Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rodinné právo

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Petronela Luprichová

  Repetitórium rodinného práva - 2. doplnené a prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebnej pomôcky „Repetitórium rodinného práva“ reaguje na viaceré novelizácie zákona o rodine a rekodifikáciu civilného procesu. Jej cieľom je zmapovať problematiku rodinného práva a základných inštitútov tohto právneho odvetvia. Publikácia v zásade vychádza zo systematiky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bronislava Pavelková

  Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 16. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Madej

  Výživné pre vaše dieťa

  Vydavateľstvo: Sociologický ústav SAV
  Dátum vydania: 13. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 1,99 €
  Vaša cena: 1,89 
  Praktická príručka o právnej úprave výživného a náhradného výživného v Slovenskej republike. Kniha prináša praktické informácie o problematike výživného pre dieťa od určenia výživného, cez konanie na súde, výšku výživného a platenie výživného až po jeho vymáhanie. Rieši aj výživné pre rodiča, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dagmar Tragalová

  Rodinná mediácia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 9. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,20 €
  Vaša cena: 18,24 
  Publikácia je zameraná na pomoc rodine pri riešení konfliktov, venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny. Titul mapuje vývoj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucia Pohančeníková, Saskia Poláčková

  Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 20. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,30 €
  Vaša cena: 13,59 
  Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom témy a s praktickými príkladmi, s ktorými sa čitateľ môže stretnúť v bežnom živote. Poskytujú teda nielen základný prehľad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Lanczová

  Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,98 €
  Vaša cena: 10,43 
  Odkedy je manželstvo v civilnom práve chápané ako rozlučiteľné? Aké boli najčastejšie dôvody rozvodov? Aká bola súvisiaca súdna prax? Publikácia sa snaží zodpovedať tieto a niektoré ďalšie otázky predstavením uhorskej hmotnoprávnej úpravy rozvodov od 19. storočia a následne špecifík právnej úpravy rozvodov v československom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kateřina Mencnerová

  Rozvod manželství

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 9. novembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které musí manželé podstoupit, a pomáhá … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Marek Števček

  Rodinné právo, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. októbra 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Predkladaná učebnica predstavuje vo svojom sú-hrne systematické spracovanie problematiky rodinného práva v Slovenskej republike. Výklad inštitútov rodin-ného práva sa opiera o znenie novej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2005. S ohľadom na spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Mihál

  Materská 2019

  Vydavateľstvo: KO & KA spol. s r.o.
  Dátum vydania: 28. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera skúseného autora a lektora Jozefa Mihála. Novou knihou reagujeme na zmeny schválené pre rok 2019. V knihe sú aktualizované všetky texty a príklady. Na základe podnetov z množstva prednášok a diskusii, či podnetov z praxe, zároveň dopĺňame príklady nové a ďalšie nápady … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Francová, Závodská Jana Dvořáková

  Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 5. novembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,73 €
  Vaša cena: 11,14 
  V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Praktikum rodinného práva

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 13. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,37 €
  Vaša cena: 10,80 
  Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík

  Musíš znát... Rodinné právo. Manželství.

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. januára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy navazuje rozsáhlý výběr nejdůležitější judikatury ke konkrétní problematice. Publikace díky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucie Trnková

  Náhradní péče o dítě

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. januára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,20 €
  Vaša cena: 9,69 
  Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá pojmem náhradní péče o dítě. Jde o pojem, který v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, které společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, jež nemohou z nejrůznějších příčin vyrůstat ve své vlastní biologicky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Rodinné právo 2. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 27. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 39,95 €
  Vaša cena: 37,95 
  Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Trávníček

  Střídavá péče

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 4. decembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Publikace se zabývá současnou právní úpravou střídavé péče v občanském zákoníku a shrnuje, k jakým změnám došlo oproti úpravě v zákoně o rodině, přičemž vychází zejména z nejnovější judikatury Ústavního soudu. Hlavní pozornost je věnována předpokladům, za kterých je možné a vhodné nařídit … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renata Veselá

  Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

  Vydavateľstvo: Key publishing
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Fryjaufová

  Mateřská a rodičovská dovolená v otázkách a odpovědích

  Vydavateľstvo: Computer Press
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,27 €
  Vaša cena: 8,81 
  Kniha je určena všem rodičům, kteří se potřebují orientovat ve spleti paragrafů souvisejících s přivedením nového tvorečka na svět. Záměrem knihy je podat pomocnou ruku při provádění různých administrativních úkonů, např. žádosti: o porodné, rodičovský příspěvek, další dávky státní sociální podpory. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lenka Dufalová

  Surogačné materstvo

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. júla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Surogačné (náhradné) materstvo je téma, ktorá vzbudzuje emócie v odbornej aj laickej verejnosti, a to najmä kvôli množstvu etických, morálnych, ale aj právnych otázok, ktoré s touto témou súvisia. Celosvetovo stúpajúca miera neplodnosti, rozvoj reprodukčnej medicíny a náhradné materstvo spolu veľmi úzko súvisia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Mihál

