Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Odborná a populárno-náučná literatúra s. 1 z 3230

  • 5 /5

Psychológia sériových vrahov


200 skutočných prípadov brutálnych činov sériových vrahov súčasnosti Kniha predstavuje základy psychológie a behaviorálnej patológie sériových vrahov. Ako ukážku rôznych podôb tohto patologického fenoménu uvádza stručné príbehy tých najbrutálnejších sériových vrahov dnešných čias od ich detstva až do aktuálneho štádia vyšetrovania ich násilných činov. Publikácia je určená širokej verejnosti so záujmom o tienisté stránky ľudskej psychiky, ako aj študentom a odborníkom z odborov psychológia, etopédia, sociológia, behaviorálna či sociálna patológia, psychiatria či kriminalistika. Predstavuje viac než 200 príbehov jedincov s vysokopatologickým profilom osobnosti a správania, a tak ukazuje prehľad príčin vzniku a prejavov zla, násilia a bolesti. Kniha obsahuje veľké množstvo fotografií, listov, psychologických rozborov a obrazov vytvorených priamo páchateľmi. Poukazuje na systémové zlyhania, chybné úsudky psychiatrov, psychológov, sudcov a pedagógov. Mala by slúžiť ako prevencia a výzva na ostražitosť. Upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré na nás môžu striehnuť na akomkoľvek mieste.
Na sklade > 5Ks
21,21 € 24,99 €

Princip stínu + CD


Podle učení C.G. Junga je stínem naše podvědomí – ta část osobnosti, jíž bychom nejraději nebyli, ale kterou se nakonec stát musíme, chceme-li být celiství. Náš stín, tedy naše temná stránka, je nám protivná, ale zároveň nás přitahuje. Je vlastně naším pokladem, obohacuje nás tak, jako máloco jiného. Dr. Dahlke nám ukazuje, jak náš stín vypátrat a jak se s ním konfrontovat, abychom ho nakonec mohli přijmout, integrovat do své osobnosti a možná dokonce i začít milovat.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €

Léčíme se díky porozumění jazyku svých potíží a nemocí


Nejpřesnější a nejúplnější kniha o psychosomatických příčinách různých potíží a chorob. Plod 25 let výzkumů. Přehled o více než 1300 potížích a chorobách. Autorka nás seznamuje s možnostmi samoléčení, jak je nabízí metamedicína, s možností, jak se stát vlastním léčitelem, pomáhat se uzdravovat, stát se spolutvůrcem nového uvědomění. Velký slovník metamedicíny se bezpochyby stane vítanou pomůckou v alopatickém i holistickém lékařství, jež dokáže nenásilným způsobem pomáhat lékařům, ošetřovatelkám i psychoterapeutům lépe chápat utrpení pacientů a zavést je na cestu k uzdravení. Existují knihy, jež mohou změnit náš pohled na lékařskou vědu. A toto je jedna z nich!
Na sklade 2Ks
22,11 € 23,27 €
Pútač na knihu Zasľúbená zem - Barack Obama
Pútač na knihu Ako hovoriť o knihách, ktoré sme nečítali - Pierre Bayard

Anthropoid kontra Heydrich, 2.vydání


Ani po takřka osmdesáti letech, které nás dělí od událostí, jejichž osou byl atentát na někdejšího hitlerovského místodržícího v naší zemi, esesáckého vraha Reinharda Heydricha, ani přes dlouhou řadu knih, které se zevrubně zabývají touto vrcholnou akcí odboje na půdě naší okupované země, nebo se jí více či méně dotýkají, nejsou bezezbytku zodpovězeny všechny otázky a rozpletena všechna klubka záhad a nejasností. Zkušený autor literatury faktu se v úvodním slovu vyznává z bezvýhradné úcty k lidem, kteří se nikdy nesmířili s mnichovským diktátem ani s následnou okupací zbytku zmrzačené země a z vlastního rozhodnutí se vrhli do zprvu zdánlivě beznadějného boje za znovudobytí ztracené svobody. V souvislosti s atentátem však nezastírá chyby, kterých se i ti nejstatečnější dopustili, slabostí či pochybností, jimž se neubránili – ale všestranně je konfrontuje s dobovými okolnostmi a limity. Publikace úspěšného a respektovaného autora literatury faktu vychází ve druhém, přepracovaném vydání.
Na sklade 1Ks
8,88 € 9,35 €

