa týka medzinárodných vzťahov všeobecne, druhá bezpečnosti a tretia európskych otázok. Články reagovali zväčša na aktuálne otázky daného obdobia. Niektoré z nich sa venujú aj širším súvislostiam alebo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  Evolúcia práva

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. februára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Kniha poskytuje nový netypický pohľad na vývoj právneho systému, pričom berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný aj na vysvetlenie vývoja ekonomiky, kultúry a spoločnosti v širšom kontexte, ale aj z pohľadu jednotlivých kultúrnych a sociálnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 6. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,95 €
  Vaša cena: 10,40 
  Publikácia sa snaží čitateľom poskytnúť prehľad najvýznamnejších tendencií vývoja človeka, civilizácie, spoločnosti a štátu od najstarších čias až do antického obdobia. Nesnaží sa o detailné a systematické opísanie dejín. Nie je dejepisom v pravom slova zmysle, pretože sa sústreďuje predovšetkým na vybrané … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  The use of force in invernational relations

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,91 
  This book is a translation of the original Slovak edition published in 2007. The commentaries from today (a 2012 perspective) are included in obvious italics in the footnotes. The main idea if the book is that violence is integral to the nature of human beings as a biological species. Human beings primarily tend to exercise collective violence (war, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  Vojenská služba, politické práva a občianstvo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 29. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a politického pohybu a tiež podoby práva a ústavného zriadenia štátu, čo je ilustrované na vývoji inštitútu občianstva. A taktiež s ním … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková

  Diplomatické a konzulárne právo

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,97 €
  Vaša cena: 5,67 
  V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku v roku 1993, vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v roku 2004 a vôbec celým procesom globalizácie sa zintenzívnili vzťahy Slovenska so zahraničím. Základné znalosti o fungovaní medzinárodných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  K otázkam medzinárodných vzťahov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 8. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Uvedená zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu príspevkov rôznej kategórie – od článkov charakteru vedeckej štúdie, až po bežnú publicistiku a blogy. Pri každom článku (pokiaľ to bolo možné) je uvedené, kedy a kde bol publikovaný, prípadne je pod ním uvedený … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Krošlák, Daniel Šmihula

  Základy teórie štátu a práva

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 20. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva. Učebnica je členená do dvanástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od vzniku štátu a jeho znakov, cez jeho inštitúcie, právo ako normatívny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  O práve a štáte

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 22. marca 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Plodný a kreatívny autor pripravil ďaľšiu publikáciu, v ktorej tvorivo z praktického aspektu spracoval viaceré zaujímavé otázky teórie štátu a práva. … Zobraziť viac info ►