Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Kolektív autorov: Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Počet strán: 672

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621833

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 8. januára 2021

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Dostupnosť:
Na sklade

Dodanie do kníhkupectva na osobný odber žiaľ nie je možné.
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť C obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálnych vecí a príspevkov, sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Publikácia obsahuje tri kapitoly tematicky zamerané. Zmeny v zákonoch a právnych predpisoch sú vyznačené tučným písmom. Publikácia je určená nielen zamestnávateľom a zamestnancom, mzdárom, personalistom a mzdových účtovníkom, ale i pracovníkom sociálnych služieb.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:

1. Sociálne zákony

ZÁKON č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZÁKON č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

OPATRENIE MPSVaR SR č. 384/2020 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

NARIADENIE VLÁDY SR č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

ZÁKON č. 601/2003 Z. z. o životnom minime s prehľadom opatrení MPSVaR SR

OPATRENIE MPSVaR SR č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima

ZÁKON č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

ZÁKON č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

OPATRENIE MPSVaR SR č. 383/2020 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

ZÁKON č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

OPATRENIE MPSVaR SR č. 382/2020 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku

ZÁKON č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

ZÁKON č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.

ZÁKON č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. zákon o rodine v znení neskorších predpisov

ZÁKON č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

OPATRENIE MPSVaR SR č. 233/2018 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

ZÁKON č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb

NARIADENIE VLÁDY SR č. 393/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb

2. Sociálne služby

ZÁKON č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

NARIADENIE VLÁDY SR č. 173/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021

ZÁKON č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NARIADENIE VLÁDY SR č. 170/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

3. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

ZÁKON č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odporúčame tieto knihy