Smaragdtábla


"A "Smaragdtábla" az egyik legfontosabb művem, amely az összefüggések tudományát próbálja bizonyítani hiteles források, az összehasonlító vallástudomány, a természettudományok, a mélypszichológia és a saját tapasztalataim alapján... E könyv megkísérl i összevetni az ősi hagyomány és a modern természettudomány egymást kiegészítő szoros összefüggéseit." (Szepes Mária) Az ókori Egyiptomból származó Smaragdtábla, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak, útmutatást nyújt az ember számára a mágikus erők használatához. Gondolati magva az, hogy lényegét tekintve minden azonos alapformákra épül, és minden mindennel összefügg. Az először 1994-ben megjelent "Smaragdtábla" címéhez hűen arra törekszik, hogy egységbe foglalja az ember és a vilá gegyetem jelenségeit. Ezt nevezte Szepes Mária az összefüggések tudományának, amely tulajdonképpen a természettudomány, a művészet és a filozófia szintézise. A könyvet olvasva olyan rálátást kaphatunk a világ dolgaira, amellyel számunkra is kézzelfog hatóvá válik, hogy valóban minden mindennel kapcsolatban van, és nyilvánvaló igazságként fogadhatjuk el az "amint fent, úgy lent" ősi elvét. Szepes Mária Alapítvány Célja az író teljes életművének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése, s zellemi értékeinek ébrentartása, módszertanának átadása és az Egyetemes Megismerés sokszínű áramlatainak támogatása. Az Alapítvány vezérfonala: Kutassuk együtt a feledés fátylait eloszlató öröklét üzeneteit.
U dodávateľa
15,30 € 16,10 €
  • 4,5 /5

Obklopený psychopatmi


Stretli ste už milého, nápomocného a najmä mimoriadne charizmatického človeka, ktorý na vás okamžite zapôsobil? A viete, že to možno bol psychopat? Určite to poznáte - niekto vás ohúri svojím šarmom, a skôr než sa nazdáte, zistíte, že si s vami robí, čo chce. Veríte jeho slovám, pretože znejú dobre, hoci sú to často lži. Ťahá za vaše nitky až do posledného dychu. Pravdepodobne máte jedného z nich vo svojom okolí - či už ide o šéfa, kolegu, priateľa alebo príbuzného. Psychopatov je v spoločnosti viac, než si myslíte. Ich manipulatívne správanie však môžete odhaliť vďaka pokračovaniu úspešného titulu Obklopený idiotmi od Thomasa Eriksona, švédskeho experta na komunikáciu. Prostredníctvom konkrétnych príbehov reálnych ľudí vám Erikson vo svojej novinke ukáže, ako spoľahlivo rozoznať prejavy psychopatie v bežnom živote, odhalí vám techniky skúsených manipulátorov a naučí vás, ako sa im brániť. Začítajte sa a prekuknite potenciálnych psychopatov, kým nie je neskoro!
Na sklade > 5Ks
13,21 € 13,90 €

