Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Zákony, zbierky zákonov

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,20 
  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY . Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia obsahuje päť tematicky zameraných kapitol a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 II. A - Obchodné právo a živnostenský zákon

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s. r. o. a a. s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2021. Medzi ďalšie … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,20 
  Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť C obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálnych vecí a príspevkov, sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Publikácia obsahuje tri kapitoly tematicky … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Civilný mimosporový poriadok Úzz, 3. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 26. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,00 €
  Vaša cena: 3,88 
  Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s novelizáciou účinnou od 1. januára 2020 a od 1. októbra 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 390/2019 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 III. B - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť B obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Po novom je v zákonoch zaradený … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP a správneho práva. Publikácia obsahuje sedem tematicky zameraných kapitol. Zákony … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 I. A - Daňové zákony (Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 3. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom. Ročník 2021 je doplnený o nový Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Poradca 8 2021 - DPH s komentárom (Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách k 1. 1. 2021)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,80 €
  Vaša cena: 4,66 
  Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2021, resp. od 1. 7. 2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou. Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti DPH od roku 2021 patrí … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Ing. M. Brnová, Ing. M. Vidová

  Poradca 6-7/2021 - DPH s komentárom (Zákon o dani z príjmov po novelách k 1. 1. 2021)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 3. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,60 €
  Vaša cena: 9,31 
  Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Zámerom týchto zmien je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Martin Píry

  Stavebný zákon - Veľký komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 26. februára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 38,50 €
  Vaša cena: 37,35 
  Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. Stavebné právo je jedno z najdôležitejších právnych odvetví verejného práva a správneho práva. Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Daňové zákony 2021 (Daňové, účtovné, mzdové zákony po novelách)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 12. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,22 
  Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva). Určená je predovšetkým daňovníkom, ekonómom, účtovníkom, mzdovým účtovníkom, audítorom, podnikateľom, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 I. B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 2. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatných novelách k 1. 1. 2021, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnený je zákonom … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 VI. B - Odpady, obaly (Zákon o odpadoch, Skládkovanie odpadov, Prevencia havárií, Zálohovanie obalov, Vodný zákon, Povodne)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 4. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Skrátená anotácia: Titul obsahuje úplné znenia zákonov po novelách k 1. 1. 2021 z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách. V novom ročníku je doplnený o Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Titul obsahujú úplné znenia po novelách k 1. 1. 2021zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva po ostatných novelách. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne), Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021 týkajúce sa oblasti verejnej správy. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Mgr. Juraj Zachar

  Obchodný zákonník 2020 (komentár, judikáty, novely, vzory zmlúv)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 19. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,67 
  Vydavateľstvo PORADCA prináša úplné znenie Obchodného zákonníka po novelách s podrobným komentárom, judikátmi a vzormi zmlúv. V publikácii nájdete aj Verejné obstarávanie, Zákon o cenách, Obchodné záväzkové právo v úplnom znení po novelách. Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené. Titul obsahuje … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 III aktualizácia III 8 - Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o zdravotnom poistení

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Prinášame Vám úplné znenia zákonov, ktoré upravujú dôchodkový vek poistenca a doplatok k starobnému dôchodku. Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravuje dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Novelizovaný daňový poriadok 20/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 24. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Novelizovaný daňový poriadok v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami. ZÁKON Č. 563/2009 Z. Z. O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 331/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 332/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 384/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 546/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 69/2012 … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 III. B - Zdravotné a sociálne zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Sociálne, dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Novelizovaný trestný zákon 2/2021

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. decembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,40 €
  Vaša cena: 6,08 
  Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 300/2005 Z.Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 257/2009 … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 V. B - Školstvo, Obce

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 3. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021. Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách, Zákon č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave, Zákon … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Poradca 6-7 2020 - Zákon o dani z príjmov s komentárom - úplné znenie zákona po novele s komentárom

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 4. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,60 €
  Vaša cena: 9,31 
  Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov. Medzi najdôležitejšie zmeny po novele ZDP od 1. 1. 2020 patrí: Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov " zavedenie automatickej registrácie správcom dane " zjednodušenie podmienok … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní a správy daní a poplatkov po ostatných novelách. Ročník 2020 je doplnený o nový zákony č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a zákon č. 215/2019 … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o BOZP 24/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 14. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 3,30 €
  Vaša cena: 3,20 
  Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 140/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2010 Z. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  UZZ 2/2020 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 14. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii podľa právneho stavu k 16. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 2/2020). Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.: Cieľom úpravy je nadviazať na § 75h Obchodného zákonníka a súčasne zjednodušiť predkladaciu povinnosť … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Novelizovaný správny súdny poriadok 8/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,20 €
  Vaša cena: 4,07 
  Novelizovaný správny súdny poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami. ZÁKON Č. 162/2015 Z. Z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 88/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 344/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 413/2019 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Novelizovaný civilný mimosporový poriadok 7/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Nový civilný mimosporový poriadok. ZÁKON Č. 161/2015 Z. Z. CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 137/2019 Z. Z. A ZÁKONA 390/2019 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Zuzana Cingelová

  Zákonník práce (po novelách s komentárom)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 23. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,76 
  Vydavateľstvo PORADCA prináša Zákonník práce po novele s komentárom na rok 2020. Jednou z noviel Zákonníka práce je navýšeniu dĺžky základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. To je v súčasnosti už platným sociálnym štandardom … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení

  Vydavateľstvo: Nová práca
  Dátum vydania: 20. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,76 
  V súvislosti so zmenami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po zrušení prílohy č. 1 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, začne od 1. apríla 2020 platiť vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, kde sú vyobrazené všetky … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o účtovníctve 7/2021

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,20 €
  Vaša cena: 3,04 
  Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 540/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 621/2007 Z. … Zobraziť viac info ►