Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Bang! Úplná história vesmíru, druhé aktualizované a doplnené vydanie


Ako vznikol vesmír? Ako sa vyvíja a ako sa jedného dňa skončí - ak sa skončí? Rockový hudobník a astrofyzik Brian May, legendárny predseda Britskej astronomickej spoločnosti a autor desiatok kníh o vesmíre sir Patrick Moore a astrofyzici Chris Lintott a Hannah Wakefordová rozprávajú príbeh vesmíru od zrodu priestoru a času pri udalosti nazývanej big bang až po nepredstaviteľne vzdialenú budúcnosť. Aktualizované a rozšírené vydanie knihy Bang!, bestselleru o histórii vesmíru zahŕňa najnovšie poznatky o vývoji hviezd a galaxií, nové objavy planetárnych sústav a tajomné koncepty temnej hmoty a energie. Text sprevádzajú úchvatné fotografie z najväčších pozemských aj vesmírnych teleskopov. Všetko nasvedčuje tomu, že vďaka rozvoju nových technológií stojí astronómia na prahu ďalšej revolúcie. Je teda vhodný čas na bilancovanie toho, čo o vesmíre vieme (a nevieme).
Predpredaj
16,96 € 19,95 €

Věda možného a nemožného


Existuje obrovská třída věcí, které věda dosud téměř zcela opomíjela. Jsou klíčové pro pochopení fyzické reality jak v každodenním životě, tak na úrovni jevů, jimiž se zabývá fyzika, přesto se tradičně předpokládalo, že je nelze zahrnout do souboru vědeckých vysvětlení. Nejsou to fakta o tom, co je, ale o tom, co by mohlo být (kontrafaktuály). Podle fyzičky Chiary Marletto se zohlednění kontrafaktuálů může stát příslibem revoluce ve způsobu formulování základních fyzikálních poznatků a poskytnutí vhodných nástrojů pro řešení nových technologických výzev – od dodání nové generace zařízení pro zpracování informací přes univerzální kvantový počítač až po návrh umělé inteligence. Každá kapitola v knize popisuje, jak lze pomocí tohoto přístupu vyřešit zapeklitý problém ve vědě, a je doplněna krátkými fiktivními příběhy, které vysvětlují hlavní myšlenku kapitoly. Jak Marletto ukazuje, úvahy o tom, co je možné, nám mohou poskytnout úplnější a nadějnější obraz fyzického světa. Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
Predpredaj
14,75 € 16,39 €

Kozmické záhady


Táto kniha dôležitých otázok o vesmíre je určená všetkým obdivovateľom kozmu a vedy, ale aj tým, ktorí chcú pochopiť, kde je ich miesto v našej galaxii. Nová poučná kniha Neila deGrasse Tysona ponúka jedinečný pohľad na záhady a kuriozity vesmíru, pričom využíva bohatý materiál z diskusnej relácie StarTalk, ktorej verzia o kozmických záhadách patrí medzi najobľúbenejšie. Autor sa spolu s uznávaným fyzikom a popularizátorom vedy Jamesom Trefilom na týchto stránkach s pestrým fotografickým materiálom zaoberá veľkými otázkami, ktoré si ľudstvo kladie už po tisícročia: Ako sa začal život? Aké je naše miesto vo vesmíre? Sme v ňom sami? A odpovedá na ne, opierajúc sa o najaktuálnejšie údaje, pozorovania a teórie. Pútavá a zábavná kniha plná objavov, ktoré pomáhajú poskladať stavebné kamene astrofyziky, zaujme čitateľov všetkých vekových kategórií. Otvára okno do nekonečného a zložitého vesmíru, hrozivého a zároveň i láskavého. Dozviete sa, ako sa všetko zrodilo, ako vznikal vesmír, ako pravdepodobne zanikne, či Slnko niekedy zhorí, čo bolo pred Veľkým treskom, čo budeme robiť, ak k Zemi zamieri asteroid, a mnoho iných odpovedí. Pripútajte sa, nezabudnuteľný let vesmírom sa práve začína!
Predpredaj
25,42 € 29,90 €

