Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Osobný odber už na 36 miestach po slovensku

Verejné právo

 • Autor: Lucie Balýová

  Veřejné zakázky

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 10. marca 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je veřejným zadavatelem, vlastní. Mnohdy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Roman Vybíral

  Praktikum finanční právo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  Publikace si primárně klade za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oblasti finančního práva. Zároveň by měla napomoci k zatraktivnění oboru finančního práva zejména mezi studenty a k zefektivnění výuky zejména na vysokých školách. V rámci publikace se spoluautoři pokusili postihnout nejvýznamnější … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Prudil

  Právo pro zdravotnické pracovníky

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 16. apríla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Publikace si klade za cíl seznámit zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen na odpovědnostní vztahy, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní. Zdravotnicko-právní problematika je značně obsáhlá, autor … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Majetek statu

  Vydavateľstvo: Linde
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 27,26 €
  Vaša cena: 25,90 
  Třetí přepracované a rozšířené vydání publikace - komplexně zpracovávající problematiku právní úpravy majetku státu - reaguje na zájem odborné veřejnosti o předchozí dvě vydání, na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Jozef Zámožík

  Civilné právo procesné

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. mája 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 19,11 €
  Vaša cena: 18,15 
  Publikácia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými otázkami vybraných druhov civilného procesu – vykonávacím konaním, konkurzom a reštrukturalizáciou a rozhodcovským konaním. Taktiež sa venuje problematike Správneho súdnictva, ktoré sa síce nepovažuje za súčasť civilného procesu, ale jeho právna úprava je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Havlan

  Majetek územních samosprávných

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 30. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 25,86 €
  Vaša cena: 24,57 
  Cílem publikace, která navazuje – zvláště strukturou – na dvě úspěšná vydání knihy „Majetek obcí a krajů“, není jen postihnout to nejdůležitější z platné zákonné úpravy majetku územních samospráv a dát čtenáři i řadu doporučení a námětů, jak tuto úpravu aplikovat v praxi, ale také dostatečně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Richard Pomahač

  Veřejná správa

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 27,74 €
  Vaša cena: 26,35 
  Publikace vysvětluje problematiku veřejné správy z hlediska historického, právního a správněvědního. Přístupem k tématu a jeho detailním zpracováním autoři vyplňují mezeru v současné české odborné literatuře. Tato publikace: * Vysvětluje, jakými fázemi prochází veřejná správa ve svém vývoji * Přibližuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander J. Bělohlávek

  Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 35,72 €
  Vaša cena: 33,93 
  Publikace v široké míře pojednává o základních kategoriích jako veřejný zájem a veřejný pořádek. Podává přehled o jednotlivých systémech v evropských zemích, jakož i v zemích mimoevropských (zejména USA a Kanada). Podrobně analyzuje množství tuzemských i zahraničních rozhodnutí. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Potočný

  Mezinárodní právo veřejné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. októbra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 38,54 €
  Vaša cena: 36,61 
  Nově je v části sedmé o mezinárodních orgánech a organizacích zpracována podkapitola o Evropské unii, která odráží změny po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy o Evropské unii. Rovněž v jiných částech učebnice bylo na tento nový vývoj v Evropské uni i reagováno. Změny byly provedeny i v části … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák

  Praktikum práva Evropské unie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. októbra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 14,10 €
  Vaša cena: 13,40 
  Publikace Praktikum práva Evropské unie Ústavní základy a soudnictví pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá náplni a rozsahu předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské un ie, vyučovaných na vysokých školách v rámci právnických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Holčapek

  Dokazování v medicínských sporech

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. augusta 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 16,22 €
  Vaša cena: 15,41 
  Kniha Dokazování v medicínských sporech se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje nás ledně právně posoudit důvodnost uplatňovaného nároku na odškodnění … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Raus

  Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. mája 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 22,45 €
  Vaša cena: 21,33 
  Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných zakázek. V některých případech vybr al autor takové části odůvodnění rozhodnutí, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera

  Veřejné sbory

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 20,37 €
  Vaša cena: 19,35 
  Veřejné sbory představují speciální fenomén, který je nezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost, veřejné zdraví a další. Jejich ochrana tvoří základní, hlavní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondřej Jan, Miroslav Potočný

  Obecné mezinárodní právo v dokumentech

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 26,80 €
  Vaša cena: 25,46 
  Publikace Obecné mezinárodní právo v dokumentech obsahuje základní dokumenty obecného mezinárodního práva veřejného, zejména mezinárodní smlouvy, rezoluce orgánů mezinárodních organizací, apod. Třetí vydání je aktualizováno a doplněno o smlouvy a další akty přijaté od roku 2004. Jedná se např. o Úmluvu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Damohorský

  Právo životního prostředí 3. aktualizované vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 38,54 €
  Vaša cena: 36,61 
  Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, bylo nabytí účinnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ústavní soud ČR

  Sbírka nálezů a usnesení 49

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 41,82 €
  Vaša cena: 39,73 
  Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvo dnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty … Zobraziť viac info ►