Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.


Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Psychoterapeutické systémy


Systematická kniha přináší přehled základních psychoterapeutických směrů včetně psychodynamického, existenciálního, interpersonálního, behaviorálního, kognitivního, systemického, konstruktivistického, multikulturního a integrativního. Jednotlivé školy jsou spolu srovnávány s cílem vytvořit transteoretický pohled na psychoterapii. Každá kapitola je pojata jednotně, takže od příkladu a příslušné teorie osobnosti a psychopatologie se přechází k typickým terapeutickým procesům a podobě terapeutického vztahu, jsou rozebrány různé přístupy v rámci daného směru, pojednány výzkumy efektivity, kritika z pohledu jiných přístupů a také hypotetická kazuistika pacienta C. léčená optikou tohoto přístupu. Nechybějí další příklady ani klíčové pojmy a doporučené zdroje k dalšímu studiu. Obsahem knihy je analýza 15 vůdčích psychoterapeutických směrů a stručný přehled další 32 škol. Autoři docházejí k závěru, že různé pohledy se shodují v tom, jaké procesy navozují změnu, ale liší se v názoru na to, co je třeba měnit. Celosvětově uznávaná kniha, která je určená pro všechny typy psychoterapeutů i studentů psychoterapie, je překladem devátého amerického vydání. James O. Prochaska Ph.D. je profesor psychologie a ředitel Výzkumného centra pro prevenci rakoviny při University of Rhode Island. John C. Norcross, Ph.D., je profesor psychologie na University of Scranton a hostující profesor psychiatrie na SUNY Upstate Medical University. Jak autoři říkají, mají za sebou společně 85 let klinické praxe. Česky vyšla jejich kniha Změna k lepšímu o transteoretickém pohledu na změnu lidského chování (2018).
Predpredaj darček
52,20 € 54,95 €

Mistrem sám sobě, 2. vydání


Zkusme si představit, že život každého z nás je pouhý sen. Problémy nastávají, pokud naše vnímání tohoto snu zastře negativita, drama a odsudek – tedy pokud zapomeneme, že sen je opravdu jen sen, a strádáme v přesvědčení, že ho nemáme dostatečně pod kontrolou. Působení rodiny Ruizových, jež navazuje na odvěkou tradici toltécké moudrosti, se těší neobyčejnému zájmu lidí z celého světa, a tak byla tato nová kniha dona Miguela Ruize mladšího dychtivě očekávána. Jejím cílem je inspirovat stoupence toltécké filozofie a poskytovat jim osvícení a podporu.
Predpredaj darček
17,20 € 18,10 €

Matematické principy přírodní filozofie


V předloženém svazku nabízíme překlad vybraných pasáží vrcholného díla Isaaca Newtona (1643-1727) Matematické principy přírodní filozofie (1687). Newton v něm završil vývoj raně novověké fyziky, astronomie a přírodní filozofie a představil nový obraz světa založený na matematice a fyzikálním pojmu gravitační síly. Náš výbor obsahuje předmluvy k Principům a úvodní části spisu, které definují hlavní fyzikální pojmy a vyslovují základní principy Newtonovy mechaniky. Překlad dále zahrnuje vybrané pasáže třetí knihy Principů, která prostřednictvím nově zavedeného pojmu gravitační síly vysvětluje stavbu Sluneční soustavy. Součástí knihy je rovněž překlad Newtonových dopisů reverendu Bentleymu z let 1692-1693. V těchto dopisech Newton reaguje na otázky, které se týkají povahy gravitační síly, kosmologie a úlohy Boha ve vesmíru. Překlad doprovázejí dva úvodní texty, které představují historický kontext Newtonova díla a fyzikální výklad nejdůležitějších částí Principů.
Predpredaj darček
16,72 € 17,60 €