Pohyby semen a tvarů


Co mají společného dějepisectví a evoluční biologie? Zdánlivě nic. Autoři však ukazují, že patří do jedné kategorie: obě nauky rekonstruují dějiny (lidí a života vůbec) na základě dochovaných stop, pak jedna i druhá tyto nálezy interpretují – a spřádají vyprávění o možném průběhu minulých dějů. Dějů, které nějak probíhaly a k nimž nemáme přímý přístup. Autoři se také se vší vážností ptají, zda i ostatní formy života („ne-lidské“) nečiní totéž: totiž že smysluplně interpretují svůj život v kontextu světa, v němž žijí, ale také na základě paměti a zkušenosti své linie sahající do hlubin věků. Jan Horský (*1963) od roku 1989 působí jako vysokoškolský učitel prvotně na UJEP v Ústí nad Labem, záhy na Univerzitě Karlově (fakulty přírodovědecká, filozofická a humanitních studií). Zabývá se mj. historickou demografií a dějinami rodiny, kulturními a náboženskými dějinami, teorií historických věd a noetickými teoriemi. Z knižních publikací: J. Horský – M. Seligová, Rodina našich předků (1997); J. Horský, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy (2009); J. Horský, Teorie a narace: k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje (2015); J. Horský – M. Hroch (eds.), Sto let: hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? (2018); J. Horský – L. Martinec Nováková – V. Pokorný (eds.), Antropologie smyslů (2019). Anton Markoš (*1949) od roku 1973 působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako buněčný biolog, posledních třicet let se věnuje teoretické a evoluční biologii. Některé knihy: Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Znaky a významy v evoluci (2015), Evoluční tápání (2016); s Janou Švorcovou Epigenetic processes and the evolution of life (2019). Příležitostně se věnuje i popularizaci vědy; řadu knih také přeložil.
U dodávateľa
24,71 € 27,45 €

Atlas minerálov a hornín


Fascinuje vás svet hornín a minerálov? Potom je táto kniha určená práve pre vás. Prináša totiž prehľad 120 najkrajších a najvzácnejších z nich, od rýdzich kovov, ako je platina, cez drahokamy napríklad v podobe diamantu, po polodrahokamy ako achát či ozdobné kamene, medzi ktoré patrí napríklad pruhovaný pazúrik. Okrem vlastností jednotlivých druhov sa dočítate tiež o ich význame a využití a v neposlednom rade rovnako o svetových aj tuzemských náleziskách. Text sprevádza veľké množstvo farebných fotografií, fanúšikovia geológie si teda rozhodne prídu na svoje.
Predpredaj
9,99 € 15,99 €

Amikor nem értjük többé a világot


„Einstein már beletörődött abba, hogy senki sem lesz képes kielégítően megoldani az egyenleteit, legalábbis az ő életében nem. Hogy Schwarzschildnek ágyúdörgés és mérgező gázfelhők közepette sikerült, az valóságos csoda: „Sosem gondoltam volna, hogy valaki ennyire egyszerű megoldást talál a problémára!”, felelte Schwarzschildnak, amint lecsillapodott, majd megígérte, hogy mielőbb az akadémia elé tárja a munkáját; azt azonban nem tudta, hogy egy halott embernek ír.” Benjamín Labatut ismert tudósok életét tárja elénk, akiknek a felfedezései minden elképzelésünket felülmúló erkölcsi dilemmákkal és következményekkel jártak. Nyaktörő tempóban és felkavaró részletességgel meséli el olyan gondolkodók történetét, akik átformálták a lehetségesről alkotott elképzeléseinket. Az Amikor nem értjük többé a világot a tudományos és matematikai felfedezések, az őrület és a pusztulás közötti bonyolult kapcsolatokról szól. Fritz Haber, Alexander Grothendieck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger - csak néhány név a szellemóriások közül, akiknek zaklatott életébe Labatut beavatja az olvasót, megmutatva, hogyan küzdöttek meg a lét legsúlyosabb kérdéseivel. Zsenialitásuk páratlan, ugyanakkor sokszor köztük és barátaik, szerelmeik közt áthidalhatatlan szakadék húzódott, s nemegyszer elszigeteltség és téboly lett az osztályrészük. Bizonyos felfedezéseik jobbá tették az életet, míg mások káoszt és elképzelhetetlen szenvedést szültek, ám a legtöbb esetben egyértelmű határvonalat sem tudunk húzni az erkölcsi kategóriák között. A könyvet Kutasy Mercédesz értő fordításában olvashatjuk. A kötet a 2021-es Nemzetközi Booker-díj és a 2021-es Nemzeti Könyvdíj jelöltjei között szerepelt a fordítások kategóriában.
U dodávateľa
12,67 € 14,08 €

