Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ján Svák

List.php:/getLoadedProductCollection 16 List.php:/getLoadedProductCollection 16
 • Autor: Ján Svák

  Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv (III. zväzok Ochrana súkromia a majetku)

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 14. júna 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Ľudské práva vo svojom pôvodnom význame a poslaní nás mali chrániť pred štátom a jeho zásahmi do našej fyzickej integrity. Chránili náš život, zdravie, osobnú slobodu či osobnú bezpečnosť. Tomu bol venovaný druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv. V tomto záverečnom zväzku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv (II. Zväzok. Ochrana fyzickej integrity človeka)

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv obsahuje podrobnú a katalogizovanú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v štyroch oblastiach. Prvou je právo na život, ktorá sa venuje problému ochrany života od interrupcií po eutanáziu. Vymedzuje aj hranice a podmienky dovoleného zabitia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák, Lukáš Pitek

  Šport, futbal a právo

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Slovenský futbalový zväz je nielen najväčším občianskym združením, ale aj lídrom medzi národnými športovými zväzmi v našej krajine. Pri takom veľkom počte členov je potrebné vytvoriť jasné pravidlá v rámci jeho fungovania. Nastavením takýchto pravidiel sa sleduje pri rozhodovaní jeho orgánov ich zákonnosť a zabezpečenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Žaneta Surmajová, Boris Balog, Ján Svák

  Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na jeho vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale nevzťahovala na prípravu návrhu právneho predpisu, na jeho obsahové náležitosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Odporúčané právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 25. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom, empatiou a prajnou dušou. Autor prostredníctvom recenzií odporúča samotné knihy a hľadá v nich dva postoje: dobrý úmysel a cit pre to, čo je postatné. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 16. decembra 2011
  Jazyk: anglický, slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 30,00 €
  Vaša cena: 28,50 
  Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva. V demokratických i menej demokratických štátnych režimoch je osoba sudcu pri výkone súdnictva obdarená nevídanou právomocou. Sudca má právo a spravidla aj posledné slovo pri určovaní osudu človeka, a to aj v tých najzákladnejších … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 100,00 €
  Vaša cena: 95,00 
  Základom každého zväzku je príslušná časť, resp. kapitola z pôvodnej knihy nazvanej Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv), ktorá vyšla v dvoch vydaniach. Vzhľadom na zásadné rozšírenie, a to nie len kvantitatívne, ale aj vecné, by bolo nekorektné označovať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Ústavné právo Slovenskej republiky 3.rozšírené vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. marca 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 46,10 €
  Vaša cena: 43,80 
 • Autor: Ján Svák

  Ochrana ľudských práv II. rozšírené vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. mája 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 65,30 €
  Vaša cena: 62,04 
  Druhé značne rozšírené vydanie jedinečnej publikácie svojho druhu na slovenskom právnickom trhu. Publikácia prináša nevyhnutnú aktualizáciu dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práva - ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale snaží sa podať praktický a reálny pohľad na uvedenú problematiku. Nezaobíde sa bez nej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Advokát pred európskymi súdmi

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. apríla 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,87 €
  Vaša cena: 3,68 
  Publikáciu Advokát pred európskymi súdmi vydáva Nadácia slovenskej advokácie v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou a Poradcom podnikateľa, spol. s r. o. Praktické zameranie tejto knihy má pomôcť vyrovnať náskok, ktorí majú zahraniční advokáti pri znalosti a aplikácii platných európskych noriem v domácom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák, Tomáš Grűnwald

  Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 5. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 28,20 €
  Vaša cena: 26,79 
  Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných predmetov v duchu výziev 21. storočia a pozície práva, a právnych vied v tomto procese, ako aj zmena metodológie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Teória a prax legislatívy, 3. rozšírené vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 12. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,91 
  Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav. Premietlo sa to do inflácie zákonov a podzákonných právnych predpisov. Ruka v ruke s nárastom počtu právnych predpisov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Boris Balog, Ján Svák, Ladislav Orosz

  Základy teórie konštitucionalizmu

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 2. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 29,90 €
  Vaša cena: 28,41 
  Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva. Základným predpokladom poznávania platnej ústavy toho-ktorého štátu, pochopenia jej podstaty a významu pre organizáciu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Kukliš, Ján Svák

  Teória a prax legislatívy II.

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,80 €
  Vaša cena: 15,01 
  Publikácia, autormi ktorej sú prof. JUDr. Ján Svák, CSc. a JUDr. Ján Kukliš, CSc. bola vydaná prvýkrát v januári 2007 a pre jej veľkú úspešnosť prichádza na trh jej II. vydanie. Kniha je rozdelená do dvoch hlavných častí. Všeobecná časť hovorí o postavení legislatívy v systéme práva, vymedzuje základné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Ústavné právo Slovenskej republiky

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. marca 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 45,28 €
  Vaša cena: 43,02 
  Po úspešnom 1. vydaní Všeobecnej časti Ústavného práva Slovenskej republiky vychádza v pomerne krátkom čase jej 2. vydanie. Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho š tátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu. Výrazným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Rozsudky veľkej komory Evropského súdu pre ľudské práva

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. septembra 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 59,72 €
  Vaša cena: 56,73 
  Publikácia obsahuje 181 rozsudkov spracovaných tak, aby obsahovali podstatné prvky umožňujúce jeho správne pochopenie, zaoberá sa oblasťami práva na osobnú slobodu a integritu, práva na súkromie a duševnú integritu, občianskeho a politického práva, vlastníckeho práva, práva na spravodlivé súdne konanie. … Zobraziť viac info ►