Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Osobný odber už na 490 miestach na Slovensku

Teória práva

 • Autor: Kolektív autorov

  Aktuálne otázky teórie práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice skladá takmer výlučne z kmeňových zamestnancov Katedry teórie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Sloboda viery a náboženstva

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 25. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila možnosť nesprávnej širokej právnej interpretácie možnosti a oprávnenosti zásahov do … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Vojčík

  Právo duševného vlastníctva 2. upravené vydanie

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 17,86 €
  Vaša cena: 16,97 
  Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, a práv vysielateľov, ako aj výklady o priemyselných právach k výsledkom tvorivej duševnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Stanislav Mikeš

  Co je nového v právu

  Vydavateľstvo: Nová beseda
  Dátum vydania: 2. januára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Predpredaj
  (Titul vychádza 2. 01. 2020)
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Pravidla přijatá dnes se zítra stávají zastaralými. Jak právo reaguje na dynamiku současného světa? Jak se staví k novým technologiím, které vychází z umělé inteligence a sběru velkého množství dat? Proč se soukromí může stát v 21. století jen iluzí a jak jej může právo chránit? A co je to vlastně právo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Boris Balog

  Umenie tvoriť zákony

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,30 €
  Vaša cena: 13,59 
  Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych vzťahov. Prostriedkom sú syntaktické, sémantické a pragmatické vlastnosti právneho jazyka. Tvorbu práva okrem realizácie predpisov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Praktikum k základom práva pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,20 €
  Vaša cena: 11,59 
  Praktikum je koncipované ako učebná pomôcka na výučbu predmetu Základy práva pre ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorého súčasťou sú okrem prednášok aj cvičenia. Účelom cvičení je v nadväznosti na prednášky precvičovať, konkretizovať a systematizovať na konkrétnej právnej matérii základné javy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Orgány ochrany práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Predmet „Orgány ochrany práva“ sa po r. 1995 etabloval na prevažnej väčšine právnických fakúlt na Slovensku. Dnes sa v štruktúre ostatných študijných predmetov prezentuje tým, že sa vo väčšine prípadov zaoberá ústavnými orgánmi ochrany práva, a to Ústavným súdom SR, všeobecnými súdmi, prokuratúrou, Verejným ochrancom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Magurová, Kolektív autorov

  Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. októbra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu, služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander Bröstl

  Teória práva

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo skúmania jeho rôznych významov. Hľadá spoločné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Káčer

  Prečo zotrvať pri rozhodnutom

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 15. apríla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,88 €
  Vaša cena: 10,34 
  Táto kniha je obhajobou tézy, podľa ktorej súdy tvoria právo bez ohľadu na právnu kultúru, v ktorej pôsobia. Autor sústreďuje pozornosť na všeobecné otázky záväznosti súdnych rozhodnutí, pričom v texte kombinuje analytický, komparatívny, psychologický a politologický prístup. Autor má ambíciu zaujať predovšetkým … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrej Králik

  Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 25,82 €
  Vaša cena: 24,53 
  Hoci súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva môže smerovať k dosiahnutiu rôznych cieľov (neplatnosť zmlúv, vrátenie bezdôvodného obohatenia, odstránenie protiprávneho stavu), publikácia sa sústredí na najvýznamnejší nástroj, ktorým je uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením súťažného práva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marketa Štefková

  Právny text v preklade

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 28. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,50 €
  Vaša cena: 10,93 
  Kniha je prvým zásadným vstupom do diskurzu o transfere právnych textov. Zasväcuje čitateľa do širokej škály parciálnych aspektov, ktoré sťažujú aj uľahčujú translačnú činnosť tohto textového žánru a súčasne ovplyvňujú kvalitu translátu. Nemalú pozornosť venuje aj nástrojom úľahčujúcim prácu súdneho prekladateľa, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Svák

  Odporúčané právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 25. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom, empatiou a prajnou dušou. Autor prostredníctvom recenzií odporúča samotné knihy a hľadá v nich dva postoje: dobrý úmysel a cit pre to, čo je postatné. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Brownlie

  Princípy medzinárodného práva verejného

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 23. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,55 
  Preklad "biblie" medzinárodného práva: Principles of Public International Law , licencia Oxford University Press - očakávané 4/2013 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Janků, Kolektív autorov

  Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 27. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Obsahom učebnice pre poslucháčov neprávnických fakúlt je výklad základných inštitútov, princípov a noriem vybraných oblastí pozitívneho práva. Publikácia je určená predovšetkým študentom ekonomických a poľnohospodárských fakúlt a ďalších neprávnických škôl, ale výklad mechanizmov pôsobenia právnych noriem v praxi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 18. apríla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Zborník je súhrnom príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 13. apríla 2011, organizovanej Európskym združením študentov práva ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS pod záštitou dekanky Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. … Zobraziť viac info ►