Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Zuzana Cingelová: Príručka mzdovej účtovníčky 2020 (príklady, tabuľky, tlačivá a formuláre)

Počet strán: 416

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621451

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 16. marca 2020

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,3 kg

Príručka mzdovej účtovníčky 2020 (príklady, tabuľky, tlačivá a formuláre)

Dostupnosť:
Na sklade

Dodanie do kníhkupectva na osobný odber žiaľ nie je možné.
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 13,78 
Bežná cena: 14,50 €
Zľava 5%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Publikácia obsahuje 400 strán autorského textu, ktorý je doplnený názornými príkladmi z praxe, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia.

Autorka zrozumiteľným spôsobom objasňuje legislatívne zmeny Zákonníka práce ako napr. postup pri určení jednotlivých mzdových nárokov vrátane všetkých príplatkov a náhrad, priemerného zárobku, 13. a 14. platu, náhrady za dovolenku, odstupného a odchodného i denného vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti zamestnanca, poskytovaní príspevku na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa a mnohé iné. Prednosťou knihy je prehľadné praktické spracovanie odbornej problematiky s použitím veľkého množstva príkladov, tabuliek a vyplnených tlačív a formulárov.

Príručka mzdovej účtovníčky obsahuje tieto hlavné témy:

- Pracovnoprávne minimum

- Výpočet mzdy zamestnanca

- Zdravotné poistenie zamestnancov

- Sociálne poistenie zamestnancov

- Zdaňovanie miezd

- Sociálny fond

- Cestovné náhrady

- Účtovanie miezd

- Štátne dávky

- Vzory zmlúv, tlačív a formulárov

Nevyhnutná pomôcka mzdových účtovníkov, personalistov, ekonómov, podnikateľov i študentov rieši množstvo odborných otázok, ktoré každodenne prináša mzdová prax. Publikácia obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy aktualizovaný k 1. 1. 2020, doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia. V jednotlivých kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom a inštitúciám, povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním osôb na území Slovenska.

Povinností určených Zákonníkom práce pri vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov kniha uvádza a podmienky pri zamestnávaní cudzincov, povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov, BOZP a inšpekcie práce, ako aj pri zamestnávaní občanov so zmenenom pracovnou schopnosťou, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o deti. Súčasťou je detailný popis aktuálnych zmien v ZP 2020 a problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podrobne je vysvetlený postup pri určení jednotlivých mzdových nárokov vrátane všetkých príplatkov a náhrad podľa Zákonníka práce, priemerného zárobku, 13. a 14. platu, náhrady za dovolenku, odstupného a odchodného i denného vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti zamestnanca. Osobitne je uvedený postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa. Výpočet výšky jednotlivých dávok poskytovaných z nemocenského, dôchodkového, úrazového a garančného poistenia, a aj dávok v nezamestnanosti. Na praktických príkladoch je vysvetlené vypĺňanie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Okrem návodov na výpočet a vykazovanie poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie vrátane podielov na zisku je uvedený aj postup pri uplatnení odpočítateľnej položky a odvodovej úľavy, ako aj príklady splnenia všetkých oznamovacích a evidenčných povinností zamestnávateľa v sociálnom a zdravotnom poistení.

Publikácia obsahuje detailný postup pri zdanení príjmov zamestnancov, vysvetľuje zdaňovanie nepeňažných príjmov, použitie rôznych sadzieb dane a správny postup pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Osobitne sú uvedené podmienky a postup na priznanie oboch daňových bonusov - na dieťa a na bankové úroky a súčasťou je opis všetkých povinností zamestnávateľa voči finančnej správe.

Praktické vysvetlenie tvorby sociálneho fondu a podmienok jeho čerpania a výpočet náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Mzdoví účtovníci ocenia aj detailné vysvetlenie účtovania miezd, náhrad miezd a ostatných nárokov zamestnancov vrátane rezerv v oblasti miezd nielen v JÚ a PÚ.