Panslávi s erbom


Dva unikátne a bizarné ľudské osudy reprezentované dvoma šľachticmi – barónom Gregorom Friesenhofom (1840 – 1913) a kniežaťom Liviom Odescalchim (1863 – 1938). Delila ich jedna generácia, niekoľko stupňov na aristokratickom rebríčku a ich celoživotné záujmy. Pre jedného to bolo poľnohospodárstvo a meteorológia v tom najširšom zmysle slova, pre druhého skôr umenie, veda a politika. Mali však aj veľa spoločného. Obaja boli svojím pôvodom cudzincami, ich sídla delilo len čosi cez 10 kilometrov, stali sa bielymi vranami vo svojích rodinách, mnohí ich mali za bláznov a svojimi životnými osudmi si viackrát skrížili cesty. Nakoniec ich spojil vzťah k slovenskému prostrediu a k slovenskému národnopolitickému hnutiu. Friesenhof bol členom výboru Matice slovenskej, dopisovateľom do slovenskej tlače a dušou unikátneho hospodárskeho spolku s tolerantným postojom k slovenským roľníkom a ich záujmom. Odescalchi mal kontakty so slovenskými politikmi, stál na čele prevratu v regióne v roku 1918, organizoval slovenskú šľachtu v prospech Československej republiky a bol v úzkom vzťahu s Maticou slovenskou. Životné osudy oboch osobností spolu s pôvodom a rodinným prostredím, ako aj regionálnym i celoslovenským zakotvením, vytvárajú príbehy, ktoré by človek nevymyslel a ktoré mohli „stvoriť“ len dejiny vo svojej jedinečnosti a pestrosti.
Predpredaj darček
21,17 € 24,90 €

Čo keby? 2


Autor bestsellerov č. 1 denníka The New York Times Čo keby? a Ako na to? odpovedá na ďalšie mimoriadne čudné otázky, ktoré vám nikdy nenapadlo položiť. Milióny ľudí na celom svete, ktorí si prečítali a zbožňujú knihu Čo keby?, kladú ďalšie otázky, navyše čoraz podivnejšie. Našťastie, na pomoc prichádza tvorca internetového komiksu xkcd Randall Munroe. Plánujete skĺznuť po hasičskej tyči z Mesiaca na Zem? Najťažšou fázou bude prežiť pristátie. Nádejate sa, že atmosféru možno ochladiť tým, že všetci majitelia chladničiek naraz otvoria dvere svojich spotrebičov? Možno nastal čas na krátky úvod do termodynamiky. Chcete zistiť, čo by sa stalo, keby ste sa viezli na liste vrtule helikoptéry, postavili budovu s miliardou poschodí, vyrobili lávovú lampu obsahujúcu skutočnú lávu alebo vyskočili na vybuchujúci gejzír? Dobre teda, ak na tom trváte. Skôr ako sa vydáte na výlet do vesmíru, nakŕmite tyranosaura obyvateľmi New Yorku alebo naplníte všetky kostoly banánmi, nezabudnite nazrieť do tohto praktického sprievodcu nepraktickými nápadmi. Munroe sa nedá vyviesť z konceptu absurdnosťou a pri všetkom od fyziky hojdačiek cez návrh katapultov na štartovanie lietadiel až po odpovede na otázky čitateľov čerpá z najnovších výsledkov výskumu, pričom sa vyjadruje jasne a stručne a pripája objasňujúce a občas aj desivé ilustrácie. Ustavične demonštruje, že skúmaním, ako by svet fungoval za veľmi špecifických a extrémnych situácií, sa človek môže veľa naučiť. Z anglického originálu What if? 2.0 (Riverhead Books, New York, 2022) preložil Róbert Hrebíček.
Predpredaj darček
20,81 € 21,90 €