  Materská 2020

  Vydavateľstvo: KO & KA spol. s r.o.
  Dátum vydania: 18. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Koncom roka 2019 vydáva autor Jozef Mihál v poradí piatu knihu MATERSKÁ. V knihe nájdete všetky informácie , ktoré potrebujete poznať o nároku na materské, výpočte materskej, rozdieloch medzi matkou a otcom, tipy a triky ako materskú získať a to čo najvyššiu atď. Oproti predošlým vydaniam je kniha znova bohatšia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimíra Slobodová

  Maloletí

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 12. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,00 €
  Vaša cena: 21,85 
  Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku. Jej úlohou je zamerať sa na vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, preto sú ostatné druhy vyživovacích povinností medzi príbuznými uvádzané v publikácii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Mihál

  Materská 2018

  Vydavateľstvo: KO & KA spol. s r.o.
  Dátum vydania: 19. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Kniha MATERSKÁ, ktorá vyšla začiatkom augusta 2017, mala nečakaný úspech. Celkový náklad aj s dotlačami bol 3900 kusov a je vypredaný. To dokazuje, že po informáciách k tejto téme je veľký hlad. Aj preto, lebo Sociálna poisťovňa sa v oblasti informovania verejnosti nespráva ako verejnoprávna inštitúcia. Preto je tu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Mihál

  Materská

  Vydavateľstvo: KO & KA spol. s r.o.
  Dátum vydania: 4. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,83 €
  Vaša cena: 15,99 
  V systéme pomoci mladým rodinám má dôležité miesto materské. Je to dávka z nemocenského poistenia a na rozdiel od rodičovského príspevku na materskú nemá nárok každý rodič ale len ten, kto splní príslušné podmienky. Už od roku 2011 platí že okrem matky dieťaťa môže čerpať materské aj otec dieťaťa. Pozor, platí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan

  Teória práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,10 €
  Vaša cena: 15,30 
  Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také. Učebnica je členená do dvadsiatich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od miesta, významu, pojmu a podstate … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tatiana Frištiková, Zuzana Fabianová

  Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,80 €
  Vaša cena: 21,66 
  Ďalšia publikácia z úspešnej edície vydavateľstva Wolters Kluwer obsahuje výber publikovaných a nepublikovaných judikátov a rozhodnutí vzťahujúcich sa na rozhodovaciu prax súdov vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom. Rozhodnutia odrážajú právnu úpravu zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petronela Luprichová, Saskia Poláčková

  Repetitórium rodinného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 2. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Učebná pomôcka Repetitórium rodinného práva je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku. Jej cieľom je zmapovať problematiku rodinného práva a základných inštitútov tohto právneho odvetvia. Publikácia v zásade vychádza zo systematiky zákona o rodine a zameriava sa na definovanie jednotlivých pojmov rodinného práva, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Kupka

  Dedičské právo hmotné

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 11. augusta 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej úpravy dedenia, ako sú pramene dedičského práva, základné zásady dedenia, medzi ktoré patrí už spomenutá zásada nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poruči¬teľa, predpoklady dedenia, spôsob a následky odmietnutia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth, Erik Varga

  Zákon o rodine - komentár 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,63 €
  Vaša cena: 8,20 
  Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy, pričom jeho pozornosť je venovaná jednak zmenám v právnej úprave … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nový občanský zákoník - Rodinné právo

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 21. februára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 10,88 €
  Vaša cena: 10,34 
  Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bronislava Pavelková

  Zákon o rodine - Komentár, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,55 
  Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša 2. vydanie komentára k zákonu o rodine, ktorý vo svojom komplexnom a podrobnom výklade reaguje na legislatívne zmeny zákona prijaté od prvej publikácie komentára v roku 2010, vrátane poslednej novely zákona č. 125/2013 Z. z., ktorá zmenila ustanovenia týkajúce sa omeškania s plnením … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľudovít Pinda

  Finančná matematika investičných projektov

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Publikácia sa zaoberá technikami vyhodnocovania súčasnej hodnoty a rizika finančných projektov, najmä investičných projektov. Základ tvorí finančná matematika. Finančné toky z klasickej finančnej matematiky obohatil autor aj o zohľadnenie dane a odpisov, čím sa táto problematika približuje viacej praxi. Základy klasickej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bronislava Pavelková

  Zákon o rodine

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 50,62 €
  Vaša cena: 48,09 
  Ide o prvý komentár k slovenskému Zákonu o rodine z beckovej edície obľúbených „sivých komentárov“. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad každého ustanovenia Zákona o rodine vrátane systémových väzieb a súvislostí. Obsahuje samozrejme i relevantnú judikatúru. Komentár je určený širokej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bronislava Pavelková

  Maloletí v slovenskom rodinnom práve

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,70 €
  Vaša cena: 5,42 
  Publikácia sa zaoberá právnym postavením rodiča vo výchove maloletého dieťaťa. Zohľadňuje právy stav k júnu 2009. Vychádza z detailnej analýzy vybraných inštitútov rodinného práva súvisiacich s výkonov rodičovských práva a povinností pri realizácii výchovy vo vzťahu k maloletým deťom. Autorka spracovala témy ako … Zobraziť viac info ►