Záver obsahuje podmienky a aktuálne výške dávok, ktoré poskytuje štát rodičom detí, zdravotne postihnutým občanov a občanom v sociálnej núdzi.

1. Pracovno-právne minimum: - povinnosti určených Zákonníkom práce pri vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov aj podmienky pri zamestnávaní cudzincov, povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov, BOZP a inšpekcie práce, ako aj povinnosti pri zamestnávaní občanov so zmenenom pracovnou schopnosťou, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o deti. Súčasťou je aj detailný popis aktuálnych zmien v ZP 2020. .. .

2. Výpočet mzdy zamestnanca: - na konkrétnych príkladoch je vysvetlené určenie mzdy vo vzťahu k minimálnym nárokom zamestnancov v podnikateľskej sfére, spôsob výpočtu priemerného zárobku, všetkých druhov príplatkov a náhrad miezd v zmysle Zákonníka práce, odstupného a odchodného, ako i náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zrážok zo mzdy zamestnancov. Osobitne je vysvetlené poskytovanie 13. a 14. platov zamestnancov, príspevkov na rekreácie a na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020 . ..

3. Zdravotné poistenie zamestnancov: - návody na výpočet a vykazovanie preddavkov na zdravotné poistenie vrátane podielov na zisku. Postup pri uplatnení odpočítateľnej položky a odvodovej úľavy, ako aj príklady splnenia všetkých oznamovacích a evidenčných povinností zamestnávateľa v zdravotnom poistení;

4. Sociálne poistenie zamestnancov: - platné zásady pri určení vymeriavacieho základu zamestnanca i zamestnávateľa, so sadzbami poistného i s odvodovou úľavou v sociálnom poistení, so spôsobom výpočtu a vykazovania poistného, ale nájde tu aj návod na vyplnenie evidenčného listu dôchodkového poistenia. V osobitnej časti je prehľad dávok poskytovaných zamestnancom zo sociálneho poistenia vrátane podmienok na ich poskytovanie a ich aktuálna výška platná v roku 2020;

5. Zdaňovanie miezd: - detailný výpočet príjmov zamestnancov, ktoré podliehajú a ktoré nepodliehajú zdaneniu, vysvetľuje zdaňovanie nepeňažných príjmov, použitie sadzieb dane a správny postup pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Podmienky a postup na priznanie oboch daňových bonusov - na dieťa a na bankové úroky, a to nielen v roku 2020 pri vykonávaní ročného zúčtovania dane za rok 2019, ale aj v budúcom roku 2021, kedy bude vykonávané ročné zúčtovanie dane za rok 2020. Vysvetlené je aj vyplnenie daňového priznania pri príjmoch zo závislej činnosti v prípade, keď nie je možné zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie dane. Súčasťou je aj detailný opis všetkých povinností zamestnávateľa voči finančnej správe formou prehľadov, oznámení a hlásení;

6. Sociálny fond: - praktické vysvetlenie tvorby sociálneho fondu a podmienok jeho čerpania v zmysle platnej legislatívy;

7. Cestovné náhrady: - okrem praktických príkladov výpočtu náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách kapitola zahŕňa aj povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti s pracovnými cestami vrátane dane z motorových vozidiel za používanie áut zamestnancov;

8. Účtovanie miezd: - vysvetľuje spôsob účtovania miezd, náhrad miezd a ostatných nárokov zamestnancov nielen v podvojnom, ale aj v jednoduchom účtovníctve, pričom obsahuje aj metodiku tvorby rezerv v oblasti miezd vrátane ich účtovania;

9. Štátne dávky: -uvedené podmienky a aktuálna výška dávok, ktoré poskytuje štát rodičom detí, zdravotne postihnutým občanom a občanom v sociálnej núdzi;

10. Posledná kapitola obsahuje aktuálne vzory zmlúv, tlačív a formulárov, používaných v mzdovej praxi na území Slovenska od 1. 1. 2020 s ukážkami ich správneho vyplnenia.

Odporúčame tieto knihy