Československý svet v Karpatoch 3


Československé období v letech 1919 - 1939 zanechalo nepřehlédnutelnou stopu na Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské Ukrajině. Předválečné dvacetiletí přineslo pro Rusíny národní obrození nejen ve smyslu politickém, ale i v oblastech vzdělanosti a kultury. Ústava ČSR zaručovala možnosti rozvoje národního života a zachování vlastní identity i příslušníkům jiných národností, žijících v zemi. Významným faktorem při obnově Podkarpatska byla vyspělost západních častí republiky v hospodářské a vzdělanostní oblasti a v neposlední řadě účast českých a slovenských odborníků na rozvoji země. Bez vysoké úrovně českého průmyslu a vědy by se těžko mohly zabezpečit dodávky na Podkarpatskou Rus pro potřeby dopravy, zemědělské mechanizace nebo i rozhlasového vysílání. Podávají o tom svědectví kapitoly 3. dílu Československého světa v Karpatech (ČSSK 3) o rozvoji zemědělství, automobilizmu, o hasičích, o českých a slovenských podnikatelích v Užhorodě a v Chustu, o vysílání čs. rozhlasu pro Podkarpatskou Rus. V průběhu předválečného období je v zemi zaznamenán rozvoj i v oblastech společenského života a kultury. Pojednávají o tom také kapitoly ČSSK 3 (Činnost okrašlovacích spolků, Astronomická společnost v Užhorodě, Kina na Podkarpatské Rusi, Město Užhorod v české literatuře, Podkarpatsko očima slovenských spisovatelů, Tělovýchova a sport, Hvězdy nad Poloninami, Vojenský život v Užhorodě a další). Svědectví a vzpomínky nám připomínají Podkarpatskou Rus - sousední zemi, s kterou jsme žili ve společném státě a která je součástí společného kulturního a historického dědictví. Kniha je v českom, slovenskom a rusínskom jazyku.
Predpredaj darček
20,90 € 22,00 €

Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919 – 1939)- 2. vydanie


Kniha Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919 – 1939) sa pokúša načrtnúť zložitosti procesu hľadania slovenského a rusínskeho etnického priestoru v období medzi dvoma vojnami. Ide o náročnú úlohu, komplikovanú aj tým, že v uvedenom období – a rovnako aj neskôr – sa obyvateľstvo označované ako Rusíni, Rusnáci, Malorusi, Karpatorusi začalo samo ešte len vysporadúvať so základnou otázkou každého národa či každej etnickej skupiny. Touto otázkou bola otázka etnickej príslušnosti. V ich prípade s otázkou, či uvedení obyvatelia sú Rusíni – teda, či sú osobitným, samostatným národom, alebo či sú súčasťou ukrajinského (maloruského) národa. Stanoviť hranicu medzi Slovákmi a Rusínmi/Ukrajincami sa pokúšali nielen politici, ale predovšetkým bádatelia – jazykovedci, etnografi, historici. Napísali o tom obsiahle práce a my s odstupom času môžeme konštatovať, že i napriek odchýlkam, ktoré sa objavovali medzi rôznymi bádateľmi, bola táto úloha pomerne úspešne riešená, aspoň čo sa týkalo ich historicko-jazykových či historicko-etnografických analýz. Zložitejšie to bolo s uvádzaním získaných poznatkov do vtedajšej reality – politickej, a teda aj mocenskej, ale aj do reality každodenného života jednotlivých ľudí žijúcich na severovýchodnom Slovensku v prvej polovici 20. storočia, do reality, ktorá sa líšila od skutočnosti predchádzajúcich desaťročí a storočí, ktoré bádatelia skúmali a analyzovali. Ich pomerne jednoznačné výsledky etnografického, jazykového i konfesionálneho rozmeru skomplikovalo aktuálne národné povedomie obyvateľstva jednotlivých dedín a celých oblastí severovýchodného Slovenska, neraz a rozchádzajúce so zistenými a vo vedeckej práci sformulovanými názormi. Práca Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919 – 1939) vznikla na základe viacročného bádania v domácich, ako aj zahraničných archívoch – v Prahe, v Bonne, vo Viedni. Boli v nej využité archívne materiály z archívu a depozitárov Národného múzea v Prahe. Ku mnohým z nich autorovi otvorili cestu a upozornili na ne Mgr. Petr Skála i PhDr. Stanislav Slavík. Veľa informácií poskytli archívne materiály z archívu Ministerstva zahraničných věcí České republiky, z archívu School of Slavonic and East European Studies Londýnskej univerzity, ktoré poskytol autorovi knihy Dr. Patrik Dubovský. V nemalej miere prácu obohatil pramenný materiál z archívov v Bonne, vo Viedni i v Užhorode. Všetkým menovaným i nemenovaným kolegom a priateľom v zahraničí, a osobitne univ. profesorovi Dr. Manfredovi Alexandrovi z Univerzity v Kolíne nad Rýnom patrí úprimné poďakovanie za pomoc pri hľadaní a získavaní potrebných informačných zdrojov. Druhé vydanie knihy však nie je len púhym zopakovaním prvého vydania. Kniha je doplnená o nové poznatky, nové súvislosti, aby čitateľ mohol preniknúť hlbšie do podstaty slovensko-rusínskych/ukrajinských vzťahov v 20. a 30. rokoch 20. storočia a sprostredkovane i do súčasného dvadsaťročného obdobia 21. storočia. V tejto súvislosti chcem poďakovať ďalším ľuďom, ktorí mi pri výskume i písaní nezištne pomohli – PhDr. Davidovi Hubenému, PhD., z Národného archívu v Prahe, PhDr. Stanislavovi Konečnému, CSc., emeritnému pracovníkovi Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach, doc. Ihorovi Lichtejovi z Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Csille Fedinec, PhD., z Centra spoločenských vied Výskumnej siete Loránda Eötvösa v Budapešti, Dr. h. c. prof. Dr. Paulovi Robertovi Magoscimu z Torontskej univerzity v Kanade, PhDr. Richardovi Pavlovičovi, PhD., riaditeľovi Štátneho archívu v Košiciach, ale aj celému radu archivárov i kolegov zo Slovenska i zahraničia, s ktorými som mohol konzultovať národnostnú problematiku medzivojnového Československa.
Predpredaj darček
26,13 € 27,50 €

