Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Verejné právo

 • Autor: Lucie Balýová

  Veřejné zakázky

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 10. marca 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,66 
  Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je veřejným zadavatelem, vlastní. Mnohdy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Roman Vybíral

  Praktikum finanční právo

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,79 
  Publikace si primárně klade za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oblasti finančního práva. Zároveň by měla napomoci k zatraktivnění oboru finančního práva zejména mezi studenty a k zefektivnění výuky zejména na vysokých školách. V rámci publikace se spoluautoři pokusili postihnout nejvýznamnější … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Prudil

  Právo pro zdravotnické pracovníky

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 16. apríla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,55 
  Publikace si klade za cíl seznámit zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen na odpovědnostní vztahy, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní. Zdravotnicko-právní problematika je značně obsáhlá, autor … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Majetek statu

  Vydavateľstvo: Linde
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 27,26 €
  Vaša cena: 25,08 
  Třetí přepracované a rozšířené vydání publikace - komplexně zpracovávající problematiku právní úpravy majetku státu - reaguje na zájem odborné veřejnosti o předchozí dvě vydání, na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Jozef Zámožík

  Civilné právo procesné

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 16. mája 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 19,11 €
  Vaša cena: 17,96 
  Publikácia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými otázkami vybraných druhov civilného procesu – vykonávacím konaním, konkurzom a reštrukturalizáciou a rozhodcovským konaním. Taktiež sa venuje problematike Správneho súdnictva, ktoré sa síce nepovažuje za súčasť civilného procesu, ale jeho právna úprava je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Havlan

  Majetek územních samosprávných

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 30. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 25,86 €
  Vaša cena: 23,79 
  Cílem publikace, která navazuje – zvláště strukturou – na dvě úspěšná vydání knihy „Majetek obcí a krajů“, není jen postihnout to nejdůležitější z platné zákonné úpravy majetku územních samospráv a dát čtenáři i řadu doporučení a námětů, jak tuto úpravu aplikovat v praxi, ale také dostatečně … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander J. Bělohlávek

  Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 35,72 €
  Vaša cena: 33,58 
  Publikace v široké míře pojednává o základních kategoriích jako veřejný zájem a veřejný pořádek. Podává přehled o jednotlivých systémech v evropských zemích, jakož i v zemích mimoevropských (zejména USA a Kanada). Podrobně analyzuje množství tuzemských i zahraničních rozhodnutí. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Raus

  Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. mája 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 22,45 €
  Vaša cena: 21,10 
  Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných zakázek. V některých případech vybr al autor takové části odůvodnění rozhodnutí, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera

  Veřejné sbory

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 20,37 €
  Vaša cena: 19,15 
  Veřejné sbory představují speciální fenomén, který je nezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost, veřejné zdraví a další. Jejich ochrana tvoří základní, hlavní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondřej Jan, Miroslav Potočný

  Obecné mezinárodní právo v dokumentech

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 26,80 €
  Vaša cena: 25,19 
  Publikace Obecné mezinárodní právo v dokumentech obsahuje základní dokumenty obecného mezinárodního práva veřejného, zejména mezinárodní smlouvy, rezoluce orgánů mezinárodních organizací, apod. Třetí vydání je aktualizováno a doplněno o smlouvy a další akty přijaté od roku 2004. Jedná se např. o Úmluvu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ústavní soud ČR

  Sbírka nálezů a usnesení 49

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 41,82 €
  Vaša cena: 39,31 
  Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvo dnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Čapek

  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

  Vydavateľstvo: Linde
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 13,86 €
  Vaša cena: 12,75 
  Publikace úzce navazuje na komentář k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva), vydané v únoru 2010. Protokoly k Úmluvě jsou její součástí, některé z nich, např. Protokoly č. 2, 3, 5, 8 a 11, již do ní byly zapr acovány, jiné pozbyly platnosti - viz Protokoly č. 9 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Šturma

  Mezinarodni dohody o ochrane

  Vydavateľstvo:
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 22,08 €
  Vaša cena: 20,76 
  Tato publikace je první českou prací, která kompletním způsobem zpracovává problematiku mezinárodněprávní ochrany investic, a to se zvláštním důrazem na úpravu řešení sporů. Ochrana a podpora mezinárodních investic patří mezi jednu z nejpraktičtějšíc h oblastí úpravy soudobého mezinárodního práva veřejného. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zdeněk Vaníček

  Právní předpisy souvis.se zákonem o elekt.kom.

  Vydavateľstvo: Linde
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 10,80 €
  Vaša cena: 9,94 
  Publikace podrobně komentuje ustanovení zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) a zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílán í a služeb informační společnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Hendrych, Kolektív autorov

  Právnický slovník

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 170,14 €
  Vaša cena: 159,93 
  Třetí vydání Právnického slovníku navazuje na jeho dvě předcházející úspěšná vydání. Časté a závažné změny právního řádu, ke kterým došlo v období od jeho poslední publikace, si vyžádaly jeho nové, podstatně rozšířené vydání. Autorský kolektiv obsah každého z více než 5000 odborných hesel a pojmů … Zobraziť viac info ►
 • Autor: S. Dovřák

  Kontrola pojování soutěžitelú

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2002
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,82 
  Publikace je koncipována jako prakticky orientovaný průvodce problematikou kontroly spojování soutěžitelů. Vedle rozboru platné právní úpravy spojování soutěžitelů se věnuje rovněž dalším okruhům práva na ochranu hospodářské soutěže, např. dohodám na rušujícím soutěž, problematice relevantního trhu, společně kontrolovaným … Zobraziť viac info ►