Moudrost psychopatů


Na své strhující cestě do života psychopatů a jejich vychytralého chování známý oxfordský psycholog Kevin Dutton odhaluje existenci stupnice šílenství, na níž má své místo každý z nás. S pomocí nejnovějších metod zobrazování mozku a rozvíjejících se neurověd ukazuje, že brilantní neurochirurg, postrádající empatii, má se sériovým vrahem, jenž zabíjí pro potěchu, společného víc, než bychom si chtěli připustit, a že lupič na spoře osvětleném parkovišti může být stejně ledově klidný jako ten nejúspěšnější podnikatel. Když autor rozvíjí svou teorii, že psychopatické sklony má v určité míře každý, dochází k názoru, že společnost jako celek je dnes psychopatičtější než kdy předtím. Koneckonců, psychopati bývají nebojácní, sebevědomí, okouzlující, bezohlední a soustředění na cíl což jsou vlastnosti jak šité na míru úspěchu v 21. století. Moudrost psychopatů, provokativní po všech stránkách, je vzrušující dobrodružství, jež odkrývá, že právě naše zavrhované temné stránky často ukrývají trumfy úspěšnosti. Prof. Kevin Dutton je výzkumný psycholog v Calleva Research Centre for Evolution and Human Sciences na Magdalen College při Oxfordské univerzitě. Je členem Královské lékařské společnosti a Společnosti pro vědecké studium psychopatie. Česky vyšla též jeho kniha Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu.
U dodávateľa
18,98 € 19,98 €

Knihy mrtvých


MUDr. S. Grof (*1. 7. 1931), proslulý psychiatr českého původu žijící v USA a jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, mj. autor metody holotropního dýchání, se v knize věnuje nejznámějším památkám pojednávajícím o umírání, které vznikly v rámci světových náboženství (tzv. knihám mrtvých z oblasti starého Egypta, Tibetu, křesťanské Evropy a mayské a aztécké kultury). Stěžejní prvky jejich líčení zároveň klade do souvislosti nejen s fenomény, jež pravděpodobně prožívali lidé zasvěcení do dávných mysterií, nýbrž i s jevy, které mohl jako badatel sledovat při svém zkoumání změněných stavů vědomí. Obrázky protknuté symboly ze světových mytologií a posvátných tradic podněcují představivost čtenáře, jenž si tak může pomyslně projít cestu od počátečního hledání smyslu přes odumření starému až po zmrtvýchvstání do nového života; tento proces mu pak na psychické rovině připomene vývoj k úplné osobnosti a získání celistvé životní moudrosti. Autentické prožití jednotlivých fází totiž vede jednotlivce také ke změně běžného přístupu ke smrti: začíná si uvědomovat vážnost morálních výzev, jež plynou z nově se probouzejícího integrálního poznání, a s tím i své celkové postavení v tomto světě.
U dodávateľa
13,31 € 14,01 €
  • 5 /5

