Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Verejné právo

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: neuvedený

  Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 2. vydanie, 2021

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,80 €
  Vaša cena: 5,51 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. januára 2020, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 62/2020 Z.z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondřej Jan

  Základy mezinárodního práva veřejného

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 19. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,03 €
  Vaša cena: 21,88 
  Tato učebnice je uceleným kurzem mezinárodního práva veřejného, jak je vyučováno na právnických fakultách v České republice. Publikace vykládá základní obecné pojmy mezinárodního práva veřejného a seznamuje čtenáře s jeho jednotlivými odvětvími. V knize lze najít vysvětlení témat jako jsou např. subjekty … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Alena Macková, Ladislav Muzikář

  Zákon o zvláštních řízeních soudních

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 13. mája 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 55,93 €
  Vaša cena: 53,13 
  Publikace přináší podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů. Do textu zákona byla zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Jednotlivá ustanovení jsou opatřena odkazy na související ustanovení a předpisy a důvodovou zprávou, následuje zevrubný komentář, v němž autoři již reagují na první … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucie Balýová

  Veřejné zakázky

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 10. marca 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je veřejným zadavatelem, vlastní. Mnohdy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karel Klíma

  Listina a její realizace

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. marca 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,27 €
  Vaša cena: 22,11 
  Jedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky v zákonech prakticky všech právních odvětví právního řádu České republiky. V úvodních částech díla převládají … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Roman Vybíral

  Praktikum finanční právo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  Publikace si primárně klade za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oblasti finančního práva. Zároveň by měla napomoci k zatraktivnění oboru finančního práva zejména mezi studenty a k zefektivnění výuky zejména na vysokých školách. V rámci publikace se spoluautoři pokusili postihnout nejvýznamnější … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Prudil

  Právo pro zdravotnické pracovníky

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 16. apríla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Publikace si klade za cíl seznámit zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen na odpovědnostní vztahy, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní. Zdravotnicko-právní problematika je značně obsáhlá, autor … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Průcha, Marek Karel

  Stavební právo veřejné a soukromé

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 25. februára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Zapracovány jsou změny, ke kterým došlo na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Vzhledem k šíři materie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Majetek statu

  Vydavateľstvo: Linde
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,26 €
  Vaša cena: 25,90 
  Třetí přepracované a rozšířené vydání publikace - komplexně zpracovávající problematiku právní úpravy majetku státu - reaguje na zájem odborné veřejnosti o předchozí dvě vydání, na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Jozef Zámožík

  Civilné právo procesné

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. mája 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,11 €
  Vaša cena: 18,15 
  Publikácia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými otázkami vybraných druhov civilného procesu – vykonávacím konaním, konkurzom a reštrukturalizáciou a rozhodcovským konaním. Taktiež sa venuje problematike Správneho súdnictva, ktoré sa síce nepovažuje za súčasť civilného procesu, ale jeho právna úprava je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Havlan

  Majetek územních samosprávných

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 30. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,86 €
  Vaša cena: 24,57 
  Cílem publikace, která navazuje – zvláště strukturou – na dvě úspěšná vydání knihy „Majetek obcí a krajů“, není jen postihnout to nejdůležitější z platné zákonné úpravy majetku územních samospráv a dát čtenáři i řadu doporučení a námětů, jak tuto úpravu aplikovat v praxi, ale také dostatečně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Richard Pomahač

  Veřejná správa

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,74 €
  Vaša cena: 26,35 
  Publikace vysvětluje problematiku veřejné správy z hlediska historického, právního a správněvědního. Přístupem k tématu a jeho detailním zpracováním autoři vyplňují mezeru v současné české odborné literatuře. Tato publikace: * Vysvětluje, jakými fázemi prochází veřejná správa ve svém vývoji * Přibližuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander J. Bělohlávek

  Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 35,72 €
  Vaša cena: 33,93 
  Publikace v široké míře pojednává o základních kategoriích jako veřejný zájem a veřejný pořádek. Podává přehled o jednotlivých systémech v evropských zemích, jakož i v zemích mimoevropských (zejména USA a Kanada). Podrobně analyzuje množství tuzemských i zahraničních rozhodnutí. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Potočný

  Mezinárodní právo veřejné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. októbra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 38,54 €
  Vaša cena: 36,61 
  Nově je v části sedmé o mezinárodních orgánech a organizacích zpracována podkapitola o Evropské unii, která odráží změny po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy o Evropské unii. Rovněž v jiných částech učebnice bylo na tento nový vývoj v Evropské uni i reagováno. Změny byly provedeny i v části … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák

  Praktikum práva Evropské unie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. októbra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,10 €
  Vaša cena: 13,40 
  Publikace Praktikum práva Evropské unie Ústavní základy a soudnictví pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá náplni a rozsahu předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské un ie, vyučovaných na vysokých školách v rámci právnických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Holčapek

  Dokazování v medicínských sporech

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. augusta 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,22 €
  Vaša cena: 15,41 
  Kniha Dokazování v medicínských sporech se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje nás ledně právně posoudit důvodnost uplatňovaného nároku na odškodnění … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Raus

  Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. mája 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,45 €
  Vaša cena: 21,33 
  Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných zakázek. V některých případech vybr al autor takové části odůvodnění rozhodnutí, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o veřejných zakázkách - komentář, 2. vydání

