Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

MRAZIVÉ ZĽAVY - AŽ 70% NA STOVKY KNÍH

Dejiny práva

 • Autor: Ján Klučka

  Medzinárodné právo verejné

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 21,00 €
  Vaša cena: 19,95 
  V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Gregor

  Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,12 €
  Vaša cena: 13,41 
  Vedecká monografia predstavuje ucelenú právnu analýzu jedného z najdôležitejších období rímskych dejín. V jeho rámci došlo k prechodu od republikánskeho Ríma k cisárskej ríši. Autor do detailov popisuje, akými ústavnými postupmi sa Augustovi podarilo to, na čo krvavo doplatil Gaius Iulius Caesar. Zároveň poukazuje na Augustove … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Lacko

  Nariadenie Rím I

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Napriek tomu, že nariadenie Rím I už niekoľko rokov predstavuje základnú reguláciu vzťahujúcu sa na otázku určenia rozhodného práva v zmluvných záväzkoch, nebola mu dosiaľ v odbornej literatúre venovaná vyššia pozornosť. To isté platí aj vo vzťahu k jeho „predchodcovi“, Rímskemu dohovoru, ktorý sa v európskom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtěch Vladár

  Dejiny cirkevného práva

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 28,24 €
  Vaša cena: 26,83 
  Učebnica prináša po dlhom čase komplexný výklad k predmetu Dejiny cirkevného práva, ktorý je súčasťou študijného programu najlepších právnických a teologických fakúlt. Jej hlavným cieľom je poskytnúť najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 31. decembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 14,15 €
  Vaša cena: 13,44 
  Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci. Autori prezentované inštitúcie ako aj ich vzájomné vzťahy vnímajú ako súčasť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš

  Najstaršie právo na Slovensku?

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systémuAmbíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu archaického normatívneho systému využívajúceho túto terminológiu. Autori poukazujú na skutočnosť, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Hollander

  Pojmy v Sizyfovej krošni

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 12. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Pojmové sústavy v právnom a štátovednom myslení žijú v hermeneutickom pohybe s dejinnými kontextami. Zároveň sa však tieto pojmové sústavy usilujú o analytickosť, prinášajúcu presnosť a bezrozpornosť myslenia, súčasne aj ilúziu dosiahnutej dokonalosti a večnosti. Nový dejinný kontext ale túto ,,dokonalosť" … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Hubenák

  Lexikón právnych dejín Slovenska

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 8,89 €
  Vaša cena: 8,45 
  Právne dejiny Slovenska sú integrálnou súčasťou národnej histórie a úzko súvisia so všeobecnými dejinami štátu a práva aj súčasnými dejinami práva krajín Európy. Cieľom predkladanej publikácie nie je poskytnúť čitateľovi vyčerpávajúcu syntézu právnych dejín na území Slovenska, je skôr encyklopedickou pomôckou, ako … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Werner Ogris, Thomas Olechowski

  Prvky európskej právnej kultúry 1. časť, 3. vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 11,50 €
  Vaša cena: 10,93 
  Kniha prináša základný prehľad vývoja európskej právnej kultúry v období stredoveku a novoveku. Výklad jednotlivých inštitútov a historických udalostí je usporiadaný do prehľadných odsekov, ktoré uľahčujú orientáciu v knihe. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš, Ladislav Vojáček

  Pramene k právnym dejinám Slovenska II.

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú najvýznamnejšie vývojové medzníky a trendy v práve platnom na území Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. Okrem používania na seminárnych cvičeniach a pri … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Veronika Čunderlík Čerbová

  Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 31. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 16,45 €
  Vaša cena: 15,63 
  Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva novotomismus, II. vatikánsky koncil a pokoncilové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Valachovič

  Chronológia rímskych dejín

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 17. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Kniha približuje historický a kultúrny vývoj starovekého Ríma. Zahŕňa politické dejiny, ale aj hospodársky a sociálny vývoj a náboženské dejiny. Doplnené sú i niektoré kultúrne prvky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Maria Papsonova

  Sasko-Magdeburské právo na Slovensku

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 23. októbra 2014
  Jazyk: nemecký, slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 36,00 €
  Vaša cena: 34,20 
  Každý, kto sa z akéhokoľvek aspektu zaoberal či zaoberá týmto ťažko zrozumiteľným historickým prekladom z roku 1473, si zaiste uvedomuje naliehavú potrebu pretlmočenia nemeckej predlohy z roku 1378 do súčasnej slovenčiny. Slovenský preklad z pera pani Dr. Papsonovej je preto uverejnený paralelne k odpisu nemeckej predlohy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Veronika Fruthová, Novák Marek

  Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes

  Vydavateľstvo: Auditorium
  Dátum vydania: 1. decembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,75 €
  Vaša cena: 11,16 
  Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Římská právní věda se velmi podrobně zabývala především praktickými stránkami vlastnictví, zejména pak rozličnými způsoby … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Bělovský

  Usucapio

  Vydavateľstvo: Auditorium
  Dátum vydania: 5. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,81 €
  Vaša cena: 10,27 
  Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Skřejpek

  Lex et ius

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 23. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 17,86 €
  Vaša cena: 16,97 
  Prameny římského práva jsou v běžném povědomí spojovány s texty, které pochází od římských právníků. Jsou to přitom především díla vytvořená v období tzv. klasické právní vědy tedy v době jejího největšího rozkvětu. Dochovaných pramenů, z nichž můžeme poznávat, jak římské právo nejen … Zobraziť viac info ►