Statistické úsudky


Kniha se zabývá teoretickými základy postupů statistické indukce, které čtenáři umožní lépe porozumět statistickým metodám, aktivně je aplikovat a správně interpretovat jejich výsledky. Podrobně jsou zkoumány především odhady parametrů (bodové i intervalové) a testování statistických hypotéz. První kapitola se věnuje náhodným výběrům a rozdělení výběrových statistik, druhá až čtvrtá kapitola obsahuje klasické parametrické metody, další kapitoly pak základy úsudků neparametrických. Příloha knihy obsahuje vzorce, potřebné k intervalům spolehlivosti a parametrickým testům. 2. vydání
U dodávateľa
23,17 € 25,74 €

Drahé kameny Anatolie, Dodekan a Kypru ve starověku


Nová kniha Ivana Mrázka je volným pokračováním (2. dílem) úspěšné knihy Drahé kameny starověkých civilizací, do níž se vešly jen „hlavní“ civilizace světa. Neméně pozoruhodné jsou i civilizace a kultury Anatolie, Dodekan a Kypru. Území, představující „most“ mezi Východem a Západem, bylo vždy živou křižovatkou suchozemských a námořních tras dálkového obchodu, soutokem civilizačních proudů, které přinášely nové kulturní a technologické podněty, jež se vzájemně ovlivňovaly a prolínaly. Drahé kameny jsou od nepaměti velmi žádaným, vysoce ceněným symbolem krásy, vzácnosti, bohatství a moci. Jejich prostřednictvím nahlédneme do exponované oblasti, která hrála významnou úlohu v dějinách lidstva.
U dodávateľa
24,75 € 27,50 €

Pravděpodobnost


Mimořádná kniha svého druhu přináší teoretické základy počtu pravděpodobnosti. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rozdělení pravděpodobnosti, náhodném vektoru, funkci náhodných veličin, vybraných diskrétních rozděleních, vybraných spojitých rozděleních a limitních větách. Mnoho obrázků a grafů přibližuje tvary pravděpodobnostní funkce, hustoty a distribuční funkce popisovaných pravděpodobnostních rozdělení. 2. vydání
U dodávateľa
24,16 € 26,84 €

Naše divoké dědictví


Proč ničíme svět Nejsou snad lidé vládci všeho živého, nejvyspělejší živoucí bytostí na této planetě? Jak je možné, že navzdory tomu přispíváme k jejímu znečišťování a nevážíme si darů, které nám dává? Peter Wohlleben přináší překvapivé a nápadité odpovědi a ukazuje, že podléháme stejným pravidlům hry jako všichni ostatní živí tvorové – zákonitostem našich instinktů. Ale na rozdíl od ostatních máme ve svých rukou moc změnit to, jak se k naší planetě a přírodě chováme. Fascinující pohled do skryté povahy lidstva!
U dodávateľa
19,76 € 21,95 €

