Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Kolektív autorov: Zákony 2020 I. A - Daňové zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Daň z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, cestovné náhrady, finančná správa)

Počet strán: 928

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081620928

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 1. januára 2020

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,66 kg

Zákony 2020 I. A - Daňové zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Daň z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, cestovné náhrady, finančná správa)

Dostupnosť:
Na sklade

Dodanie do kníhkupectva na osobný odber žiaľ nie je možné.
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní a správy daní a poplatkov po ostatných novelách. Ročník 2020 je doplnený o nový zákony č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii.

Publikácia ZÁKONY 2020 I/A obsahuje:

1. Správa daní a poplatkov

o ZÁKON SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o ZÁKON č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o ZÁKON č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o ZÁKON č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

o ZÁKON č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákony, ktoré sme tento rok pre Vás pridali:

o ZÁKON č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

o ZÁKON č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe

o ZÁKON č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii

2. Daň z príjmov

o ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

o ZÁKON č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/2012 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

3. Daň z pridanej hodnoty

ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

4. Miestne dane

o ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

o ZÁKON č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o ZÁKON č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Spotrebné dane

o ZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

o ZÁKON č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

o ZÁKON č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.

o ZÁKON č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

o ZÁKON č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

6. Cestovné náhrady

o ZÁKON č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

o Opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

o Opatrenie MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného

o Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách

o Opatrenie MPSVR SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

o Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave súm výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Odporúčame tieto knihy