Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Pedagogika, vzdelávanie, vyučovanie

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Ivana Novotná

  Logopedické maľovanky

  Vydavateľstvo: Edika
  Dátum vydania: 28. júla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Logopedické maľovanky sú určené predovšetkým predškolákom a začínajúcim školákom, ktorým robí problémy správna výslov­nosť niektorých hlások. Maľovanky môžu využívať nielen rodičia, ale aj učitelia v materských a základných školách a špeciálni pedagógovia. Pri práci s deťmi je veľmi dôležitá … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Horecká Mária

  Hry s rečou, 2.vydanie

  Vydavateľstvo: Albatros
  Dátum vydania: 27. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,99 €
  Vaša cena: 6,64 
  Kniha je výbornou pomôckou pre deti od 4 do 7 rokov, ktoré sa učia správne vyslovovať slová, v ktorých pri rozprávaní robia najviac chýb. V knihe nájdete stručné vysvetlenie pre dospelých, ako u detí postupovať pri nácviku problematických hlások. Táto bohato ilustrovaná kniha obsahuje množstvo zábavných cvičení slúžiacich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Charlotte Poussin

  Montessori od narodenia do 3 rokov

  Vydavateľstvo: Citadella
  Dátum vydania: 23. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,50 €
  Vaša cena: 11,88 
  Montessori pedagogika umožňuje každému dieťaťu, aby sa vyvíjalo vo vlastnom tempe, s ohľadom na jeho osobnosť a s plným využitím jeho potenciálu. Montessori vychovávateľka, Charlotte Poussin, sa rozhodla podeliť o svoje skúsenosti s uplatňovaním prístupu Montessori u bábätiek. V láskavej atmosfére pomáhať, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kasperová, Tomáš Kasper

  Dějiny pedagogiky

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 21. januára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,88 €
  Vaša cena: 13,19 
  Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických. Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Loulová

  Čítanka pre dyslektikov

  Vydavateľstvo: Albatros
  Dátum vydania: 23. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,49 €
  Vaša cena: 6,17 
  Táto knižka je určená predovšetkým deťom s problémami v čítaní. Rovnako je práca s knižkou osožná pre deti, ktoré nemajú dostatočnú predstavu o obsahu prečítaného deja – teda problémom je tzv. čítanie s porozumením. Texty v knižke sú vytlačené veľkými písmenami a dvojfarebne, rozdelené … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Slávka Hlásna, Kolektív autorov

  Úvod do pedagogiky

  Vydavateľstvo: Enigma
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 2,00 
  Prehľad základných znalostí z oblasti pedagogiky. Vhodné pre študentov učiteľských smerov a študentov, ktorí sa pripravujú na skúšku z pedagogického minima a štátnu skúšku z pedagogiky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Monika Šulistová, Blanka Housarová

  Logopedická cvičení 1

  Vydavateľstvo: Computer Media
  Dátum vydania: 12. apríla 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,86 €
  Vaša cena: 9,37 
  Kniha Logopedická cvičení pomůže dítěti rozvíjet artikulaci hlásek českého jazyka a slovní vyjadřování. Publikace je určena dětem ve věku 4-7 let a je koncipována tak, aby zároveň sloužila jako kniha her. Obsahuje karty s cviky, které vedou k nápravě příslušné hlásky a pomáhají rozvíjet pohyblivost jazyka, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Kohut

  Prvá pomoc deťom pri nesprávnej výslovnosti

  Vydavateľstvo: Ezo.sk
  Dátum vydania: 15. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Prvá pomoc deťom pri nesprávnej výslovnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Věra Gošová

  KuliFerdo 1,2,3,4,5,6,7,8

  Vydavateľstvo: Raabe
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 20,80 €
  Vaša cena: 19,76 
  Červené pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou pre pedagógov a rodičov detí predškolského veku na rozvoj školskej zrelosti. Sú vhodné pre použitie v školskom aj domácom prostredí. Všetky úlohy sú výborné na osvojenie, precvičovanie a rozvoj schopností a zručností potrebných na vstup do základnej školy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hedvig Montgomeryová, Eivind Saether

  Jak přežít školku

  Vydavateľstvo: Esence
  Dátum vydania: 26. augusta 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,05 €
  Vaša cena: 13,35 
  Výchova dětí ve školkovém věku je pro rodiče hodně náročná. Autorka doporučuje projevovat dítěti co nejvíc porozumění, aby si posilovalo pocit bezpečí a důvěry, který si ponese do dospělosti. V tomto období, kdy se vyvíjí jazyk a představivost, je jedním z hlavních úkolů rodičů ukázat dětem cestu a posilovat … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Strenáčiková

