Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber už na 790 miestach na Slovensku

Teória práva

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Stanislav Mikeš

  Co je nového v právu

  Vydavateľstvo: Nová beseda
  Dátum vydania: 24. apríla 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Pravidla přijatá dnes se zítra stávají zastaralými. Jak právo reaguje na dynamiku současného světa? Jak se staví k novým technologiím, které vychází z umělé inteligence a sběru velkého množství dat? Proč se soukromí může stát v 21. století jen iluzí a jak jej může právo chránit? A co je to vlastně právo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Praktikum k základom práva pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,20 €
  Vaša cena: 11,59 
  Praktikum je koncipované ako učebná pomôcka na výučbu predmetu Základy práva pre ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorého súčasťou sú okrem prednášok aj cvičenia. Účelom cvičení je v nadväznosti na prednášky precvičovať, konkretizovať a systematizovať na konkrétnej právnej matérii základné javy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Teorie finančního práva a finanční vědy

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 13. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 24,86 €
  Vaša cena: 23,62 
  Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Monografie je rozčleněna na tři části. První z nich se zabývá základy finančního práva a finanční vědy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Vučka

  Právní psaní

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 23. augusta 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. První publikace tohoto typu na českém trhu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Veterníková, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská, Dušan Holub, Marián Kropaj

  Základy práva pre ekónomov 2016

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna gramotnosť súčasťou všetkých študijných odborov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom tejto učebnice je zvýšiť právne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Wintr

  Metody a zásady interpretace práva (2.vydání)

  Vydavateľstvo: Auditorium
  Dátum vydania: 25. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 20,68 €
  Vaša cena: 19,65 
  Druhé vydání úspěšné monografie, která přehledným a uceleným způsobem shrnuje základní metodologii interpretace práva. Kniha vychází ze základního členění na výklad jazykový, systematický, historický a teleologický, které dále rozpracovává do padesáti vzájemně provázaných interpretačních zásad, jejichž aplikaci … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Sloboda viery a náboženstva

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 25. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila možnosť nesprávnej širokej právnej interpretácie možnosti a oprávnenosti zásahov do … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Boris Balog

  Umenie tvoriť zákony

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,30 €
  Vaša cena: 13,59 
  Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych vzťahov. Prostriedkom sú syntaktické, sémantické a pragmatické vlastnosti právneho jazyka. Tvorbu práva okrem realizácie predpisov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Aktuálne otázky teórie práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice skladá takmer výlučne z kmeňových zamestnancov Katedry teórie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Orgány ochrany práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Predmet „Orgány ochrany práva“ sa po r. 1995 etabloval na prevažnej väčšine právnických fakúlt na Slovensku. Dnes sa v štruktúre ostatných študijných predmetov prezentuje tým, že sa vo väčšine prípadov zaoberá ústavnými orgánmi ochrany práva, a to Ústavným súdom SR, všeobecnými súdmi, prokuratúrou, Verejným ochrancom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Magurová, Kolektív autorov

  Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. októbra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu, služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Vojčík

  Právo duševného vlastníctva 2. upravené vydanie

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 26,60 €
  Vaša cena: 25,27 
  Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, a práv vysielateľov, ako aj výklady o priemyselných právach k výsledkom tvorivej duševnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Káčer

  Prečo zotrvať pri rozhodnutom

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 15. apríla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,88 €
  Vaša cena: 10,34 
  Táto kniha je obhajobou tézy, podľa ktorej súdy tvoria právo bez ohľadu na právnu kultúru, v ktorej pôsobia. Autor sústreďuje pozornosť na všeobecné otázky záväznosti súdnych rozhodnutí, pričom v texte kombinuje analytický, komparatívny, psychologický a politologický prístup. Autor má ambíciu zaujať predovšetkým … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrej Králik

  Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 25,82 €
  Vaša cena: 24,53 
  Hoci súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva môže smerovať k dosiahnutiu rôznych cieľov (neplatnosť zmlúv, vrátenie bezdôvodného obohatenia, odstránenie protiprávneho stavu), publikácia sa sústredí na najvýznamnejší nástroj, ktorým je uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením súťažného práva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marketa Štefková

  Právny text v preklade

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 28. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,50 €
  Vaša cena: 10,93 
  Kniha je prvým zásadným vstupom do diskurzu o transfere právnych textov. Zasväcuje čitateľa do širokej škály parciálnych aspektov, ktoré sťažujú aj uľahčujú translačnú činnosť tohto textového žánru a súčasne ovplyvňujú kvalitu translátu. Nemalú pozornosť venuje aj nástrojom úľahčujúcim prácu súdneho prekladateľa, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Odporúčané právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 25. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom, empatiou a prajnou dušou. Autor prostredníctvom recenzií odporúča samotné knihy a hľadá v nich dva postoje: dobrý úmysel a cit pre to, čo je postatné. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Brownlie

