Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Kolektív autorov: Zákony 2021 III. A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP (Minimálna mzda, Zákonník práce, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Dni pracovného pokoja, Nelegálne zamestnávanie, Ochrana osobných údajov)

Počet strán: 496

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621796

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 8. januára 2021

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Zákony 2021 III. A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP (Minimálna mzda, Zákonník práce, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Dni pracovného pokoja, Nelegálne zamestnávanie, Ochrana osobných údajov)

Dostupnosť:
Na sklade

Dodanie do kníhkupectva na osobný odber žiaľ nie je možné.
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP a správneho práva. Publikácia obsahuje sedem tematicky zameraných kapitol. Zákony sú učené podnikateľom, zamestnávateľom a zamestnancom, pedagogickým pracovníkom, úradom práce i študentom vysokých škôl. Zmeny účinné od 1. 1. 2021 sú v textoch zákonov zvýraznené tučným písmom a posunuté účinnosti šikmým písmom.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:

1. Zákonník práce

ZÁKON č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

2. Mzdové predpisy

ZÁKON NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde

NARIADENIE VLÁDY SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

NARIADENIE vlády SR č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

ZÁKON č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

3. Zamestnanosť

ZÁKON č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Pedagogickí zamestnanci

ZÁKON č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov

ZÁKON č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

ZÁKON č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ZÁKON NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

ZÁKON č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Správne právo

ZÁKON č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odporúčame tieto knihy