  Vzdelávanie v čase pandémie

  Vydavateľstvo: Equilibria
  Dátum vydania: 21. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,50 €
  Vaša cena: 8,08 
  Publikácia reaguje na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá spôsobila prerušenie kontaktnej výučby na školách. Popisuje postupné zavádzanie protiepidemiologických opatrení v slovenskom školstve od prerušenia prezenčnej výučby po jej nahradenie novou online formou. Okrajovo sa venuje aj situácii v iných krajinách Európy a USA. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dagmar Šafránková

  Pedagogika - 2. vydání

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 21. januára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,43 €
  Vaša cena: 17,51 
  Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k rozvoji samostatného pedagogického … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Barbora Kováčová

  44 hier na podporu vizuomotorickej koordinácie detí raného a predškolského veku

  Vydavateľstvo: Reziliencia
  Dátum vydania: 31. júla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,95 €
  Vaša cena: 4,70 
  Neisté obťahovanie po čiare, nedokončené vyfarbovanie omaľovánky, ťažkosti s podaním a prinesením predmetu na základe požiadavky zo strany dospelého, alebo oslabenie v orientovaní sa v priestore pri činnosti môžu poukazovať na možné oslabenie v oblasti vizuomotorickej koordinácie, tzn. koordinácie oka s činnosťou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiřina Bednářová

  Medzi nami predškolákmi

  Vydavateľstvo: Computer Press
  Dátum vydania: 1. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,15 €
  Vaša cena: 4,89 
  Publikácia je určená na preverenie znalostí, schopností a zručností detí pred nástupom do školy. Najvhodnejšia je pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Kniha obsahuje úlohy potrebné pre rozvoj čítania, písania, počítania a zameriava sa na oblasť grafomotori ky, zrakového vnímania, reči, sluchového vnímania, priestorovej a pravo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Éve Herrmann

  Montessori 100 prvých aktivít

  Vydavateľstvo: Citadella
  Dátum vydania: 28. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Montessori pedagogika považuje dieťa za celistvú bytosť, ktorú máme sprevádzať na jej ceste za samostatnosťou a rešpektovať jej túžbu naučiť sa „robiť sám“. Toto dielo nám prináša základné myšlienky Montessori pedagogiky a ponúka aktivity zamerané na: - stimuláciu záujmu dieťaťa a pochopenie sveta, - pomoc so … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Ondrejová

  Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku

  Vydavateľstvo: Rokus
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 8,50 €
  Vaša cena: 8,08 
  Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií. Jednotlivé zdravotné cvičenia sú spracované do zostáv tak, aby boli účinné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Novák

  Čitateľské tabuľky

  Vydavateľstvo: Tobiáš
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 12,22 €
  Vaša cena: 11,61 
  Nové čitateľské tabuľky predstavujú súhrnný a upravený variant Základného a Rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek (1995, 1995, 2000, 2002), ktorých sa predalo niekoľko tisíc kusov. Praktické poznatky viedli k vytvoreniu súhrnného, náležite rozsiahleho a štruktúrovaného súboru textov, ktorý je určený k špecifickému … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erich Petlák, Marianna Hupková

  Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa

  Vydavateľstvo: Iris
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti syndrómu "vyhasínania učiteľa". Najpodstatnejšie je však to, že pravidelná a neformálna sebareflexia skvalitňuje priebeh a výsl edky výchovno-vzdelávacieho procesu. V tomto zmysle autori … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Kiedroňová

  Něžná náruč rodičů

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 9. decembra 2004
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 22,99 €
  Vaša cena: 21,84 
  Tato publikace je určena všem, kteří chtějí porozumět nejmenším dětem a nabídnout jim kvalitní péči. Vzhledem k tomu, že největší vliv na rozvoj dítěte v nejranějším věku mají rodiče, je kniha věnována zejména jim. Čerpat z ní ale mohou také dětské a ženské sestry, které se věnují předporodním kurzům, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Čokyna

  A okraje máš kde?

  Vydavateľstvo: N Press, s.r.o.
  Dátum vydania: 16. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Na Slovensku žijú desaťtisíce detí, ktoré nemajú šancu mať sa v živote dobre. Tisícky detí prepadávajú už v prvom ročníku a základnú školu nikdy nedokončia. Učitelia im nevedia pomôcť a ani učiteľom v ich snahe nikto nepomáha. Aká je vlastne štartovacia čiara týchto detí a aké metódy môžu učitelia využívať? … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Robert Čapek

  Líný učitel - Kompas moderního učitele

  Vydavateľstvo: Raabe
  Dátum vydania: 14. mája 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,57 €
  Vaša cena: 17,64 
  Učitel, který se rozhodne inspirovat se filozofií Líného učitele, může při učení narazit na četné praktické problémy. Jak si s nimi poradit ukazuje naše kniha „Líný učitel: Kompas moderního učitele“. Třetí díl úspěšné série je zaměřen na práci se třídou a přináší širokou řadu momentů z praxe včetně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Annette Breaux, Tod Whitaker