Mágia duchovného života


Milujeme fantastické príbehy, obdivujeme nadprirodzené schopnosti, a pritom netušíme, že všetci sme spiaci superhrdinovia vo vesmírnom dobrodružstve, ktorého epizódy práve prežívame tu na planéte Zem. Je načase, aby sa čo najviac z nás prebudilo z materialistického sna, aby sme si spomenuli na svoju pravú podstatu a získali späť svoju zabudnutú tvorivú silu. Táto kniha je láskavým budíčkom, ktorý vás jemne pohladí po vlasoch a pošepká: Prebuďte sa, vstaňte a začnite skutočne žiť.
Predpredaj darček
15,11 € 15,90 €

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od autorského kolektívu vedeného JUDr. Marekom Valachovičom, PhD., predstavuje historicky najkomplexnejší komentár k tomuto tzv. „bytovému zákonu“, aký bol doposiaľ na knižnom trhu publikovaný. O tom svedčí viac ako dvojnásobný rozsah diela oproti jeho predchádzajúcemu vydaniu. Aj z tohto dôvodu vychádza komentár prvýkrát v edícii tzv. Veľkých komentárov. Publikácia vychádza k 30. výročiu prijatia, resp. účinnosti tohto právneho predpisu, pričom prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci podrobný rozbor jednotlivých ustanovení a to vrátane 9 novelizácií predmetného zákona, ktoré boli prijaté od predchádzajúceho vydania knihy v roku 2012. Komentár reaguje aj na doposiaľ poslednú novelu predmetného zákona č. 205/2023 Z. z., účinnú od 1. 4. 2024, pričom je obohatený aj o aktualizovanú judikaturu nielen civilných, správnych, ale aj trestných súdov. Autori tak nielen poukazujú na rôzne názory z praxe, ale za použitia rôznych metód výkladu právnych noriem a ich praktických skúseností sa snažia nájsť primerané odpovede na množstvo výkladových problémov, ktoré sú dlhodobo predmetom odborných diskusií. Z týchto dôvodov je komentár užitočnou pomôckou nielen pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov, ale aj pre všetky právnické profesie, orgány verejnej moci, či bankový a developerský sektor.
Očakávame darček
151,05 € 159,00 €

