Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ivo T. Budil

List.php:/getLoadedProductCollection 15 List.php:/getLoadedProductCollection 15
 • Autor: Ivo T. Budil

  Darwinova dcera

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Olympia
  Dátum vydania: 4. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,28 €
  Vaša cena: 14,52 
  V červnu 1941 se Berlín, metropole demokratického a pacifistického Německa, těší z míru a prosperity. Mladý lékař a antropolog Josef Mengele provádí po živém a kosmopolitním městě skupinu anglických turistů. V předsálí místního Přírodovědného muzea se tyčí socha zakladatele moderní evoluční teorie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  O udatných skutcích norských křižáků

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 22. januára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 18,28 €
  Vaša cena: 17,37 
  V jedenáctém století se Evropa stále ještě zcela nevzpamatovala z barbarského věku. Zatímco na Severu se jen postupně na úkor pohanských kultů prosazuje křesťanství, Východořímská říše s vypětím všech sil vzdoruje nájezdům Saracénů, stepních kočovníků a Normanů. Konstantinopol jako ohnisko civilizace a blahobytu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Spiritualismus a odvrácená strana přírody

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 19. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 18,75 €
  Vaša cena: 17,81 
  Kniha v širším historickém kontextu přibližuje zrod, rozmach a úpadek spiritualistického hnutí, které přibližně od padesátých let devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století významně ovlivnilo intelektuální a duchovní život Západu a usilovalo o radikální proměnu moderního světa. Čtenář … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Triumf rasismu

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 15. mája 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 30,50 €
  Vaša cena: 28,98 
  Kniha, která představuje druhý svazek rozsáhlého historického pojednání o vývoji západního rasového myšlení, navazuje na Úsvit rasismu (2013), v němž se čtenář seznámil se vznikem a rozvojem germanismu od starověku po reformaci a s formováním rasové ideologie v údobí mezi zámořskými výpravami patnáctého … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Úsvit rasismu

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 16. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 30,50 €
  Vaša cena: 28,98 
  Rasová ideologie zásadním způsobem ovlivnila moderní dějiny nejenom západní civilizace, ale celého světa. V knize Úsvit rasismu se čtenáři seznámí s počátky a rozvojem rasového myšlení v širším historickém, hospodářském a intelektuálním kontextu od starověku až po druhou polovinu osmnáctého století. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Dějiny Skandinávie

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 4. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  Kniha přibližuje dějiny Skandinávie jako specifické části evropského kontinentu od konce poslední doby ledové až po počátek jednadvacátého století. Čtenář se seznámí s nejdůležitějšími historickými událostmi a osobnostmi, které sehrály klíčovou úlohu při formování severské společnosti a kultury, a získá … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Jitro árijců

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 21. septembra 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,41 €
  Vaša cena: 22,24 
  Francouzský romantický spisovatel a diplomat Arthur Gobineau (1816–1882) získal nelichotivou pověst tvůrce vědecké rasové teorie. Jeho teze o nadřazenosti árijské rasy údajně ovlivnily nacistickou rasistickou ideologii. Kniha líčí barvitý životní příběh A … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Zakladatelé Západu a poslední člověk

  Vydavateľstvo: Dryada
  Dátum vydania: 20. novembra 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,19 €
  Vaša cena: 7,78 
  Esej o zrodu a zániku Západní civlizace. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tereza Zíková, Ivo T. Budil

  Antropologické sympozium V.

  Vydavateľstvo: Dryada
  Dátum vydania: 25. júna 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,75 €
  Vaša cena: 11,16 
  Katedra antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se snaží v podmínkách středoevropského akademického prostředí institucionalizovat moderní antropologii jako komplexní sociokulturní a biologické studium lidského druhu. Interdisciplinární setkávání odborníků z různých oblastí antropologických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil, Tereza Zíková

  Totalitarismus 5

  Vydavateľstvo: Dryada
  Dátum vydania: 26. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,46 €
  Vaša cena: 8,04 
  Začátkem června 2009 proběhla pod záštitou Katedry antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni odborná konference zaměřená opět na problematiku totalitních a autoritativních režimů, hnutí a ideologií. Setkání již tradičně navázalo na čtyři sympozia, která se konala … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Totalitarismus

  Vydavateľstvo: Dryada
  Dátum vydania: 20. decembra 2005
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,46 €
  Vaša cena: 8,04 
  Sborník i Totalitarismus, Interdisciplinární pohled /i vznikl výběrem z příspěvků, jež zazněly na mezioborovém semináři organizovaném Katedrou antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity, který se uskutečnil 20. května 2005 v Plzni. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Za obzor západu

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 32,85 €
  Vaša cena: 31,21 
  Kniha se zabývá vznikem a vývojem antropologického myšlení na pozadí expanze západní civilizace, od vrcholného středověku po soumrak viktoriánské éry, s přihlédnutím k širším historickým, sociálním a kulturním souvislostem. Autor se pokusil vystihnout svébytnou povahu západní společnosti, utvářenou od prehistorických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Válka Zuluů

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 15. septembra 2006
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,40 €
  Vaša cena: 15,58 
  Před úsvitem 11. ledna 1879 překročily britské koloniální oddíly řeku Mzinyathi a zahájily tak válku proti zulskému království, vojensky nejsilnějšímu domorodému státu černé Afriky. Následoval krvavý konflikt, během něhož utrpěla britská armáda pod horou Isandlwanou jednu z nejtěžších porážek v dějinách impéria. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Mýtus, jazyk a kulturní antropologie

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 10. marca 2003
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,70 €
  Vaša cena: 21,57 
  Sociální a kulturní antropologie představuje obor usilující o vědecky hodnověrné vyrovnání se s velkými historickými výzvami, jež stojí před současnou globální civilizací procházející rozsáhlými kulturními, etnickými, sociálními, ekonomickými a náboženskými proměnami. Kniha podává přehled hlavních témat, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo T. Budil

  Od prvotního jazyka k rase

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 5. novembra 2002
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,10 €
  Vaša cena: 7,70 
  Kniha se zaměřuje na proměnu západního myšlení, která nastala na přelomu 18. a 19. století v důsledku poznávání starobylé indické kultury. Napětí mezi sanskrtem a hebrejštinou bylo výrazným tématem intelektuálního života tehdejší západní společnosti. Zrodila se vize jednotného árijského (indoevropského) společenství, … Zobraziť viac info ►