Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Juraj Tkáč

List.php:/getLoadedProductCollection 7 List.php:/getLoadedProductCollection 7
 • Autor: Marek Griga, Juraj Tkáč

  Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,35 €
  Vaša cena: 4,13 
  Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami. Účelom predpisov verejného obstarávania je potom regulácia činností verejných obstarávateľov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková

  Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 49,50 €
  Vaša cena: 47,03 
  Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“ sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri využívaní ekologického hľadiska vo verejnom obstarávaní. Keďže vzhľadom na Environmentálnu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Griga, Juraj Tkáč

  Zákon o verejnom obstarávaní - Veľký komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 68,00 €
  Vaša cena: 64,60 
  Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ (ktoré prinášajú nové inštitúty ako napríklad samoočistný mechanizmus, jednotný európsky dokument, konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie a iné), … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Ikrényi, Dominika Vokálová, Martin Bako, Juraj Tkáč, Peter Ikrényi

  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 39,00 €
  Vaša cena: 37,05 
  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je už vyše 14 rokov súčasťou nášho právneho poriadku a počas svojho „života“ prežil viaceré významné zmeny. Možno konštatovať, že predstavuje významný nástroj kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a všeobecne umožňuje odkryť mnohé, v minulosti skryté … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Griga, Juraj Tkáč

  Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. júla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická verejnosť relatívne hlasno reagovala na nové inštitúty nového zákona. Práve táto reakcia nás priviedla k myšlienke zosumarizovať relevantné rozhodnutia týkajúce sa problematiky osobných údajov. V predkladanej publikácii čitateľ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Griga, Juraj Tkáč

  Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 20. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,60 €
  Vaša cena: 22,42 
  Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní je jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu. Podrobne sa zaoberá témou verejného obstarávania, upravenou zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení dvoch posledných noviel – uskutočnených zákonom č. 95/2013 Z. z. a zákonom č. 180/2013 Z. z. Na 854 stranách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Tkáč

  Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 16. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa s jednotlivými druhmi FIDIC zmluvných podmienok, ich úpravou jednotlivých fáz potrebných pre zhotovenie diela. … Zobraziť viac info ►