Prečo spíme


Spánok patrí k najdôležitejším, ale najmenej pochopeným aspektom nášho života, zdravia a dlhovekosti. Donedávna vedci nedokázali odpovedať na otázky prečo spíme, ako spánok pomáha nášmu telu a mozgu, prečo nás postihnú ničivé zdravotné následky, keď nespíme. Najmä v porovnaní s našimi ostatnými základnými životnými potrebami jesť, piť a rozmnožovať sa sme účel spánku dlhé roky nedokázali pochopiť. Prudký príval vedeckých objavov za ostatné dve desaťročia však do tejto oblasti vniesol nové svetlo. Teraz nám vynikajúci neurovedec a odborník na spánok Matthew Walker umožňuje porozumieť životnej dôležitosti spánku a snívania. Okrem mnohých iných funkcií, spánok posilňuje našu schopnosť učiť sa, zapamätávať si a robiť logické rozhodnutia. Usmerňuje naše emócie, dopĺňa imunitný systém, dolaďuje metabolizmus a reguluje náš apetít. Snívanie upokojuje bolestné spomienky a vytvára priestor virtuálnej reality, v ktorom mozog spája minulé poznanie so súčasným a podnecuje kreativitu. Walker odpovedá na dôležité otázky o spánku: Ako vplýva na spánok kofeín a alkohol? Čo sa skutočne deje počas REM spánku? Prečo sa náš spánok v priebehu života mení? Ako na nás vplývajú bežné lieky na spanie, môžu spôsobiť dlhodobé poškodenie? Vďaka zmapovaniu najnovších prelomových vedeckých objavov a zhrnutiu dekád výskumov a klinickej praxe Walker vysvetľuje, ako nám môže spánok pomôcť s učením, ako nám môže zlepšiť náladu a úroveň energie, regulovať hormóny, preventívne pôsobiť proti rakovine, Alzheimerovej chorobe a cukrovke, ako môže spomaliť prejavy starnutia, zvýšiť dlhovekosť, zlepšiť vzdelávanie a predĺžiť dĺžku života našich detí a podporiť našu efektivitu, úspešnosť a produktivitu. Prenikavá, fascinujúca, vyčerpávajúca a zrozumiteľná kniha Prečo spíme čitateľom úplne zmení chápanie a oceňovanie spánku a snov. MATTHEW WALKER, PhD. je profesorom neurovied a psychológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley, riaditeľom univerzitného Laboratória spánku a neurozobrazovania a bývalým profesorom psychiatrie na Harvardovej univerzite. Publikoval viac než sto vedeckých štúdií a vystúpil v televíznych reláciách 60 minutes, Nova, BBC News a v rozhlasovej relácii Science Friday stanice National Public Radio. Dielo Prečo spíme je jeho prvou knihou. Objasňuje, ako si môžeme podmaniť pretvárajúcu silu spánku a zmeniť tak svoj život k lepšiemu. Väčšina z nás ani netuší, ako trávi tretinu svojho života. V tejto ľahko zrozumiteľnej a pútavej knihe Matt Walker približuje novú vednú disciplínu, ktorá odhaľuje túto odvekú záhadu. Kniha Prečo spíme je šibalským pôžitkom a nebudete sa od nej vedieť odtrhnúť, ani keď by ste už mali ísť spať. Daniel Gilbert, profesor psychológie na Harvardovej univerzite a autor diela Zakopnúť o šťastie (Stumling on Happiness) V diele Prečo spíme Dr. Matt Walker úchvatne rozžiaril noc vysvetlením, ako môžeme byť vďaka spánku zdravší, múdrejší, produktívnejší a v bezpečí. Jasne a zreteľne poskytuje poznatky a postupy, ako prekonať život ohrozujúce riziká spojené s našou spoločnosťou, sužovanou spánkovou depriváciou. Potreba spánku je univerzálnou potrebou, preto dômyselné rady Dr. Walkera ocení každý čitateľ. Mark R. Rosekind, PhD., bývalý riaditeľ Amerického národného úradu pre bezpečnosť cestnej premávky, člen Národnej rady pre bezpečnosť dopravy USA a vedec NASA Walker čerpá z dvadsiatich rokov výskumu spánku, ktoré dokazujú, že spánok rozdáva priaznivé účinky celému telu, psychické i fyzické, plným priehrštím... Je vedec, ale píše pre laikov, do zložitých pojmov vnáša svetlo vďaka ľahko pochopiteľným analógiám. Library Journal (recenzia s vysokým hodnotením)
Na sklade 5Ks
11,74 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Rozpoznanie skutočnosti


"Rozpoznanie skutočnosti" je slovenská autorská metóda ovládania osobnosti človeka ako nástroja plnenia zámerov, ktoré samu osobnosť presahujú. Rozpoznanie vzorcov, podľa ktorých sa osobnosť riadi aj nepozorovane - podprahovo, umožňuje následne uchopiť postupy, ako ich prepísať, či vytvárať úplne nanovo. Trúfalosť, s akou si hneď v prvej kapitole autor dovoľuje jasne definovať pravdu a manipuláciu, v neskorších kapitolách ochotne odpustíte, pretože vám tieto odvážne tézy jednoducho zapadnú do celku ako dokonalá skladačka. Potom azda budete krútiť neveriacky hlavou nad desivým odhalením "piatich krokov obrany ega", ktoré vám dennodenne ovplyvňujú život. Tí, ktorí prehltnú prvé pikantné sústa, sa môžu nechať uniesť čarovnou jednoduchosťou postupu pri "Vedomom spore", či "Vedomej priazni". "Návod na použitie ega" bude pre vás už len "aha moment". Táto kniha sa nebojí hovoriť ani o "Výhodnej viere", bez ktorej ani veda nefunguje. Ponúka tiež nezvyčajné pohľady na spiritualitu, pričom si stráži vždy pragmatickú pointu. Všetko, čo sa v tejto knihe dočítate, môžete použiť v dennodennej praxi...a možno budete musieť...
Na sklade > 5Ks
15,20 € 16,00 €
  • 5 /5