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva - Komentár, 2. vydanie


Komentár predstavuje druhé, aktualizované a prepracované vydanie diela, ktoré vyšlo začiatkom roku 2018. Vhodnosť druhého spracovania komentára k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, teda k tzv. volebnému kódexu, je daná najmä aktuálnosťou. Prvé vydanie totiž zohľadňovalo právny stav ešte k novembru 2017. Odvtedy sa však ustanovenia volebného kódexu dočkali niekoľkých podstatných zmien. Zohľadnenie vývoja právnej úpravy medzi jeseňou 2017 a letom 2023 však nebolo jediným dôvodom na spracovanie druhého vydania diela. Snahou autora bolo taktiež veľkú časť textu pôvodného komentára prepracovať, najmä čo sa týka „hĺbky" spracovania, aby výsledný produkt bol ešte kvalitnejší. Samozrejmosťou bolo zohľadnenie novších relevantných prameňov vrátane judikatúry súvisiacej s voľbami a volebným právom. Účel druhého vydania komentára zostáva rovnaký ako v prípade jeho predchodcu. Je ním systematicky, prehľadne a zrozumiteľne „okomentovať" jednotlivé ustanovenia volebného kódexu a doplniť ich o relevantné informácie, týkajúce sa najmä súvisiacich právnych predpisov a praktického uplatňovania jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu organizácie volieb a ich priebehu, ako aj výkonu volebného práva, ktorý čitateľovi výlučne „holý" text volebného kódexu len ťažko môže poskytnúť. Forma spracovania textu diela zostala podobná ako v prípade prvého vydania. Výraznejšou zmenou je len osobitné spracovanie komentára k jednotlivým odsekom toho-ktorého paragrafu, keďže v prvom vydaní bol komentár ku všetkým paragrafom vždy spracovaný ako jeden celok. Predkladaný komentár má tak, ako jeho predchodca, ambíciu slúžiť predovšetkým praxi. Jeho užívateľmi môžu byť nie len profesionáli, teda tí, ktorí sú s problematikou volieb a volebného práva pracovne spätí, ale taktiež aj všetci tí, ktorým volebné právo patrí. Práve voličom, ale aj kandidátom, by tento komentár mohol poslúžiť ako praktická pomôcka, a to či už pri výkone práva voliť, alebo pri uchádzaní sa o volenú funkciu. Zvolenému okruhu adresátov je prispôsobený aj jazyk, ktorý sa nesnaží byť za každú cenu vedeckým. Práve naopak, komentár sa autor snažil napísať tak, aby bol čo možno najviac zrozumiteľný aj pre bežného občana – nositeľa volebného práva. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre študentov právnických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných spoločenskovedných disciplín. Zaujať by mohol aj právnych akademikov.
Predpredaj darček
32,78 € 34,50 €

Dějiny Španělska, 2. vydání


Každý, kdo chce skutečně pochopit španělskou historii, by měl začít detailnějším pohledem na mapu Pyrenejského poloostrova, která pomůže objasnit celou řadu jevů a tendencí, jež španělské dějiny provázejí od samotných počátků mnohdy až do dnešních časů. V první řadě je to mimořádný význam moře, vždyť Španělsko (počítáno bez Baleárských a Kanárských ostrovů) disponuje více než 4000 kilometry pobřeží, zatímco k západní Evropě (Francii) je poloostrov napojen necelými 500 kilometry pyrenejského hřebenu. Jestliže poloostrovní poloha, podtržená hradbou Pyrenejí oddělující Španělsko od zbytku západní Evropy, nahrávala často izolaci, moře naopak přiváželo cizince a rozmanité exotické kulturní vlivy. Z tohoto pohledu sehrálo významnou úlohu zejména to Středozemní, jehož vlny přinesly na břehy Pyrenejského poloostrova nejprve Féničany, Řeky a Kartágince a posléze i Římany, kteří proměnili Hispánii v takřka kompletně romanizovaný prostor. Atlantský oceán zase od 15. století umožňoval Španělsku expanzi na západ, a právě přes něj španělští (a portugalští) mořeplavci, dobyvatelé a osadníci provedli jednu z největších – a současně nejkontroverznějších – operací celé lidské historie, tj. objevení, dobytí a kolonizování Nového světa. Moře tedy vždy fungovalo jako jakási spojka Pyrenejského poloostrova s okolním, ale i velmi vzdáleným světem. Právě moře současně rozdělilo španělskou společnost na dvě různé a dobře patrné skupiny. Blízkost moře obvykle znamená větší otevřenost světu a novinkám, vyšší flexibilitu a výraznější adaptabilitu na změny všeho druhu. Vnitrozemí naopak vyniká konzervatismem, rigidní setrvačností, výraznou nechutí k modifikacím zavedeného, strachem z vnějších vlivů nezřídka ústícím do otevřené xenofobie. Není jistě náhodou, že v přístavu Cádiz spatřila světlo světa první, značně liberální ústava, zatímco Kastilie na Centrální mesetě po celá staletí přímo archetypicky hájila tradici a nehybnost. Ještě dnes sami Španělé rádi upozorňují na hmatatelné rozdíly v mentalitě a přístupu k životu u obyvatel dvou měst na jihu, která dělí sotva hodinka jízdy automobilem: přístavní Malagy a vnitrozemské Granady.
Predpredaj darček
41,75 € 43,95 €