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. apríla 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 31,63 €
  Vaša cena: 30,05 
  Druhé vydání komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. Od účinnosti zákona uplynulo několik let, během nichž byl zákon nesčetněkrát použit a toto použití přineslo celou řadu otázek, nových pohledů, sporů, řešení a rozhodnutí. Zcela odlišná je situace v oblasti rozhodovací praxe, neboť zatímco v okamžiku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera

  Veřejné sbory

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,37 €
  Vaša cena: 19,35 
  Veřejné sbory představují speciální fenomén, který je nezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost, veřejné zdraví a další. Jejich ochrana tvoří základní, hlavní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zdeněk Fiala, Eva Horzinková

  Správní právo hmotné - obecná část

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku. V úvodu učebnice … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondřej Jan, Miroslav Potočný

  Obecné mezinárodní právo v dokumentech

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 26,80 €
  Vaša cena: 25,46 
  Publikace Obecné mezinárodní právo v dokumentech obsahuje základní dokumenty obecného mezinárodního práva veřejného, zejména mezinárodní smlouvy, rezoluce orgánů mezinárodních organizací, apod. Třetí vydání je aktualizováno a doplněno o smlouvy a další akty přijaté od roku 2004. Jedná se např. o Úmluvu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Damohorský

  Právo životního prostředí 3. aktualizované vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 38,54 €
  Vaša cena: 36,61 
  Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, bylo nabytí účinnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ústavní soud ČR

  Sbírka nálezů a usnesení 49

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 41,82 €
  Vaša cena: 39,73 
  Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvo dnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Čapek

  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

  Vydavateľstvo: Linde
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,86 €
  Vaša cena: 13,17 
  Publikace úzce navazuje na komentář k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva), vydané v únoru 2010. Protokoly k Úmluvě jsou její součástí, některé z nich, např. Protokoly č. 2, 3, 5, 8 a 11, již do ní byly zapr acovány, jiné pozbyly platnosti - viz Protokoly č. 9 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Šturma

  Mezinarodni dohody o ochrane

  Vydavateľstvo:
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,08 €
  Vaša cena: 20,98 
  Tato publikace je první českou prací, která kompletním způsobem zpracovává problematiku mezinárodněprávní ochrany investic, a to se zvláštním důrazem na úpravu řešení sporů. Ochrana a podpora mezinárodních investic patří mezi jednu z nejpraktičtějšíc h oblastí úpravy soudobého mezinárodního práva veřejného. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zdeněk Vaníček

  Právní předpisy souvis.se zákonem o elekt.kom.

  Vydavateľstvo: Linde
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,80 €
  Vaša cena: 10,26 
  Publikace podrobně komentuje ustanovení zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) a zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílán í a služeb informační společnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Hendrych, Kolektív autorov

  Právnický slovník

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 170,14 €
  Vaša cena: 161,63 
  Třetí vydání Právnického slovníku navazuje na jeho dvě předcházející úspěšná vydání. Časté a závažné změny právního řádu, ke kterým došlo v období od jeho poslední publikace, si vyžádaly jeho nové, podstatně rozšířené vydání. Autorský kolektiv obsah každého z více než 5000 odborných hesel a pojmů … Zobraziť viac info ►
 • Autor: S. Dovřák

  Kontrola pojování soutěžitelú

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2002
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Publikace je koncipována jako prakticky orientovaný průvodce problematikou kontroly spojování soutěžitelů. Vedle rozboru platné právní úpravy spojování soutěžitelů se věnuje rovněž dalším okruhům práva na ochranu hospodářské soutěže, např. dohodám na rušujícím soutěž, problematice relevantního trhu, společně kontrolovaným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Josef Fiala

  Zákon o vlastnictví bytů

  Vydavateľstvo:
  Dátum vydania: 1. januára 2005
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 43,24 €
  Vaša cena: 41,08 
  Další vydání komentáře podává komplexní pohled na právní problematiku vlastnictví bytů a nebytových prostor (garáží, kanceláří, obchodů apod.), když především zohledňuje všechny legislativní změny, jimiž byl zákon od posledního vydání dotčen. Zvláštn í zřetel věnuje výklad k zákonu praktickým problémům, ale také … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Raus, Andrea Oršulová

  Kartelové dohody

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 29,62 €
  Vaša cena: 28,14 
  Publikace, jež je svým obsahem a rozsahem dosud jedinečnou v České republice i na Slovensku, se zaměřuje na problematiku dohod omezujících hospodářskou soutěž, tzv. kartelových dohod. Autoři, kteří se sami dlouhodobě spolupodílejí na tvorbě vnitrostá tních legislativ v oblasti veřejného práva hospodářské soutěže … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ariana Bučková, Petr Oehm

  Nemovitosti, byty a nebytové prostory

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2002
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,74 €
  Vaša cena: 26,35 
  Publikace obsahuje ucelený pohled na právní aspekty a daňové povinnosti související s nájmem a vlastnictvím bytů a nebytových prostor. Autoři ve své monografii upozorňují na různá daňová úskalí, vyplývající buď z obtížné aplikovatelnosti daňového systému či z možných protichůdných výkladů téže … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Skřejpek

  Římské právo v datech

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 1997
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Publikace obsahuje soupis událostí a údajů souvisejících s římským právem. Chronologicky sleduje vývoj právního řádu starého Říma v jednotlivých obdobích ? době královské, období republiky, první fázi císařství a v době pozdní Římské říše. Poté autor rozebírá další osudy římského právního vývoje … Zobraziť viac info ►