Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Helena Vicenová

List.php:/getLoadedProductCollection 9 List.php:/getLoadedProductCollection 9
 • Autor: Helena Vicenová

  Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s 8 štúdiom ( cvičebnica )

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 29. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na poznámky žiaka k jednotlivým témam a na riešenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Vicenová

  Cvičebnica - Chémia pre 8.ročník základnej školy

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 21. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy na fixáciu a overenie získaných vedomostí. Vytvára dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka a záznamov z pozorovaní a skúmaní, s použitím učebnicových modelov a fotografií. Odkaz na príslušnú stranu v učebnici zlepšuje orientáciu žiaka. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Ganajová, Helena Vicenová

  Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania vlastností látok z bežného života a skúmania chemických dejov doplnené o fotografie ich priebehu. Učebnica vysvetľuje skúmané vlastnosti a javy, čím prispieva k rozvoju logického myslenia. Základné učivo dopĺňajú rozširujúce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Vicenová, Mária Ganajová

  Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 11. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,00 €
  Vaša cena: 17,10 
  Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Vicenová, Veronika Zvončeková, Daniela Romanová

  Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o fotografie ich priebehu, obsahuje učebnica tiež motivačné doplňujúce texty a zaujímavosti pod nadpisom Premýšľame a objavujeme. Na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Vicenová

  Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 20. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci každej z nich sa nachádza dvojstrana s dôležitými poznatkami. Návody … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Vicenová

  Cvičebnica - Chémia pre 8. ročník základnej školy

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 31. decembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  V cvičebnici sú spracované tematické celky: Zloženie látok, Významné chemické prvky a zlúčeniny. Použité sú v nej texty, modely a fotografie identické s učebnicou, ďalšie úlohy na opakovanie učiva a vyberateľné predtlače na zápis laboratórnych prác. V cvičebnici je vytvorený dostatočný priestor na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Vicenová

  Cvičebnica – Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 30. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania, na riešenia úloh z učebnice. Podporuje prácu žiaka s učebnicou použitím vhodných obrázkov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Vicenová

  Cvičebnica - Chémia pre 9. ročník základnej školy

  Vydavateľstvo: Expol Pedagogika
  Dátum vydania: 31. decembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  V cvičebnici sú spracované tematické celky: Chemické výpočty, Vlastnosti jednoduchých organických látok, Uhľovodíky, Deriváty uhľovodíkov, Organické látky v živých organizmoch, Organické látky v bežnom živote. Použité sú v nej texty, modely a fotografi identické s učebnicou, ďalšie úlohy na opakovanie učiva … Zobraziť viac info ►