Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Marie Vagnerová

List.php:/getLoadedProductCollection 14 List.php:/getLoadedProductCollection 14
 • Autor: Marek Jakub, Ladislav Csémy, Marie Vagnerová

  Bezdomovectví ve středním věku

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 12. novembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 16,92 €
  Vaša cena: 16,07 
  Publikace vychází z tříletého výzkumu provedeného u subpopulace pražských bezdomovců středního věku. Studie, která obsahově navazuje na předchozí čtenářsky úspěšnou monografii Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí, si dala za cíl prozkoumat, jakým způsobem lidé středního věku bez domova chápou příběh … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Psychologie osobnosti

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Karolina Voňková
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění. Činí tak různým způsobem a s použitím různých metod. Všechny z nich mohou být užitečné, ale žádná z nich není ta jediná a výlučná, která by mohla přinést objektivní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Vývojová psychologie

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 25. októbra 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během školní docházky, v pubertě a dále významné psychické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Školní poradenská psychologie pro pedagogy

  Vydavateľstvo:
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 15,98 €
  Vaša cena: 15,18 
  Publikace je určena především učitelům, výchovním poradcům, ale i pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden a jiných institucí, které se zabývají problematikou školní poradenské psychologie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lenka Krejčová, Iva Strnadová, Marie Vagnerová

  Náročné mateřství

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 7. mája 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,38 €
  Vaša cena: 10,81 
  Ojedinělá publikace, jejíž přínos spočívá nejen v tématu, který u nás není často zkoumán, ale především ve způsobu, jakým je v textu propojen pohled teoretický se subjektivními názory, zkušenostmi a prožitky matek postižených dětí. Práce mapuje celou šíři … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Jakub, Ladislav Csémy, Marie Vagnerová

  Homelessness Among Older Adults in Prague

  Vydavateľstvo: Univerzita Karlova
  Dátum vydania: 11. júla 2020
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,80 €
  Vaša cena: 17,86 
  Following their engaging study Homelessness among Young People in Prague, the authors of this book turn their attention to an older population facing the same issue, a very different situation since these older adults grew up under a communist regime where an obligation to work was enshrined in law and living on the street could result in a prison … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Obecná psychologie

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 1. decembra 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí. Bere v úvahu, že lidská psychika má i svůj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Krejčířová, Mojmír Svoboda, Marie Vagnerová

  Psychodiagnostika dětí a dospívajících

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 1. augusta 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 45,35 €
  Vaša cena: 43,08 
  Práce navazuje na publikaci Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovou diagnostikou. Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží například při určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Psychopatologie pro pomáhající profese

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 31. októbra 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 42,63 €
  Vaša cena: 40,50 
  Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží. Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební … Zobraziť viac info ►
 • Autor: M. Kožušková, Marie Vagnerová, N. Orlová

  Klass! 2 Ruština pro střední školy

  Vydavateľstvo: Klett
  Dátum vydania: 2. júna 2011
  Jazyk: ruský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,11 €
  Vaša cena: 13,40 
  Nová třídílná učební sada Klacc je určena především pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky. Koncepce učebnice Klacc reaguje na aktuální potřeby a nároky studentů … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Psychopatologie pro pomáhající profese

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 41,31 €
  Vaša cena: 39,24 
  Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Psychopatologie pro pomáhající profese

  Vydavateľstvo: Portál
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 41,31 €
  Vaša cena: 39,24 
  Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzn iku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Vývojová psychologie II.

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 18. apríla 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,10 €
  Vaša cena: 13,40 
  Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologie a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejn … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Vagnerová

  Vývojová psychologie I. dětství a dospívání

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 25. novembra 2005
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Cílem publikace je vysvětlit podstatu psychického vývoje člověka od prenatálního období do ukončení dospívání, tj. do dosažení dvacátého roku, jeho zákonitosti a charakteristické znaky jednotlivých fází, ale i rizika, která z nich vyplývají. Čtenář se naučí rozlišovat jaké projevy jsou v určitém období … Zobraziť viac info ►