Paralelní vesmíry


Žijeme v počítačové simulaci? Pokud ano, spousta podivných věcí, které se nám dějí, by rázem dávala smysl! Kniha Rizwana Virka Paralelní vesmíry (The Simulated Multiverse) si klade za cíl zvýšit povědomí o simulovaných variacích světa, ve kterém žijeme, a také o nekonečných možnostech představivosti. Existují v paralelních vesmírech další verze nás samých? Žijeme své životy v různých časových liniích? Potkáváte občas nepravděpodobné osoby? Býváte svědky nepravděpodobných situací? Jste přesvědčeni, že si jednu konkrétní událost pamatujete naprosto přesně, ale vaše okolí je přesvědčeno o úplně jiném průběhu, datu a okolnostech vůbec? Nežijeme my nakonec skutečně v matrixu? V Paralelních vesmírech se dozvíte úplně všechno o kvantové neurčitosti, Mandelův efekt, různých časových liniích, počítačových simulacích (a samozřejmě o mnoha dalších fenoménech, které vám pomohou odpovědět na otázky, které si kladete o světě a svém životě v něm). Vzpomínáte někdy na to, jak jste se ve škole trápili nad Newtonovými pohybovými zákony, Teorií relativity, kvantovou mechanikou… a poté nad videohrou dumali nad tím, k čemu vám tyto informace v životě budou? Virk vám s lehkostí sobě vlastní ukáže, že to, co se kdysi jevilo jako nezáživná nuda, má v sobě neskutečně překvapivé souvislosti. Protože bez Einsteina by například ony videohry nikdy nevznikly… Virk své čtenáře okouzlí svým jedinečným stylem, který kombinuje videohry, informatiku, kvantovou fyziku a výpočetní techniku se spoustou filozofie a sci-fi a ukazuje nový způsob, jak přemýšlet nejen o našem vesmíru, ale i o všech možných realitách. O autorovi Rizwan Virk je úspěšný podnikatel, investor, autor bestsellerů (The Simulation Hypothesis, Startup Myths & Models: What You Won’t Learn in Business School, Zen Entrepreneurship a Treasure Hunt), pionýr videoherního průmyslu a filmový producent. Spoluzakládal Play Lab na MIT (www.playlabs.tv) a je partnerem v Griffin Gaming Partners. Vystudoval výpočetní techniku na MIT a management na Stanfordu a přednáší na School for the Future of Innovation in Society na Arizona State University. Je zakladatelem, investorem a poradcem v mnoha startupech, včetně Gameview (DeNA), CambridgeDocs (EMC), Tapjoy, North Bay, Funzio (GREE), Pocket Gems, Disruptor Beam, Discord, Telltale Games, Theta Labs, Tarform, Upland a 1BillionTech. Tyto startupy vytvořily software užívaný tisíci podniků a videoher s miliony hráči, jako Tap Fish, a hry založené na Penny Dreadful, Grimm, Game of Thrones, Star Trek a The Walking Dead. www.zenentrepreneur.com a www.bayviewlabs.com.
U dodávateľa
23,72 € 26,35 €

Čísla: Do nekonečna a dál


Co to jsou čísla? Kolik jich rozlišujeme druhů? Proč Pythagora tolik zajímala čtvercová a trojúhelníková čísla? Lze najít nějakou souvislost mezi takzvanými dokonalými čísly a prvočísly? Existují vůbec čísla, která by nebyla ničím zajímavá? Matematický kouzelník Oliver Linton ve své nové knize nabízí přehledného a názorného průvodce světem čísel – od čísel přirozených přes iracionální a komplexní až po transcendentní. Setkáme se s otázkami, nad nimiž se zamýšlelo mnoho velkých postav světa matematiky od Eukleida a Fibonacciho po Eulera a Fermata, a dozvíme se, co všechno pro nás tito géniové v číslech objevili.
U dodávateľa
11,14 € 12,38 €

Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu, 3. vydání


Třetí, upravené a rozšířené vydání nejobsáhlejší příručky pro určování ptáků v Evropě. Zahrnuje všech 795 druhů ptáků s více či méně pravidelným výskytem v Evropě, dále 36 introdukovaných druhů a 142 velmi vzácných zatoulanců. Jednotlivé druhy jsou zachyceny na více než 3500 ilustracích, vyobrazeny jsou obě pohlaví, jejich různé sezónní šaty, mladí ptáci, a také případné poddruhy. V detailním popisu každého druhu je uvedena velikost, preferovaný biotop, chování, důležité rozlišovací znaky a hlasové projevy. Barevné mapky informují o hnízdištích, zimovištích a tahových cestách. Lars Svensson patří k nejuznávanějším ornitologům v Evropě. Killian Mullarney a Dan Zetterström se řadí mezi nejvýznamnější malíře divoce žijících ptáků.
U dodávateľa
29,66 € 32,95 €

Kolem světa za 80 výjimečnými ptáky


Tato krásná a inspirativní kniha vypráví nesmírně zajímavé příběhy 80 ptáků z celého světa – od snovače pospolitého z Namibie, který v poušti staví obrovské „bytové bloky“ s mnoha hnízdy, po husu tibetskou, která dvakrát ročně přeletí Himálaje. Vydejte se na putování za těmi nejobdivuhodnějšími opeřenci. S více než 11 000 druhy jsou ptáci nejrozmanitější třídou obratlovců. Jejich schopnosti sahají od impozantní migrace mezi světadíly k ohromující přehlídce letecké akrobacie, barev a maskování. Může se zdát, že vzdušný svět, který obývají, je od toho našeho velmi vzdálený, a přesto se ptáci tolika různými způsoby prolínají s našimi životy. Tato kniha vám přiblíží různorodost, krásu i houževnatost osmdesáti ptáků z celého světa a odhalí, jak hluboký význam pro nás mají.
Na sklade 1Ks
18,71 € 20,79 €

Matematika - Kalandozások a számok világában: Az algebrától az algoritmusokig


A Matematika: Az algebrától az algoritmusokig utazásra invitál a matematika fejlődésének történetében. Útközben lenyűgöző számokkal és gondolatokkal találkozhatsz a világ minden tájáról, és számos olyan feladatot is találsz, amelyet magadnak is megoldhatsz. A matematika mindenütt jelen van körülöttünk. Akár észrevesszük, akár nem, a legkülönbözőbb módokon jeleníti meg és befolyásolja a világot, a virágszirmok számától kezdve a jelzáloghitel kamatlábáig. Mi több, a matematika nyelve és az általa kifejezett gondolatok önmagukban is gyönyörűek lehetnek. A Matematika: Az algebrától az algoritmusokig megfejti a matematika rejtelmeit, miközben felhőtlen szórakozást biztosít.
U dodávateľa
15,20 € 16,89 €

Ptáci - Do kapsy


Jednoduchý atlas, ve kterém se snadno zorientujete díky barevnému kódu jednotlivých skupin ptáků Ptačí říše oplývá obrovskou rozmanitostí barev, tvarů a velikostí, díky barevnému kódu však snadno naleznete správnou cestu k určení neznámého druhu. Každá barva označuje jednu skupinu typově podobných ptačích druhů. Popisky v obrázcích pak upozorňují na nejdůležitější určovací znaky. Za pozornost však stojí také popis hlasového projevu každého ptáka a další přínosné informace v textu, které se týkají obvyklého způsobu jeho chování při vyhledávání potravy a během hnízdění. V této knize jsou ptáci členěni do šesti skupin: vodní ptáci, dlouhokřídlí; hrabaví a velcí ptáci; sovy, dravci a sokoli; holubovití, datlovití a další; zpěvní ptáci.
U dodávateľa
10,79 € 11,99 €

