Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najnovšie - Knihy - Odborná a populárno-náučná literatúra s. 1 z 3220

Zlověstné oceány 1., 2. vydání


Začátek 1. světové války na Dálném východě a legendární námořní bitvy křižníkové eskadry německého viceadmirála von Spee. Nejprve u Coronelu a poté u Falkland. V první rozstříleli britskou eskadru Němci, v druhé německou Britové.
Predpredaj
19,60 € 20,63 €

Rohanové


Rohanové patřili k nejvýznamnějším francouzským šlechtickým rodům. Z jejich řad vzešli významní vojevůdci i podporovatelé umění, čtyři štrasburští biskupové a několik vychovatelek královských dětí. Po vypuknutí Velké francouzské revoluce opustili Francii a vstoupili do vojenských služeb Habsburků. Roku 1820 zakoupili zámek Sychrov, který se stal jejich hlavním sídlem. V severních Čechách vybudovali rozsáhlé panství, na kterém podporovali kulturní i průmyslový rozvoj. Kníže Kamil Rohan Sychrov přestavěl ve skvost novogotické architektury. Kniha Rohanové přibližuje jak dějiny rodu ve Francii, tak osudy jeho členů usazených v Čechách.
Predpredaj
17,81 € 18,75 €

Okupace 1939


Okupace zbytku českých zemí německou brannou mocí roku 1939 patří k nejtragičtějším událostem našich novodobých národních dějin. Okupací zbytku českých zemí přišel český národ o svoji dvě desítky let trvající samostatnost a dostal se do područí svého nyní již dominantního souseda, přičemž mu v delším horizontu hrozila násilná asimilace. Historická událost z poloviny března 1939 je sice široké veřejnosti velmi dobře známa, ovšem pouze v obecné rovině. Předkládaná publikace se věnuje detailnímu popisu procesu vojenské okupace a neutralizace vlastní branné moci, jež v této fázi vývoje již neměla šanci na ozbrojený odpor.
Predpredaj
16,03 € 16,87 €
Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Čierna a purpurová - Wojciech Dutka

Kronika Slovenského štátu 1944 - 1945


Osud samostatnej Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 sa blíži k svojmu trpkému naplneniu. Stredoeurópsky pešiak v hazardnej hre Veľkonemeckej ríše hodlá hrať svoju rolu až do úplného konca. Ľudácky režim Hitlerovho verného vazala síce vzbudzuje dojem nerušeného pokračovania úspešného príbehu malého národa pod ochranou mocného spojenca, ale plán novej Európy sa už začína rúcať. Východný front sa nezadržateľne posúva k hraniciam štátu a domáce odbojové hnutie v spolupráci so zahraničnými československými centrálami kuje plány na ozbrojené vystúpenie. Nacistické Nemecko však ešte nepovedalo posledné slovo a svoj satelit nemieni vydať napospas Spojencom bez boja. V januári 1944 pokračuje šiesty rok druhej svetovej vojny a spolu s ňou sa začína záverečná časť Kroniky Slovenského štátu. Kolektív autorov z Historického ústavu SAV pod vedením PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc. v spolupráci s Vojenským historickým ústavom a Ottovým nakladateľstvom s úsilím o čo najvyššiu mieru objektivity prináša kaleidoskop diania vo všetkých dôležitých sférach spoločnosti neodvratne smerujúcej k zániku Slovenskej a obnove Československej republiky. Čitateľsky prístupné texty opäť nadobúdajú vizuálne pútavý rozmer vďaka desiatkam fotografií, plagátov, reprodukcií, letákov či ukážok z dobových dokumentov a tlače. Vzhľadom na ťažiskovú tému Slovenského národného povstania rozšíril zoznam autorov doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici a aj on prispel k úspešnému zavŕšeniu ojedinelého projektu.
Predpredaj
33,24 € 34,99 €

