Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber: 943 miest na Slovensku

Judaizmus

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Paul Johnson

  Dějiny židovského národa

  Vydavateľstvo: LEDA
  Dátum vydania: 1. marca 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Vaša cena: 14,79 
  Dějiny Židů jsou svého druhu dějiny světa, ovšem viděné pod velmi neobvyklým úhlem, očima inteligentní a vzdělané oběti. Johnsonovi však jde ještě o víc: ukázat podstatu samé historie a křesťanské civilizace. Žádný národ netrval nikdy s větší neochvějností než Židé na tom, že dějiny mají účel a lidstvo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marta Malá

  Judaismus v terezínském ghettu

  Vydavateľstvo: P3K
  Dátum vydania: 21. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,88 €
  Vaša cena: 8,44 
  Kniha se zaměřuje na udržování židovských tradic a zvyků v podmínkách terezínského ghetta. Jde o původně odbornou práci mírně přepracovanou pro širší veřejnost a doplněnou o ilustrační materiál. Téma judaismu v terezínském ghettu nebylo dosud komplexněji probádáno a zpracováno. Knížka se … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Douglas Klotz-Neil

  Meditace o Genesi

  Vydavateľstvo: DharmaGaia
  Dátum vydania: 5. decembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 13,07 €
  Vaša cena: 12,42 
  Tato kniha zkoumá starobylé formy meditace a modlitby, jež vyrostly ze společné půdy tří monoteistických náboženství Blízkého východu, a snaží se tuto spirituální praxi oživit. Naše meditace Počátku krouží kolem dvou základních témat: stvoření kosmu a archetypu prvního člověka. Cílem tohoto pojednání je přímou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený, Stern Marc

  Svátky v životě Židů

  Vydavateľstvo: Vyšehrad
  Dátum vydania: 4. júna 2005
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 11,19 €
  Vaša cena: 10,63 
  Bezprostředním podnětem k napsání této knihy byly přednášky o judaismu, které autor pronesl roku 1996 na univerzitě v Osnabrücku. Nejprve v nich vysvětluje povahu a strukturu židovského kalendáře, pořadí svátků v průběhu roku a význam modlitby v židovské duchovní tradici. Poté se zabývá jednotlivými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Friedrich Weinreb

  Symbolika biblického jazyka

  Vydavateľstvo: Herrmann & synové
  Dátum vydania: 1. januára 1999
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,87 €
  Vaša cena: 5,58 
  Kniha zabývající se chasídskou tradicí a jejími důsledky a podněty pro náš všední život i mravní postoje v současném světě vznikla na základě curyšských přednáškových cyklů prof. Weinreba. Neobvyklý kurs hebrejštiny je stručným úvodem do chasídské větve kabbaly, tedy dávné tradice židovských učenců, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mark R. Cohen

  Pod křížem a půlměsícem

  Vydavateľstvo: Vyšehrad
  Dátum vydania: 23. augusta 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,49 €
  Vaša cena: 15,67 
  Žili muslimové a židé ve středověku mírumilovně bok po boku v jakési „mezináboženské utopii“? N ebo byli židé pod muslimskou nadvládou pronásledováni podobně jako v křesťanských zemích? V e své knize Pod křížem a půlměsícem, která přehledně rozebírá postavení židů v křesťanském a islámském … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Günter Stemberger

  Klasické židovství

  Vydavateľstvo: Vyšehrad
  Dátum vydania: 19. decembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,99 €
  Vaša cena: 7,59 
  Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těchto stoletích byly položeny základy, které později významným způsobem formovaly židovský život a do dneška na něj svým způsobem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Sláma

  Tanu Rabanan

  Vydavateľstvo: Vyšehrad
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,99 €
  Vaša cena: 7,59 
  Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané knihovny rabínského židovství od 2. do 7. století obecného letopočtu. Jde o normativní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Sládek

  Jehuda Leva ben Besalel - Maharal

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 8. júla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,38 €
  Vaša cena: 27,91 
  Monografie je věnována významnému židovskému teologovi (asi 1525 – 1609), spjatému svým životem a působením s Prahou, u něhož legenda o stvoření golema v obecném povědomí zcela překryla jeho význam pro židovské, ale také obecněji evropské dějiny náboženského myšlení. V úvodních kapitolách je Maharal … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jindřich Buxbaum, Daniel Soukup

  Sedmero požehnání - Seven Blessings

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 23. júna 2020
  Jazyk: anglický, český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,10 €
  Vaša cena: 21,95 
  Obrazová publikace Sedmero požehnání má být průzorem do světa, který je současnému člověku vzdálený a málo známý. Má mu poskytnout obraz komunity, která si střeží svůj poklad především ve svých srdcích, a který probleskuje i v přítomných černobílých fotografiích. Název knihy odkazuje k rituálu Sedmi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tydlitátová Věra

  Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice

  Vydavateľstvo: Vydavatelství Západočeské univerzity
  Dátum vydania: 1. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 11,70 €
  Vaša cena: 11,12 
  Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elie Munk

  Svět modliteb

  Vydavateľstvo: Garamond
  Dátum vydania: 12. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,85 €
  Vaša cena: 24,56 
  Kniha Svět modliteb rabína Elieho Munka je do dnešní doby považována za nejlepší komentář k židovským modlitbám, který byl napsán v jiném jazyce než hebrejštině. Zároveň hluboce náboženský a filosofický komentář k denním i svátečním modlitbám pomáhá k porozumění a plnému pochopení textu modliteb. Součástí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zofia Kossak

  Abrahám - Zmluva s Bohom

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Lúč
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Fascinujúci román zachytáva historický úsek z dejín židovského národa. Biblický príbeh o Abrahámovi sa opiera o fakty zo Svätého písma, Starého zákona. Autorka ho však obohatila množstvom poznatkov týkajúcich sa náboženstva, kultúry, vzdelanosti, staviteľstva či umeleckých remesiel. Silou svojej predstavivosti tiež … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Haidler

  Židovské hřbitovy a pohřbívání

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 29. apríla 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Vaša cena: 18,43 
  Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy, básně a anekdoty. Vše je seřazeno … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Carmine Di Sante

  Židovská modlitba

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. decembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Mičaninová

  Koruna kráľovstva Rabi Šlomo Ben Gabirola

  Vydavateľstvo: Bergman
  Dátum vydania: 5. októbra 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 30 dní
  Bežná cena: 30,36 €
  Vaša cena: 28,84 
  Koruna královstva rabi Šlomo Ben Gabirola s komentárom je prvním pokusem slovenské autorky o interpretaci díla významného židovského básníka a filosofa Šloma Ben Gabirola. Mária Mičaninová předkládá důkladnou analýzu historicko-filosofického kontextu Ibn Gabirolovy básnické a filozofické tvorby, od které přechází … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Delphine Horvilleurová

  Jak rabíni dělají děti

  Vydavateľstvo: Garamond
  Dátum vydania: 22. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 12,22 €
  Vaša cena: 11,61 
  Co znamená v dnešní době zkostnatělých identit a odklonu od komunitního života někam patřit a předávat hodnoty? Na rozdíl od toho, co tvrdí všechny fundamentalismy, by k předávání dědictví nemělo docházet pouhým překlápěním uzavřené identity. Mělo by se vydávat cestou částečné nevěrnosti, nenadálými změnami, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Harry Freedman

  Kabbalah: Secrecy, Scandal and the Soul

  Vydavateľstvo: Bloomsbury Publishing
  Dátum vydania: 21. februára 2019
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,95 €
  Vaša cena: 22,75 
  This book tells the story of the mystical Jewish system known as Kabbalah, from its earliest origins until the present day. We trace Kabbalah's development, from the second century visionaries who visited the divine realms and brought back tales of their glories and splendours, through the unexpected arrival of a book in Spain that appeared to have lain … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Sadek

  Kabala a pražská judaika

  Vydavateľstvo: Malvern
  Dátum vydania: 15. januára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,96 €
  Vaša cena: 13,26 
  Kabala a pražská judaika přináší výbor z obtížně dostupných textů prof. Vladimíra Sadka (19322008), význačné osobnosti české judaistiky a hebraistiky. Průřez autorovým dílem zároveň poskytuje vhled do situace židovských bádání v této zemi během druhé poloviny 20. století. Široké spektrum témat jdoucích … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Paul Spiegel

  Kdo jsou Židé?

  Vydavateľstvo: Barrister & Principal
  Dátum vydania: 3. decembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  Toto je kniha o důvěrné kráse židovství. Opravdu to není další kniha o holokaustu ani o bratrovražedných bojích Izraelců s Palestinci o jejich společnou vlast, kterou dodnes nedokázali ani vstřícně sdílet, ani poctivě rozdělit. Je to intimní kniha o vší kráse, bohatství i bolesti tisíciletí židovské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Olga Sixtová

  Kniha představených kolínské synagogy 1730-1783

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 31. októbra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,98 €
  Vaša cena: 18,98 
  Rukopis knihy sedadel kolínské synagogy, vedený hebrejským písmem v jidiš, obsahující přes čtyři sta majetkových a dlužních vkladů na synagogálních sedadlech i zápisů týkajících se donací synagogálního příslušenství, nám umožňuje blíže proniknout do struktury a administrativy židovské komunity v Kolíně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Scholem Gershom

  Hlavní směry židovské mystiky

  Vydavateľstvo: Argo
  Dátum vydania: 2. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,41 €
  Vaša cena: 22,24 
  Scholemovy Hlavní směry židovské mystiky jsou dnes už klasickou oborovou prací, již ocení nejen odborníci – hebraisté, religionisté či historici filosofie; jelikož autor vykládá látku systematicky, přehledně a čtivě, dílo je přístupno i širší kulturní čtenářské obci. Kniha vyšla nejprve v anglickém autorizovaném … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Joel Halperin

