Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Tipy na vianočné darčeky
Kolektív autorov, Marshall McLuhan: Médiamasszázs
Počet strán: 160
Väzba: tvrdá
EAN: 9789632797427
Jazyk: maďarský
Pôvodný názov: The Medium is the Massage
ISBN: 9632797427
Rok vydania originálu: 2012
Vydavateľstvo:  Typotex Kiadó
Orig. vydavateľstvo: 
Rozmery: 1,2 cm x 10,5 cm x 18 cm

Médiamasszázs

Dostupnosť:
Posielame do 5 až 21 dní
Pravdepodobne nedoručíme do Vianoc
Naša cena: 10,59 
Bežná cena: 11,15 €
Zľava 5%
Do košíka
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 35 € máte poštovné zadarmo.

Pri nákupe nad 15 € máte osobný odber zadarmo.

O knihe: Mikor elő­ször gyűj­töt­ték egybe McLu­han pro­fe­ti­kus ki­je­len­té­se­it az elekt­ro­ni­zált in­for­má­ci­ós kor éle­té­ről, meg­le­pe­tés­sel ta­pasz­tal­ták, hogy meg­fi­gye­lé­sei négy év­ti­zed el­tel­té­vel is mi­lyen za­var­ba ej­tő­en tisz­ták, mennyi­re meg­hök­ken­tő­en pon­to­sak és idő­sze­rű­ek. A "Mé­dia­masszázs" egy vissza­pil­lan­tó tükör, amely a lát­ha­tat­lan és a ter­mé­sze­ti kör­nye­zet, az ér­zék­szer­vi ha­tá­sok, a tö­meg­mé­dia min­den­nap­jai, a fo­gyasz­tói javak, a sajtó, a rek­lá­mok, és a mű­vé­sze­tek ka­lei­dosz­kóp­ját mu­tat­ja szá­munk­ra. Két­ség­kí­vül tu­do­mány­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gű mű. Qu­en­tin Fiore il­luszt­rá­ci­ói és Je­ro­me Agel ki­egé­szí­té­sei kí­sé­rik, me­lyek McLu­han tudás, ere­de­ti­ség, pro­vo­ká­ció és in­tu­í­ció irán­ti szen­ve­dé­lyes­sé­gé­re ref­lek­tál­nak.

Mars­hall McLu­han ka­na­dai tudós, fi­lo­zó­fus, iro­da­lom­ta­nár és iro­da­lom­kri­ti­kus, rétor és kom­mu­ni­ká­ció-te­o­re­ti­kus volt. Mun­kás­sá­ga a mé­dia­el­mé­let egyik sa­rok­kö­ve, me­lyet a rek­lám- és mé­dia­ipar a gya­kor­lat­ban is al­kal­maz. Ne­vé­hez fű­ző­dik „a mé­di­um maga az üze­net” ("the me­di­um is the mes­sage") szlo­gen és a "glo­bá­lis falu" ("the glo­bal vil­lage") fo­ga­lom be­ve­ze­té­se, va­la­mint a hoz­zá­juk tar­to­zó el­mé­le­tek ki­dol­go­zá­sa.

Jelen könyv eredeti címe a "the medium is the message" lett volna, de egy nyomtatási hiba következtében "the medium is the massage"-re változott. A többszörös szójáték - mely teljességében visszaadhatatlan magyarul (massage, mass age) - olyannyira elbűvölte az eredeti mondatba és a körülötte csapott felhajtásba beleunt McLuhant, hogy készülő könyvét az új cím szellemében dolgozta át.

Odporúčame tieto knihy

Pridaj svoj názor
Anonym
Anonym
Pridaj svoje hodnotenie