Trénink mozku - Zlepšení za 60 dnů, 3. vydání


Jedinečný šedesátidenní program sestávající z kombinace jednoduchých matematických výpočtů a slovních cvičení aktivuje kůru mozkovou a zlepšuje celkový výkon mozku. Uvedený trénink stimuluje mozek, zvyšuje přísun kyslíku a nejrůznějších aminokyselin a oddaluje mentální důsledky stárnutí. Výsledkem je více neuronů a větší počet nervových spojení, což je známka zdravého mozku.
Predpredaj
13,35 € 14,05 €

Fyziologie - Repetitorium (2. rozšířené vydání)


Repetitorium neboli pomůcka k opakování před zkouškou od autorů z Fyziologického ústavu 1. LF UK je stručným přehledem základních fyziologických poznatků. Čtenářům nabízí penzum nutných znalostí bez nepřehledné heslovitosti. Může sloužit nejen k finální přípravě před zkouškou, ale i k úvodní orientaci v oboru. První vydání publikace získalo cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy roku v oborech medicínsko-farmaceutických a nyní čtenářům autoři předkládají druhé, přepracované vydání. Doufáme, že bude i nadále pomáhat při hledání cesty v labyrintu informací jednoho ze základních oborů medicíny.
U dodávateľa
26,74 € 28,15 €

Kompendium Stomatologie II


Druhé, aktualizované a rozšířené vydání druhého dílu oborové monografie podává komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů ambulantní stomatologie. Detailně se zabývá obory preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, endodoncie a reendodoncie, fixní i snímatelnou protetickou stomatologií, estetickou stomatologií, parodontologií, onemocněními ústních sliznic včetně vybraných dermatologických onemocnění orofaciální oblasti, ortodoncií, dětskou stomatologií a základy evoluční teorie a ekonomie. Navazuje tak na teoretické základy stomatologie, prezentované v I. dílu, které dále rozšiřuje. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Kniha je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií. Publikaci recenzovalo 19 oponentů.
U dodávateľa
133,50 € 140,53 €

Atlas elektroencefalografie dospělých 3. díl


3. díl Atlasu elektroencefalografie dospělých se zabývá elektroencefalografickými nálezy u kriticky nemocných pacientů a iktálními vzorci epileptických záchvatů. Jde o témata, se kterými elektroencefalografisté nepřicházejí v běžné praxi do styku příliš často. Kniha navazuje na dva předchozí čtenářsky úspěšné díly atlasu a společně s nimi tvoří základ pro pojednání o indikacích a popisu EEG, o kterých autor plánuje pojednat ve 4. dílu atlasu. První kapitola je založena na převodu mezinárodně platné Standardizované EEG terminologie pro vyšetřování kriticky nemocných. Kromě elektroencefalografistů, epileptologů a neurologů může zaujmout i intensivisty. Druhá kapitola kromě instruktivních příkladů skalpově snímaných iktálních vzorců obsahuje i ukázky nejčastějších typů vzorců invazivně snímaných. Kromě elektroencefalografistů a epileptologů je určena zejména ambulantním neurologům, jimž pomůže v orientaci v problematice indikací epileptochirurgických výkonů. Kniha je založena na rozsáhlém studiu světové literatury, ve své textové části je však koncipována vcelku úsporně. Hlavní důraz je kladem na četné komentované příklady úseků grafů, které jsou prezentovány jako minikazuistiky a v řadě případů je doprovází nálezy z neurozobrazovacích vyšetření.
Na sklade 1Ks
116,04 € 122,15 €

Zabiju tě pro pár stovek


Není tělo – není vražda! Platnost této teorie zajistila Ivanu Roubalovi svého času svobodu pohybu i veškeré činnosti. Bohužel… Později byl pravomocně odsouzený za pět prokázaných vražd, mrtvých měl ale podle všeho na svědomí více. Kde jsou těla? Sežrána prasaty na jeho statku? Těžko… Otázky se množí – odpovědi na ně hledá badatel a spisovatel v jedné osobě, Ondřej Krotil.
Predpredaj
14,24 € 14,99 €