Sila podvedomia


Aktivujte svoju silu podvedomia a vytvorte si život, aký ste vždy chceli, vďaka šiestim lekciám jednej z najuznávanejších svetových terapeutiek. Máte kariéru, ktorá vás nenapĺňa? Žijete v nešťastnom vzťahu? Stále ste si nesplnili svoje sny? Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, nie ste v tom sami. Kimberly Friedmutter vám však prostredníctvom tejto knihy vysvetlí nie len to, ako môžete zmeniť svoj život, ale ukáže vám, ako dať silu všetkému, čo leží vo vašom podvedomí. Práve v ňom sa totiž skrýva vaše šesťročné skutočné ja a pramení z neho vaša sila i vášeň. Sila podvedomia je úprimným kompasom, ktorý vás zavedie ku šťastiu. Dosiahnuť ho môžeme všetci. Ako deťom sa nám to darí bezproblémovo, no keď dospejeme, učia nás, aby sme sa vzdali svojich snov a dodržiavali spoločenské zákony, pričom strácame kontakt s naším podvedomím, často s veľmi zlými následkami. Autorka Kimberly Friedmutter je známa hypnoterapeutka, ktorá pracuje s hollywoodskymi hviezdami, americkými podnikateľmi a s politikmi. V tejto knihe prináša praktické cvičenia, ktorých cieľom je aktivovať silu podvedomia, stať sa najlepšou verziou seba samého a dosiahnuť pozitívne zmeny v osobých vzťahoch, kariére a v zdraví.
Na sklade > 5Ks
5,49 € 13,90 €

Imunita


Jedinečne ilustrovaný náhľad do sveta imunitného systému. Autor, populárny tvorca edukatívnych videí, využíva svoj overený rozprávačský štýl a čitateľom ponúka dobrodružný výlet krajinou ľudského tela a jeho obranyschopnosťou. Každá kapitola osvetlí iný aspekt imunológie vrátane obranných mechanizmov, akými sú protilátky a zápaly, ale aj hrozieb, ktoré pre nás predstavujú baktérie, alergény či rakovinotvorné bunky. Autor odhaľuje, ako sa parazity prepašujú do tela, ako fungujú vírusy a čo sa deje v rane, keď sa porežeme. Imunita je dôležitá, zábavná a hodnotná kniha, ktorá si nájde miesto v každej rodinnej knižnici.
Na sklade > 5Ks
26,32 € 32,90 €

Lulu a Cita


Knižka pre deti z dielne logopedičiek. Knižku napísali logopedičky a odporúča ju pre deti Slovenská asociácia logopédov. Je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií detí vo veku 4 až 7 rokov. Okrem vtipného krásne ilustrovaného príbehu obsahuje aj deväť aktivít, ktoré opäť súvisia s rečou a podporou jazykových schopností detí. A pozor, v knižke sú strany, ktoré sú určené na kreslenie! Vhodná na spoločné čítanie i pre začínajúcich čitateľov.
Na sklade 2Ks
14,57 € 17,14 €
  • 4,5 /5