Az új klímaháború – Harc a bolygó visszaszerzéséért


„Egy háború elvesztésének legbiztosabb módja az, ha nem ismerjük fel, hogy háborúban állunk” – mondja Michael E. Mann nemzetközi hírű klímatudós. Márpedig harcban állunk: a frontvonal egyik oldalán a fosszilistüzelőanyag-ipar és a hozzá kapcsolódó érdekcsoportok sorakoznak, a másikon pedig mindenki más, aki tenni akar a katasztrofális kimenetelű globális klímaváltozás ellen. Ez a könyv a nagyvállalatok és a lobbistáik által indított, több évtizede zajló kommunikációs háború frontvonalai mögé vezeti az olvasót, és bemutatja azt a kifinomult, változatos fegyvertárat, mellyel ezek az érdekcsoportok igyekeznek megakadályozni a számukra kedvezőtlen környezetvédelmi szabályozások bevezetését. A klímaválság tagadásának hamis narratívája és a tudósok ellehetetlenítése után új eszközökhöz nyúlnak: elsődleges stratégiájuk a figyelemelterelés és a probléma bagatellizálása. Ám amikor arról igyekeznek meggyőzni minket, hogy ha a műanyag palackokat újrahasznosítjuk és a villanyt lekapcsoljuk, egy csapásra megoldódik minden, az legalább ennyire veszélyes. Mann szerint a globális felmelegedés túlságosan égető probléma ahhoz, hogy az egyén szintjén tudjuk kezelni, és óvatosságra int mind az egyéni felelősség túlzott hangsúlyozásával, mind pedig a küzdelem feladása felé terelő pánikkeltéssel kapcsolatban. A szerző úgy látja, van remény, és a legrosszabb elkerülhető. Közérthetően elmagyarázza a globális felmelegedés bonyolult dinamikáját, és reális útmutatást ad azzal kapcsolatban, hogy miként lépjünk fel kollektíven, és kényszerítsük rá a kormányokat, illetve a vállalatokat, hogy valódi megoldásokat találjanak. Csakis így nyerhetjük meg azt a háborút, melynek a tétje nem kevesebb, mint az emberiség és a bolygó túlélése.
U dodávateľa
15,08 € 16,76 €

The Climate Book


We still have time to change the world. From the world's leading climate activist, this is the essential book for making it happen. Created by Greta Thunberg in partnership with over 100 climate experts working around the globe, with her commentaries throughout and updates for this new paperback edition to reflect the latest research, The Climate Book equips us with knowledge, and gives us hope. Together, it shows, we can do the seemingly impossible. But it has to be us, and it has to be now.
Na sklade 1Ks
17,96 € 19,95 €

Atlas minerálů a hornin - 120 nejkrásnějších kamenů


Fascinuje vás svět hornin a minerálů? Pak je tato kniha určena právě vám. Přináší totiž přehled 120 nejkrásnějších a nejvzácnějších z nich, od ryzích kovů, jako je platina, přes drahokamy například v podobě diamantu, po polodrahokamy jako achát či ozdobné kameny, mezi něž patří třeba pruhovaný pazourek. Kromě výčtu vlastností jednotlivých druhů se dočtete také o jejich významu a užití a v neposlední řadě také o světových i tuzemských nalezištích. Text doprovází velké množství barevných fotografií, fanoušci geologie si tedy rozhodně přijdou na své.
U dodávateľa
19,76 € 21,95 €

Kategória  literatúry Prírodné vedy ponúka široký výber kníh a textov, ktoré sa zaoberajú vedeckým skúmaním prírody a jej procesov. Táto kategória literatúry je zameraná na objavovanie a pochopenie fyzikálnych, chemických, biologických a iných prírodných javov.

Prírodné vedy poskytujú čitateľom vedecké informácie a pozadie o astronómii, geológii, biológii, chémii, fyzike, matematike a iných prírodovedných disciplínach. Zameriavajú sa na princípy, teórie, objavy a vedecký výskum v týchto oblastiach.

Prírodné vedy sú dôležité pre porozumenie sveta, okolia a života. Tieto knihy nám umožňujú objavovať zázraky prírody a získavať hlbšie pochopenie vesmíru, evolúcie, fyzikálnych a chémických zákonov, štruktúry a funkcií biologických systémov a ďalších zaujímavých tém.

Ak máte záujem o prírodné vedy a chcete sa dozvedieť viac, kategória literatúry Prírodné vedy vám poskytne široký výber kníh, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť prírode, jej zákonom a interakciám.

K najznámejším autorom patria Stephen Hawking, Richard Dawkins, Carl Sagan,či Yuval Noah Harari