Rozdelená spoločnosť


Západná spoločnosť je kultúrne a politicky rozdelená. Súčasná trhlina sa začala otvárať v máji 1968, keď vo Francúzsku došlo k prvej zásadnej povojnovej zrážke medzi konzervatívnymi a progresívnymi silami. Rozdelenie odvtedy trvá a prelialo sa aj do koryta slovenských špecifík. Protistrany si už prakticky nerozumejú; imigrantská kríza a proticovidové opatrenia vytvorili dve bezmála paralelné spoločnosti. Slovné spojenie „občianska studená vojna“ sa skloňuje čoraz častejšie. Autor vidí podstatu sporu v odlišnej skúsenosti dvoch spoločenských skupín s globalizáciou. Kým jedna vnímala stieranie hraníc a kultúrne uvoľňovanie pozitívne, druhá to cítila opačne. Nevyrovnané reflektovanie ich postojov v médiách naprieč celým Západom viedlo k vzájomnému nepochopeniu, nedôvere a nevraživosti. Demokratickou odvetou za túto disproporciu je aktuálna vlna populizmu. V roku 2022 sa však zdá, že sa táto zásadná príčina rozdelenia vytráca: v dôsledku vojny na Ukrajine už stieranie hraníc nebude pokračovať ako doteraz. „Tektonické platne“ multipolárneho sveta sa dali do pohybu. Túto situáciu musíme chápať ako príležitosť na nový konsenzus, ktorý prekoná doterajšie rozdelenie spoločnosti tým, že vyzdvihne piliere slobody a bezpečnosti, ktoré sú oba nemysliteľné bez ochrany kultúrnej osobitnosti Západu. Publikácia Rozdelená spoločnosť je zbierkou piatich esejí, v ktorých autor konfrontuje najrôznejšie problémy súvisiace s kultúrno-politickým rozdelením a hľadaním možností na nový spoločenský konsenzus.
Predpredaj
13,29 € 13,99 €

Vzpoura proti modernímu světu


Vzpoura proti modernímu světu je jedním z opomíjených, ale i velice kontroverzních literárních milníků 20. století. Rozvádí zdrcující kritiku moderního Západu, založeného na konzumu a sekularismu, masové konformitě a průměrnosti, jež staví do kontrastu s aristokratickým heroismem a náboženským rozjímáním. Ideál společnosti vidí v nadčasové Tradici duchovních proudů předmoderního světa, kdy božské a numinózní ještě bylo součástí lidského života. Autorem Vzpoury je italský baron Julius Evola (1898-1974). Krátce a intenzivně koketoval s dadaismem a filosofickým idealismem, aby se následně obrátil k studiu hermetismu a esoterismu. Po obeznámení s dílem Reného Guénona přijal stěžejní ideje jeho integrálního tradicionalismu. Vstoupil do polemik s fašistickým režimem, doufaje, že se mu jej podaří naklonit své vizi. Po válce byl obvinění z obhajoby fašismu zbaven a do konce života se těšil pověsti vůdčího literáta na poli duchovní vědy. Evola v tomto svém opus magnum překonává dobový historicismus a tvrdí, že prostřednictvím profánního Západu dochází k pádu lidstva z bytostí „stvořených na obraz Boží“ na bezduché roboty. Ve svém monumentálním veledíle Vzpoura proti modernímu světu představuje svou vizi metafyziky dějin.
Predpredaj
30,31 € 31,90 €

Kvantová teorie nikoho nezabije, 2. vydání


Po „Vesmíru hned vedle" a „Čarodějné peci" se českým čtenářům dostává do rukou již třetí kniha Marcuse Chowna, známého popularizátora kosmologie a v současné době odborného poradce časopisu New Scientist. Dozvíte se, jak je možné, že se celé lidstvo vejde do jediné kostky cukru. Proč každé vaše nadechnutí obsahuje atom, který vydechla Marilyn Monroe. Anebo proč v nejvyšším patře budovy stárnete rychleji než v přízemí.
Predpredaj
13,29 € 13,99 €