  Tváře merkavy

  Vydavateľstvo: Malvern
  Dátum vydania: 10. januára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 26,79 €
  Vaša cena: 25,45 
  Kniha významného amerického badatele v oblasti židovských dějin a náboženství, nyní již emeritního profesora Davida J. Halperina (?1947) ze Severokarolínské univerzity v Chapel Hill, zavede čtenáře do oblasti židovského výkladu vybraných kapitol z Ezechielova proroctví, jež zahrnují vizi Božího trůnního vozu (hebr. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Goodman

  A History of Judaism

  Vydavateľstvo: Allen Lane
  Dátum vydania: 7. decembra 2017
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 34,95 €
  Vaša cena: 33,20 
  In this book, the first comprehensive, single-volume work of its kind in English, Martin Goodman explains how Judaism came to be and how it has developed from one period to another, as well as the ways in which its varieties have related to each other. This book addresses one of the world's great religions on a grander scale than any predecessor. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Simon Schama

  The Story of the Jews: Belonging (1492-1900)

  Vydavateľstvo: Vintage Publishing
  Dátum vydania: 2. novembra 2017
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,50 €
  Vaša cena: 17,58 
  The words that failed were words of hope. But they did not fail at all times and everywhere. These gripping pages teem with words of defiance and optimism, sounds and images of tenacious life and adventurous modernism, music and drama, business and philosophy, poetry and politics. The second part of Simon Schama's epic Story of the Jews is neither overwhelmed … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Samohýl

  Židovské inspirace křesťanství

  Vydavateľstvo: Karmelitánské nakladatelství
  Dátum vydania: 27. februára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,17 €
  Vaša cena: 11,56 
  Autor zpracovává téma velmi neotřelým způsobem. Pohybuje se mezi několika oblastmi bádání – teologií, filosofií, religionistikou a historií. Přináší řadu originálních pohledů na proměny židovsko-křesťanských vztahů v historii i na jejich další perspektivy. Jádrem knihy jsou však duchovní inspirace judaismu pro … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Markéta Holubová

  Židovský snář

  Vydavateľstvo: Nakladatelství L. Marek
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady; jazykovým rozborem; vysvětlivkami a poznámkami. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Yosef Haiym Yerushalmi

  Freudův Mojžíš

  Vydavateľstvo: Academia
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,40 €
  Vaša cena: 12,73 
  Autor nabízí nový pohled na nejkontroverznější a nejzáhadnější práci Sigmunda Freuda, jedinou z jeho knih s židovskou tematikou: Muž Mojžíš a monoteistické náboženství. Je Freudův výklad, že Mojžíš byl Egypťan, koncept monoteismu přejal z egyptských představ a byl Židy zabit poté, co jim monoteismus … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Divo Barsotti

  Píseň písní

  Vydavateľstvo: Karmelitánské nakladatelství
  Dátum vydania: 12. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,88 €
  Vaša cena: 8,44 
  Píseň písní je biblická kniha, jejíž alegorické významy přitahovaly velký zástup křesťanských i židovských mystiků. U jejího zrodu stála sbírka svatebních písní, opěvujících lásku mezi mužem a ženou, z nichž některé vznikaly už v dobách krále Šalomouna. Židé si Píseň písní vykládali jako alegorii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Avraham

  Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 28. mája 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,46 €
  Vaša cena: 15,64 
  Český překlad rukopisu, který byl poměrně nedávno objeven izraelským badatelem Avrahamem Davidem a v roce 1993 vydán v hebrejštině a anglickém překladu. Neznámý autor líčí historii pražské židovské obce od roku 1389 (kdy došlo v Praze k velkému židovskému pogromu) do doby prvních Habsburků na českém trůně. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Knihy tajemství a moudrosti III.

  Vydavateľstvo: Vyšehrad
  Dátum vydania: 13. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,49 €
  Vaša cena: 13,77 
  Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Mojžíšovo nanebevzetí, Třetí kniha Makabejská, Čtvrtá kniha Makabejská, Modlitba Menašeho, Ódy Šalamounovy, Syrské žalmy, Josef a Asenat. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Knihy tajemství a moudrosti I.

  Vydavateľstvo: Vyšehrad
  Dátum vydania: 13. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,49 €
  Vaša cena: 17,57 
  Židovské pseudepigrafy (z řec. pseudés = „nepravý, falešný“, epigrafé = „nápis, název“) nebo též „apokryfy“ jsou literární památky, které vznikly ve staletích mezi Starým a Novým zákonem, některé dokonce zároveň s evangelii. V jejich názvu se namísto jména skutečného autora nejčastěji objevuje jméno … Zobraziť viac info ►