Jemné umenie mať veci v paži


Ako úspešne ignorovať zaužívané pravidlá a napriek tomu spokojne žiť. Kniha o osobnom rozvoji pre novú generáciu od blogerskej superstar, ktorá ukazuje, ako sa prestať riadiť pravidlami „pozitívneho“ myslenia a nájsť svoj vlastný spôsob spokojného života podľa toho, čo je pre nás dôležité. Ľudské bytosti sú totiž omylné a majú svoje obmedzenia. Nie každý môže byť úžasný a výnimočný. Niekedy sme víťazi, inokedy lúzri a nie vždy je to naša chyba. Neustála snaha o dokonalosť, o naplnenie očakávaní, ktoré na nás naložila spoločnosť, rodičia, či my sami je presne to, čo nás robí nešťastnými. Namiesto toho by sme mali spoznať svoje limity a naučiť sa ich akceptovať. Až keď si priznáme svoje chyby, strachy, neistoty a začneme čeliť možno aj trochu nepríjemnej pravde, môžeme začať rozmýšľať, aké veci sú pre nás naozaj dôležité.
Na sklade > 5Ks
9,49 € 9,99 €

dostupné aj ako:

  • 4,9 /5

Sila prítomného okamihu


Kniha Sila prítomného okamihu je fenomén, o ktorom sa rozpráva už od jej prvého vydania. Dnes je svetovým bestsellerom, hoci ju autor nepísal s úmyslom nadchnúť davy, ale podeliť sa s ľuďmi o svoje poznanie. Patrí k vzácnym knihám, ktoré majú moc radikálne zmeniť život čitateľa k lepšiemu. Eckhart Tolle je súčasný duchovný učiteľ, ktorý sa neprikláňa k nijakému konkrétnemu náboženstvu alebo duchovnej tradícii. Píše s nadčasovou a nekomplikovanou jasnosťou starých duchovných majstrov a odovzdáva jednoduchý a pritom hlboký odkaz: Najpriamejšia cesta ku šťastiu a spokojnosti je schopnosť naplno žiť v prítomnosti. Jeho jasné posolstvo a presvedčivé slová objasňujú filozofiu, ktorej paralely nachádzame v budhizme. Tajomstvo spočíva v uvedomení si skutočnosti, že naše ego sa upína na minulosť (hoci sa už nedá zmeniť) a budúcnosť (hoci ju nemôžeme poznať). Pochopenie, že jediná skutočná realita je prítomný okamih, umožňuje zbaviť sa neplodného pripútania k predstavám a naplno prijať život.
Na sklade 3Ks
10,44 € 10,99 €
  • 5 /5

Inšpiruj sa... Poznámková biblia (s deuterokánonickými knihami)


Slovenská biblická spoločnosť po úspešnom uvedení prvej Biblie pod názvom Inšpiruj sa... v roku 2019, z ktorej 2000 ks je skoro vypredaných, presne po roku prichádza na slovenský knižný trh s jej druhým rozšíreným vydaním, ktoré je aj v novom farebnom vyhotovení. Text Božieho slova v tejto knihe je Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, ktoré má Imprimatur. Poznámková Biblia nadväzuje na trend, ktorý už je v niektorých krajinách značne rozvinutý. V anglickom jazyku sa takýto spôsob práce s Písmom nazýva Bible Journaling. Keďže sme nenašli v slovenskom jazyku vhodný ekvivalent, použili sme pre túto činnosť trochu kostrbaté pomenovanie „poznámkovanie“ Biblie, a tak môžeme hovoriť o novej kategórii: poznámková Biblia. Naša poznámková Biblia nesie názov Inšpiruj sa... Pozýva nadchnúť sa Božím slovom, ktoré samotné je inšpirované, a tiež pozýva tvorivo sa nad ním zamýšľať. Jednoducho povedané, je to vytváranie poznámok a kresieb po okrajoch Biblie, pričom tieto zápisky sú výsledkom rozjímania nad Božím slovom. Mnohí veriaci dnes čítajú Bibliu s ceruzkou v ruke a verše Písma alebo svoje pocity, vyznania či uctievanie adresované Bohu stvárňujú v grafickej podobe. Aj keď sa „poznámkovanie“ Biblie môže javiť ako novinka posledných rokov, nie je to tak. Už v dávnoveku bol ručne prepisovaný biblický text často zdobený kaligrafiami a ilustráciami. Nádhernou skutočnosťou dnešnej doby je, že táto činnosť už nie je doménou umelcov a zručných remeselníkov, ale tento spôsob tvorivého čítania Božieho slova je dostupný pre každého. Mnohí veriaci dosvedčujú, že obohacuje život, približuje k Bohu a prehlbuje lásku k Biblii. Vydať sa touto cestou znamená spomaliť, zahĺbiť sa do slov Písma, hľadať ich význam vo vlastnom živote a nakoniec ich stvárniť v kresbe, kaligrafii či maľbe. Je mnoho spôsobov, ako sa dá „poznámkovanie“ Biblie robiť. Od vytvárania ilustrácií, ktoré zapĺňajú celé strany, cez jemné pastelové kresby na pozadí, až po jednoduché náčrty či kaligrafické zobrazenia veršov a slov – nejestvuje správny alebo nesprávny spôsob. Nie je to ani o „kvalite“ vytvorenej grafiky – najdôležitejšou časťou Biblie ostáva stále text a jeho význam, nie jeho umelecké stvárnenie. Tvorba týchto poznámok je predovšetkým o hľadaní seba samého v pravdách Biblie a o vzťahu medzi človekom – čitateľom a Bohom – Stvoriteľom. Pozývame vás, inšpirujte sa...
Na sklade 4Ks
49,40 € 52,00 €