Základy obchodního práva, 3., aktualizované vydání


Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání podnikatelů. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací, neopomíjí přitom jejich nadnárodní formy, a popisuje všechny důležité aspekty korporačního práva včetně problematiky přeměn. Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže a kapitoly věnované nekalé soutěži. Samostatné kapitoly se zabývají úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování. Učebnice je určená především pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.
Predpredaj darček
37,62 € 39,60 €

Dějiny Mosambiku


Mosambická republika je dnes konsolidovaným, lidnatým a slibným africkým státem, který přitahuje stále víc českých turistů, podnikatelů, ale i humanitárních pracovníků. Rychlý běh dějin a současná přeměna Mosambiku v nepostradatelného světového dodavatele surovin způsobily, že ranější práce rychle zastarávají. Navíc historická věda poslední dobou přinesla dlouhou řadu hodnotných studií a digitalizace zpřístupnila dříve nedostupné prameny, což spolu s měnící se globální scénou nutí k doplnění, přepracování, či dokonce revizi dosavadních stanovisek i faktů. Pokládáme proto za užitečné, aby čeští afrikanisté, historikové i další zájemci o světový vývoj dostali aktualizovaný text. Zaslouží si to vzestupující Afrika i Mosambik jako jedna z historicky nejexponovanějších a v současnosti nejvýznamnějších afrických zemí.
Predpredaj darček
25,56 € 26,90 €

Právo na sex: Feminizmus v 21. storočí


Ako by sme dnes mali hovoriť o sexe? Od čias #MeToo sa mnohí zamerali na súhlas ako kľúčový rámec na dosiahnutie sexuálnej spravodlivosti. Ak chceme pochopiť sex v celej jeho komplexnosti, musíme sa posunúť ďalej od"áno a nie". Musíme preskúmať krehké vzťahy medzi diskrimináciou a uprednostňovaním, pornografiou a slobodou, znásilnením a rasovou nespravodlivosťou, trestom a zodpovednosťou, rozkošou a mocou, kapitalizmom a oslobodením. Musíme prehodnotiť sex ako politický fenomén. Bystrá a mimoriadne originálna kniha oxfordskej filozofky o tom, ako premýšľať o sexe v zložitej súčasnosti a nestrácať nádej na zmenu. Srinivasan ukazuje, ako môže feministická filozofka emancipovať naše základné etické koncepty zo zovretia patriarchátu, kapitalizmu a štátneho rasizmu – to je pozoruhodné a sľubné úsilie. - Judith Butler Výstižná a inteligentná kniha. Kiežby sme takto vedeli písať všetky! - Lisa Taddeo Vydanie knihy a jej preklad z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kniha vychádza s podporou Amnesty International Slovensko.
Predpredaj darček
16,99 € 19,99 €

Slovenské hrady III.


Sú diela, ktoré by mali byť v policiach kníhkupectiev v každej dobe a v policiach domácností v každej generácii. Deväťdesiat rokov už k takým knihám patrí trojdielny súbor slovenských hradov Ľudovíta Janotu. Jeho najkrajšie vydania sa od seba líšia iba svojimi obálkami a tak sme sa ani my v Columbuse po takmer tridsiatich rokoch od posledného vydania u nás nerozhodli nič iné, než obálky zmeniť. Od doby, kedy Janotove dielo vzniklo, bolo už o slovenských hradoch napísané mnohé inými autormi. Slovenské hrady Ľudovíta Janotu sú však nielen svedectvom o slovenských hradoch a dobe, v ktorej sa na nich žilo, ale i podobe slovenského jazyka v období, keď Janotove knihy vznikli.
Predpredaj darček
37,05 € 39,00 €

