Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Aktuálne: E-shop funguje na 100%, všetko stíhame, no zaviedli sme bezpečnostné opatrenia. Pozrieť →
Kolektív autorov: Zákony 2020 II. B - Občianske zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa)

Počet strán: 464

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081620980

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 1. januára 2020

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,34 kg

Zákony 2020 II. B - Občianske zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa)

Dostupnosť:
Na sklade
Skladom, odošleme do 4 dní
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie kuriérom zadarmo.

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie do predajní Panta Rhei zadarmo.

O knihe: Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Zborník je dôležitou pomôckou pri vstupe do konkurzu alebo pri reštrukturalizácii, pri uplatňovaní práva na slobodu informácii, tiež pomôckou pri práci znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale i pri riešení alternatívnych spôsobov riešenia súdnych sporov.

Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb.

Posledná kapitola sa po novom presunula do tohto zborníka a obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

Publikácia ZÁKONY 2020 Občianske zákony obsahuje:

Občianske právo (1. kapitola)

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho Zákonníka

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe (Zákon o slobode informácií)

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)

Notársky poriadok (2. kapitola)

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Vyhláška č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov

Vyhláška č. 324/2015 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre notárov

Advokácia a právne služby (3. kapitola)

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii

Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Vyhláška MV SR. Č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom

Súkromná bezpečnosť (4. kapitola)

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Vyhláška č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Vyhláška č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

Odporúčame tieto knihy

Pridaj svoj názor
Anonym
Anonym
Pridaj svoje hodnotenie
Doručenie zadarmo

do 15. 4. na nákupy od 15€

×