  Rychlá pomoc pro učitele

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 9. decembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,40 €
  Vaša cena: 15,58 
  Učitelé dennodenně řeší situace, které narušují výuku a pracovní atmosféru ve třídě. Ať už je to žák, který usnul či naopak šaškuje, nebo jiný, který se bojí udělat chybu, či stále negativní kolega pro (nejen začínajícího) učitele to představuje zátěž. Zkušení autoři a autority na poli dnešního vzdělávání … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miriam Niklová

  Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. decembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,30 €
  Vaša cena: 12,64 
  Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. Takisto analyzuje osobnostné charakteristiky sociálneho pedagóga, jeho úlohy a funkcie a vymedzuje kompetenčný profil sociálneho pedagóga. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimíra Ottomanská

  Rok stromů

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 26. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  Kniha je dělena do deseti celků podle deseti školních měsíců a podle deseti stromů. Jednotlivé stromy jsou v knize rozpracovány do témat tak, aby vždy naplnily všechny oblasti RVP. Součástí plánu jsou básničky, písničky, pranostiky, přísloví, náměty na výtvarné činnosti (vždy s metodickým postupem a pomůckami), … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erich Petlák

  Motivácia v edukačnom procese

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii, že „dobrá motivácia je polovica úspechu práce učiteľa a učenia sa žiaka“. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucie Štěpánková, Zora Syslová

  Třídní projekty v mateřské škole

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 22. apríla 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,17 €
  Vaša cena: 11,56 
  Publikace se zaměřuje na problematiku plánování rozvoje dítěte v souladu s individualizací předškolního vzdělávání. Vychází z teorie projektové výuky a integrované tematické výuky ve shodě s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická východiska jsou doplněna … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimíra Ottomanská

  Když se řekne rozcvička

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 20. januára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Dotlač
  (Plánovaná o 5 dní)
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  Kniha nabízí nové náměty pro vedení pohybových aktivit metodický zásobník cviků pro nácvik a rozvoj pohybových dovedností, zásobník pohybových her a pohádkových cvičení. Ukazuje, jakým způsobem se dá využít pohybová aktivita k celkovému rozvoji dítěte propojení s psychikou (rozvoj koncentrace, myšlení, představivosti, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kamila Balharová, Kamila Šemberová, Lenka Krejčová

  Vývinové poruchy učenia

  Vydavateľstvo: Lindeni
  Dátum vydania: 23. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,99 €
  Vaša cena: 9,49 
  Cieľom publikácie je pomôcť učiteľom, rodičom aj starším žiakom pochopiť, v čom spočívajú ťažkosti označované ako vývinové poruchy učenia, do akých oblastí školského aj bežného každodenného života sa premietajú, ako sa dajú ťažkosti účinne minimalizovať a súčasne ako nájsť vhodné postupy a nástroje, ktoré … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Gerald E. Nelson

  Minútové karhanie

  Vydavateľstvo: D.T. Studio
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Nie náhodou sa autori najpredávanejšej knihy všetkých čias Minútový manažér inšpirovali tvorcom metódy Minútové karhanie, Geraldom Nelsonom. Minútové karhanie je účinná metóda výchovy detí, resp. forma zdravej a prínosnej komunikácie medzi rodičom a dieťaťom, kde je prirodzené vyjadriť svoje vlastné pocity lásku, hnev, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Semanová

  Rozvíjanie emocionality dieťaťa predškolského veku

  Vydavateľstvo: Rokus
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,28 €
  Vaša cena: 5,02 
  Predškolský vek je len krátke obdobie v živote človeka, no práve tento krátky čas dáva jedinečnú možnosť rozvíjať vrodené danosti celistvej osobnosti. Platí to aj pre rozvoj a formovanie citového sveta dieťaťa. Sebadôvera, sebaovládanie, sebaúcta, zvedavosť a prístupnosť všetkému novému, schopnosť empatie, radosť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Monika Miňová

  Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

  Vydavateľstvo: Rokus
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, metódy a zásady diagnostikovania. Každá kapitola v závere má zhrnutie, otázky, aplikačné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Žák v krizové situaci

  Vydavateľstvo: Raabe
  Dátum vydania: 27. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,22 €
  Vaša cena: 15,41 
  Publikace s názvem Žák v krizové situaci napomáhá třídnímu učiteli diagnostikovat problémy a ukazuje cestu, jak pracovat s žákem v krizové situaci. … Zobraziť viac info ►