Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Marek Števček

List.php:/getLoadedProductCollection 9 List.php:/getLoadedProductCollection 9
 • Autor: Richard Straka, Kolektív autorov, Marek Števček

  Prednášky a texty z civilného procesu (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 1. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu civilného procesného práva na Právnickej fakulte UK z posledných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marek Števček

  Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 199,00 €
  Vaša cena: 189,05 
  Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD. , ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Svetlana Ficová, Kolektív autorov, Marek Števček, Alexandra Kotrecová, Marek Tomašovič

  Exekučný poriadok. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 2015. Autori využili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marek Števček

  Civilné právo procesné 3. zmenené a doplnené vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 8. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori zvolili koncept určitého kompromisu medzi doktrinálnym axiomatickým výkladom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Marek Števček

  Rodinné právo, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. októbra 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Predkladaná učebnica predstavuje vo svojom sú-hrne systematické spracovanie problematiky rodinného práva v Slovenskej republike. Výklad inštitútov rodin-ného práva sa opiera o znenie novej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2005. S ohľadom na spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Števček, Kolektív autorov

  Prednášky a texty z (nového) civilného procesu

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 2. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Predkladaná učebná pomôcka je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá – ide ťažiskovo o prepis prednášok vedúceho autorského kolektívu publikácie, doc. JUDr. Marka Števčeka, PhD. , z kurzu civilného procesného práva … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Števček, Svetlana Ficová, Kolektív autorov

  Občianske súdne konanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 46,48 €
  Vaša cena: 44,16 
  Učebnice je napsaná ve slovenském jazyce. Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so správnym súdnictvom, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Števček, Kolektív autorov

  Civilné právo procesné

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 26. marca 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 41,00 €
  Vaša cena: 38,95 
  Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania. Pridanou hodnotou v druhom vydaní je reflexia zmeny aplikačných, najmä judikatúrnych trendov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Števček, Kolektív autorov

  Civilné právo procesné

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. mája 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 45,76 €
  Vaša cena: 43,47 
  „Autorský kolektiv pod vedením doktora Marka Števčeka sestavil moderní učební pomůcku, která svým rozsahem i obsahem odpovídá publikacím, jež jsou k dispozici o tomtéž právním odvětví v zahraničí. Kniha přehledným způsobem objasňuje základní instituty civilního práva procesního, správního soudnictví, seznamuje … Zobraziť viac info ►