Tajomstvo reči tela


Chceli by ste, aby vás reč tela nezradila, ale naopak podporila? Naučte sa ovládať stres, pôsobiť autenticky a dovoľte si byť jedinečný! Žiadna zbytočná teória, kniha plná praktických cvičení a rád od špičkovej odborníčky na reč tela vedomú prácu s telom.
Na sklade 2Ks
18,91 € 19,90 €
  • 5 /5

Reč emócií


Čo si počať s hnevom? S nenávisťou? Ako sa postaviť svojmu strachu? Ako pracovať so žiarlivosťou a závisťou? Čo robiť, keď upadáme do depresie? A keď myslíme na samovraždu? Emócie, hlavne tie negatívne, sú v spoločnosti často zatracované a považované za nedôstojné či nežiaduce. Od detstva sa učíme skrývať ich pred svetom aj sami pred sebou. Máme tendenciu zadržiavať dobré pocity a odvracať sa od tých negatívnych, bolestivých a ťaživých. Avšak, každá jedna emócia, ktorú cítime, je dôležitá a má pre nás svoje špeciálne posolstvo. Každá emócia je nosičom mocnej energie, ktorá nám buď môže pomôcť, alebo sa obráti proti nám. Ako sa naučiť vnímať svoj vnútorný svet tak, aby sa emócie nestali naším nepriateľom, ale, naopak, naším spojencom, nám priblíži kniha Karly McLarenovej Reč emócií. Zistíme, že naše vlastné emócie sú kľúčom k nášmu osobnému uzdraveniu a našej psychickej rovnováhe.
U dodávateľa
18,91 € 19,90 €

Mystérium Marsu


Hlavným účelom knihy Mystérium Marsu je pritiahnuť pozornosť verejnosti k objavom vedcov z celého sveta. týkajúcich sa nezvyklých javov na Marse. pričom sa sústreďuje na otázku zániku tejto planéty. Až keď autori začali usporadúvať kúsky tejto skladačky. uvedomili si skutočne alarmujúce možné dôsledky nielen pre minulosť našej Zeme. ale aj pre jej budúcnosť.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Rozšírte svoje vedomosti z nových oblastí ako ekonómia, manažment a marketing. Zaujímate sa o vesmír a jeho fungovanie, správanie živočíchov či históriu času? Správny smer do života a pozitívnu psychológiu prinesie motivačná literatúra. Knihy odborné - z oblasti práva, pedagogiky, sociológie či medicíny - ukrýva práve táto sekcia.