Zmizelá Šumava, 3. vydání


Kniha Zmizelá Šumava vypráví 21 příběhů o životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel na pomezí českoněmecké hranice totiž nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny 20. století, nejprve obě světové války, poté odsun německých obyvatel, neprodyšné uzavření hranice a vytvoření vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda, kterému musely ustoupit nuceně vysídlené obce i osady.
Predpredaj
18,99 € 19,99 €

Zmizelá Šumava 2, 2. vydání


Odhalte další příběhy starých, dnes již zaniklých osad a osudy obyvatel Šumavy. Budete svědky zániku samoty Torfstich, dozvíte se, jaké legendy obestírají hrad Kašperk, objevíte Sterzmühle, šumavský skvost v údolí říčky Pstružné, i osadu Vogelsang, kterou Švédové nikdy nedobyli. Dvacet nových příběhů z tohoto mnohdy drsného kraje doprovázejí dobové i současné fotografie.
Predpredaj
18,99 € 19,99 €

Československo v období socialismu 1945-1989, 2. vydání


Známý historik Jan Rychlík hledá kořeny socialismu na československém území už v roce 1945. Fundované shrnutí všech hlavních period socialistického Československa vás s pomocí dobových dokumentů provede od únorového převratu přes „zlatá šedesátá“ až do rozpadu režimu v roce 1989. V jeho unikátní studii se organicky prolíná realita řadových obyvatel i špiček komunistického režimu a stranou nezůstává ani slovenský úhel pohledu.
Predpredaj
23,27 € 24,49 €

1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, 2. vydání


Připomeňte si okolnosti ničivého konfliktu, který přepsal mapu Evropy. Historik Jan Rychlík sleduje rozpad habsburské monarchie nejen z hlediska národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Ukazuje, že představy a požadavky jednotlivých národů byly vzájemně neslučitelné. Problém monarchie tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy byly neřešitelné.
Predpredaj
17,57 € 18,49 €

Ropa, 2. vydání


Bez ropy by nebylo globalizace, plastů, běžné přepravy ani současné světové politické mapy. Je to životadárná tekutina moderního světa a zdá se, že ze závislosti na ní se lidstvo jen tak nevymaní. Smilův vyčerpávající průvodce seznamuje čtenáře s vědeckým i politickým zákulisím tohoto nejkontroverznějšího zdroje světa a prezentuje řadu mezioborových souvislostí potřebných k pochopení komplexního globálního ropného systému.
Predpredaj
15,67 € 16,49 €

Energie, 2. vydání


Podle Einsteinovy slavné rovnice E=mc2 lze veškerou hmotu popsat jako energii. Je všude a je vším. Vaclav Smil touto knihou předkládá poučený a ucelený přehled o podstatě energie a jejích různorodých formách i konverzích v čase a prostoru. Přibližuje klíčové role, jaké energie plnila ve vývoji naší planety, jak byla využívána v historii lidstva a jak se její význam proměnil v moderní společnosti. Praktický a komplexní průvodce, který odhaluje pravdy a mýty o jedné z nejdůležitějších hybných sil vesmíru.
Predpredaj
15,67 € 16,49 €

Pozitívny líder, 2. vydanie


Vedeli ste, že pozitívny prístup zvyšuje produktivitu až o jednu tretinu? Bývalý prezident európskeho Microsoftu zhrnul svoje mnohoročné skúsenosti s vedením ľudí do štyroch krokov. Odhaľte, ako inšpirovať vlastný tím, dosiahnuť vytýčené výsledky, a pritom si zachovať rovnováhu medzi úspechom a šťastím. Zistíte, ako sa zbaviť stresu a negativizmu a ako odomknúť potenciál svoj aj ľudí, ktorí vás obklopujú.
Predpredaj
18,99 € 19,99 €

Rozšírte svoje vedomosti z nových oblastí ako ekonómia, manažment a marketing. Zaujímate sa o vesmír a jeho fungovanie, správanie živočíchov či históriu času? Správny smer do života a pozitívnu psychológiu prinesie motivačná literatúra. Knihy odborné - z oblasti práva, pedagogiky, sociológie či medicíny - ukrýva práve táto sekcia.