Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Kolektív autorov: Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory

Počet strán: 1024

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621772

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 8. januára 2021

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory

Dostupnosť:
Na sklade

Dodanie do kníhkupectva na osobný odber žiaľ nie je možné.
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 5,50 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 21%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY . Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia obsahuje päť tematicky zameraných kapitol a všetky zmeny k dátumu vydania sú zvýraznené tučným písmom. Zákony sú učené právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom a osobách, ktoré riešia súdne spory.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:

1. Civilný proces

ZÁKON č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

ZÁKON č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový

poriadok

ZÁKON č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku

ZÁKON č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní

ZÁKON č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

VYHLÁŠKA č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy

ZÁKON č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní

ZÁKON č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

VYHLÁŠKA č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

ZÁKON č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

ZÁKON č. 420/2004 Z. z. o mediácii

2. Exekučný poriadok

ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - ZNENIE PLATNÉ K 31. 3. 2017

ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

VYHLÁŠKA č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

NARIADENIE vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

ZÁKON č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní

3. Trestné právo

ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov

ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

ZÁKON č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov

ZÁKON č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka

ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

ZÁKON č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach

ZÁKON č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

ZÁKON č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii

VYHLÁŠKA č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi

VYHLÁŠKA č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu

VYHLÁŠKA č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

ZÁKON č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie

4. Správne právo

ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

ZÁKON č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

ZÁKON č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

ZÁKON č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

Odporúčame tieto knihy