Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Osobný odber už na 35 miestach po slovensku

Teória práva

 • Autor: Kolektív autorov

  Aktuálne otázky teórie práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice skladá takmer výlučne z kmeňových zamestnancov Katedry teórie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Orgány ochrany práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Predmet „Orgány ochrany práva“ sa po r. 1995 etabloval na prevažnej väčšine právnických fakúlt na Slovensku. Dnes sa v štruktúre ostatných študijných predmetov prezentuje tým, že sa vo väčšine prípadov zaoberá ústavnými orgánmi ochrany práva, a to Ústavným súdom SR, všeobecnými súdmi, prokuratúrou, Verejným ochrancom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Magurová, Kolektív autorov

  Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 24. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 14 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu, služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Mrva, Martin Turčan, Nadežda Vaculíková

  Praktikum z teórie práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 2. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 14 dní
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou. Praktikum je plné príkladov, na ktorých si študenti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander Bröstl

  Teória práva

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo skúmania jeho rôznych významov. Hľadá spoločné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrej Králik

  Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 25,82 €
  Vaša cena: 24,53 
  Hoci súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva môže smerovať k dosiahnutiu rôznych cieľov (neplatnosť zmlúv, vrátenie bezdôvodného obohatenia, odstránenie protiprávneho stavu), publikácia sa sústredí na najvýznamnejší nástroj, ktorým je uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením súťažného práva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marketa Štefková

  Právny text v preklade

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 28. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 14 dní
  Bežná cena: 11,50 €
  Vaša cena: 10,93 
  Kniha je prvým zásadným vstupom do diskurzu o transfere právnych textov. Zasväcuje čitateľa do širokej škály parciálnych aspektov, ktoré sťažujú aj uľahčujú translačnú činnosť tohto textového žánru a súčasne ovplyvňujú kvalitu translátu. Nemalú pozornosť venuje aj nástrojom úľahčujúcim prácu súdneho prekladateľa, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Odporúčané právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 25. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom, empatiou a prajnou dušou. Autor prostredníctvom recenzií odporúča samotné knihy a hľadá v nich dva postoje: dobrý úmysel a cit pre to, čo je postatné. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Krošlák, Daniel Šmihula

  Základy teórie štátu a práva

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 20. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 14 dní
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva. Učebnica je členená do dvanástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od vzniku štátu a jeho znakov, cez jeho inštitúcie, právo ako normatívny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Brownlie

  Princípy medzinárodného práva verejného

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 23. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,55 
  Preklad "biblie" medzinárodného práva: Principles of Public International Law , licencia Oxford University Press - očakávané 4/2013 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 18. apríla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Zborník je súhrnom príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 13. apríla 2011, organizovanej Európskym združením študentov práva ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS pod záštitou dekanky Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Stanislav Valovič

  Právne aspekty zberateľstva

  Vydavateľstvo: Aunum
  Dátum vydania: 21. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Hlavným dôvodom napísania tejto publikácie bola predovšetkým absencia literatúry, ktorá by umožňovala širokým skupinám zberateľov jednoduchý prístup k základným právnym otázkam, ktoré súvisia so zberateľstvom. Nemenej významným dôvodom bol aj fakt, že v poslednom čase nadobudli účinnosť mnohé novely, ktoré výrazným spôsobom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Potásch

  Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Protiprávne konanie fyzických a právnickych osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne vnímané ako relatívne oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné delikty. Táto koncepcia platí aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo deliktuálne právo vníma len cez … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Mach, Jitka Stolínová

  Právní odpovědnost v medicíně

  Vydavateľstvo: Galén
  Dátum vydania: 13. decembra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Kniha je určena lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, jakož i právníkům zabývajícím se problematikou medicínského práva a právní odpovědnosti. Pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Ratica

  Súd a tvorba práva

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. decembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 24,99 €
  Vaša cena: 23,74 
  Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu. Z toho aj vychádzajú teoretické konštrukcie v knihe Súd a tvorba … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Čentéš

  Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 19. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 36,00 €
  Vaša cena: 34,20 
  Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných … Zobraziť viac info ►