  Princípy medzinárodného práva verejného

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 23. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,55 
  Preklad "biblie" medzinárodného práva: Principles of Public International Law , licencia Oxford University Press - očakávané 4/2013 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Gábriš, Jozef Kolárik, Ladislav Vojáček

  Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 3. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach autori vychádzajú aj z poznatkov zo všeobecných (svetových) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Janků, Kolektív autorov

  Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 27. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Obsahom učebnice pre poslucháčov neprávnických fakúlt je výklad základných inštitútov, princípov a noriem vybraných oblastí pozitívneho práva. Publikácia je určená predovšetkým študentom ekonomických a poľnohospodárských fakúlt a ďalších neprávnických škôl, ale výklad mechanizmov pôsobenia právnych noriem v praxi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 18. apríla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Zborník je súhrnom príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 13. apríla 2011, organizovanej Európskym združením študentov práva ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS pod záštitou dekanky Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Stanislav Valovič

  Právne aspekty zberateľstva

  Vydavateľstvo: Aunum
  Dátum vydania: 21. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Hlavným dôvodom napísania tejto publikácie bola predovšetkým absencia literatúry, ktorá by umožňovala širokým skupinám zberateľov jednoduchý prístup k základným právnym otázkam, ktoré súvisia so zberateľstvom. Nemenej významným dôvodom bol aj fakt, že v poslednom čase nadobudli účinnosť mnohé novely, ktoré výrazným spôsobom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Čentéš

  Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 19. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 36,00 €
  Vaša cena: 34,20 
  Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Mach, Jitka Stolínová

  Právní odpovědnost v medicíně

  Vydavateľstvo: Galén
  Dátum vydania: 13. decembra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Kniha je určena lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, jakož i právníkům zabývajícím se problematikou medicínského práva a právní odpovědnosti. Pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Správní řád - 2. vydání

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. februára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 39,02 €
  Vaša cena: 37,07 
  Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Šmihula

  Evolúcia práva

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. februára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Kniha poskytuje nový netypický pohľad na vývoj právneho systému, pričom berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný aj na vysvetlenie vývoja ekonomiky, kultúry a spoločnosti v širšom kontexte, ale aj z pohľadu jednotlivých kultúrnych a sociálnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Václav Budinský

  Neznalost zákona neomlouvá aneb jak přežít v právním státě

  Vydavateľstvo: VR Atelier
  Dátum vydania: 1. júna 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 14 dní
  Bežná cena: 13,96 €
  Vaša cena: 13,26 
  Komplexní publikace s informacemi a poznatky, které pomáhají vyvarovat se rizikům komplikovaných právních vztahů v naší společnosti. Kniha obsahuje kapitoly Právní minimum, Právní odvětví, Cenné rady pro život bez právních problémů nebo Jak se bránit zločinu. V příloze najdou čtenáři vzory většiny běžně používaných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Maršálek

  Příběh moderního práva

  Vydavateľstvo: Auditorium
  Dátum vydania: 6. februára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 14 dní
  Bežná cena: 15,51 €
  Vaša cena: 14,73 
  Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, hospodářským a společenským problémům, které se nezbytně staly novými výzvami také pro obor práva. Do jaké míry stále platí konstanty, na nichž vyrůstalo právo euroamerické civilizace? Obstojí toto právo tváří v tvář soudobé … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ota Weinberger

  Norma a instituce

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. novembra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Ota Weinberger – terezínský a osvětimský vězeň, po 2. světové válce absolvent filosofické i právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech padesátých „třídní nepřítel“ a z donucení zámečník, na přelomu padesátých a šedesátých let zakladatel právní logiky v Československu, po sovětské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aleš Gerloch

  Teorie práva 7. aktualizované vydání

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 5. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 19,74 €
  Vaša cena: 18,75 
  Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem přitom z jedné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aleš Gerloch

  Praktikum teorie práva 2. upravené vydání

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 5. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato učební pomůcka se nám osvědčila jako nástroj přibližování teoretických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Raymond Wacks

  Law - A Very Short Introduction 2nd Edition

  Vydavateľstvo: Oxford University Press
  Dátum vydania: 1. februára 2016
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 30 dní
  Bežná cena: 7,29 €
  Vaša cena: 6,93 
  Law is at the heart of every society, protecting rights, imposing duties, and establishing a framework for the conduct of almost all social, political, and economic activity. Despite this, the law often seems a highly technical, perplexing mystery, with its antiquated and often impenetrable jargon, obsolete procedures, and endless stream of complex … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Horáková

  Základy práva pro neprávníky

  Vydavateľstvo: Informatorium
  Dátum vydania: 4. septembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 14 dní
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Publikace poskytuje studentům i laické veřejnosti možnost zorientovat se v základních pramenech práva. Zpracovává zásadní změny práva, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a které přinesl zejména nový občanský zákoník. Ve dvanácti kapitolách zpracovává právo: ústavní, občanské, korporační, živnostenské, pracovní, … Zobraziť viac info ►