Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Doručenie zadarmo na nákupy od 25€

Jozef Záhora

List.php:/getLoadedProductCollection 25 List.php:/getLoadedProductCollection 25
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva 4. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 12,80 €
  Vaša cena: 12,16 
  Odošleme ihneď
  4. vydanieRepetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Ivan Šimovček

  Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 9. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Odošleme ihneď
  Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie kamenára k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb vychádza po viac ako dvoch rokoch od edície … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Zákon o ochrane svedka

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,60 €
  Vaša cena: 13,87 
  Odošleme ihneď
  Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku zo strany páchateľov a následnej obave o svoj život a zdravie, resp. blízkych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Zákon o obetiach trestných činov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 33,90 €
  Vaša cena: 32,21 
  Odošleme ihneď
  Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR k príprave transpozície smernice Európskeho parlamentu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium trestného práva 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Odošleme ihneď
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné II. Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Odošleme ihneď
  Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je konkretizovať všeobecný pojem trestného činu vymedzený vo všeobecnej časti Trestného zákona a ustanoviť príslušné sankcie. Táto konkretizácia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 31,70 €
  Vaša cena: 30,12 
  Odošleme ihneď
  Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov. Prijatím viacerých transpozičných zákonov pokročila významným spôsobom aj europeizácia trestného práva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,70 €
  Vaša cena: 13,97 
  Odošleme ihneď
  Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého členského štátu Európskej únie. Obete násilia by mali byť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Holcr Kvieton, Jozef Záhora, Libor Klimek

  Počítačová kriminalita

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,80 €
  Vaša cena: 11,21 
  Odošleme ihneď
  Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh trestnej činnosti než celosvetový obchod s marihuanou, kokaínom a heroínom dohromady. Je mimoriadne široká, zahŕňa napr. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Kolektív autorov

  Praktikum z trestného práva hmotného 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 15,20 €
  Vaša cena: 14,44 
  Odošleme do 2 dní
  Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case study), ktorá patrí medzi aktivizačné metódy. Vzhľadom na to, že táto metóda sa už dlhé obdobie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 14. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 20,90 €
  Vaša cena: 19,86 
  Odošleme ihneď
  Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné odhaľovanie a dokazovanie niektorých foriem kriminality si vyžaduje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné II

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 36,30 €
  Vaša cena: 34,49 
  Nedostupné
  Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného, reagujúce na nedávne početné legislatívnych zmeny. Vzhľadom na postupný nárast rozsahu jednotlivých tém … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Trestná zodpovednosť právnických osôb

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. februára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Odošleme ihneď
  Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy ako spoločná akcia Fakulty práva a Ústavu pre trestné právo a kriminológiu Univerzity Viedeň. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Teoretické a praktické problémy dokazovania

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,91 €
  Vaša cena: 8,46 
  Nedostupné
  Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 15. decembra 2008 - pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium trestného práva 3. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 29. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 14,60 €
  Vaša cena: 13,87 
  Odošleme do 2 dní
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné I

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Nedostupné
  Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie či inými medzinárodnými záväzkami. Autori na základe mnohoročných teoretických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Šimovček, Jozef Záhora

  Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Vaša cena: 15,90 
  Odošleme ihneď
  Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné záväzky s účinnosťou od 1. júla 2016 bola v Slovenskej republike popri individuálnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 12,30 €
  Vaša cena: 11,69 
  Nedostupné
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva 10. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Nedostupné
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Jozef Záhora

  Praktikum z trestného práva hmotného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 14,85 €
  Vaša cena: 14,11 
  Nedostupné
  Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case study), ktorá patrí medzi aktivizačné metódy. Vzhľadom na to, že táto metóda sa už dlhé obdobie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva - 9. vydanie

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 31. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 11,89 €
  Vaša cena: 11,30 
  Nedostupné
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Základy práva

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 25. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Nedostupné
  Pri každodennej činnosti sa človek stretá s množstvom právny problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov niekedy spôsobuje problémy aj osobám znalým práva. .. Vzhľadom na obmedzený rozsah publikácie, autori vybrané otázky najvýznamnejších odvetví … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, 8. vydanie

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 27. augusta 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 11,51 €
  Vaša cena: 10,93 
  Nedostupné
  Učebný text slúži na základnú orientáciu v zložitej trestnoprávnej problematike, stručne podáva charakteristiku trestného práva hmotného aj procesného. Ôsme vydanie vychádza z právneho stavu platného k 1. septembru 2012. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 25. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Nedostupné
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora

  Dokazovanie v trestnom konaní

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 18. decembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 28,01 €
  Vaša cena: 26,61 
  Nedostupné
  Jak bylo již mnohokrát uvedeno, základem správného, zákonného a spravedlivého rozhodnutí v každé jednotlivé trestní věci je náležité zjištění skutkového stavu. Zjišťování skutkového stavu probíhá v trestním řízení prostřednictvím zvláštního postupu – dokazováním, důkazním řízením. Nepřekvapuje proto, … Zobraziť viac info ►