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - Komentár


Publikácia poskytuje užitočné odpovede na praktické otázky súvisiace s poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a relevantnej judikatúry. Svojím zameraním a komplexnosťou predstavuje jedinečnú publikáciu v slovenskej odbornej literatúre zaoberajúcu sa problematikou zdravotného postihnutia. Keďže autorka má rozsiahle skúsenosti s aplikáciou predmetného zákona v praxi, ponúka v publikácii závery, o ktoré sa čitateľ môže vo svojej praxi či štúdiu oprieť. Komentár je určený zamestnancom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnym pracovníkom, posudkovým lekárom, právnikom, ktorí sa venujú právu sociálneho zabezpečenia, organizáciám osôb so zdravotným postihnutím, ale aj študentom právnických fakúlt.
Predpredaj darček
23,56 € 24,80 €

Slovenské hrady II.


Sú diela, ktoré by mali byť v policiach kníhkupectiev v každej dobe a v policiach domácností v každej generácii. Deväťdesiat rokov už k takým knihám patrí trojdielny súbor slovenských hradov Ľudovíta Janotu. Jeho najkrajšie vydania sa od seba líšia iba svojimi obálkami a tak sme sa ani my v Columbuse po takmer tridsiatich rokoch od posledného vydania u nás nerozhodli nič iné, než obálky zmeniť. Od doby, kedy Janotove dielo vzniklo, bolo už o slovenských hradoch napísané mnohé inými autormi. Slovenské hrady Ľudovíta Janotu sú však nielen svedectvom o slovenských hradoch a dobe, v ktorej sa na nich žilo, ale i podobe slovenského jazyka v období, keď Janotove knihy vznikli.
Predpredaj darček
37,05 € 39,00 €

Zákon o súdoch - Komentár


Predkladaná publikácia oboznamuje čitateľov so základnými zásadami činnosti súdov, so sústavou a pôsobnosťou súdov, vnútornou organizáciou súdov, ich riadením a správou, sudcovskou samosprávou a účasťou súdov pri tvorbe ich rozpočtu. K 1. júnu 2023 došlo k vytvoreniu tzv. novej súdnej mapy. Zmeny, ktoré priniesla nová súdna mapa, boli zavedené zákonom č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a zákonom č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Zmena zákona o súdoch reflektuje na vytvorenie novej súdnej mapy a s tým spojeným vytvorením nových súdov. Publikácia slúži nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti na oboznámenie sa s fungovaním a organizáciou súdov tak, aby pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona nedochádzalo k ich dezinterpretácii.
Predpredaj darček
18,81 € 19,80 €

Rozšírte svoje vedomosti z nových oblastí ako ekonómia, manažment a marketing. Zaujímate sa o vesmír a jeho fungovanie, správanie živočíchov či históriu času? Správny smer do života a pozitívnu psychológiu prinesie motivačná literatúra. Knihy odborné - z oblasti práva, pedagogiky, sociológie či medicíny - ukrýva práve táto sekcia.

Kategória Odborná a populárno-náučná literatúra zahŕňa knihy a texty, ktoré poskytujú informácie a odborné znalosti v rôznych odboroch. Táto kategória sa líši od beletristickej literatúry a zameriava sa na vedomostný prínos.

Odborná literatúra obsahuje podrobné informácie, teórie a výskum v rôznych oblastiach ako veda, medicína, technológia, právo, ekonomika a psychológia. Populárno-náučná literatúra je prístupnejšia verejnosti a zaujímavo prezentuje tématické úseky, históriu, biografie a vedecké objavy.

Odborná a populárno-náučná literatúra je dôležitá pre vzdelávanie, osobnostný rozvoj a celoživotné učenie. Pomáha nám porozumieť svetu, objavovať nové perspektívy a zlepšiť naše schopnosti. Tieto diela od renomovaných autorov sú zdrojom inšpirácie a prínosov pre naše profesionálne a osobné životy.

K najznámejším autorom odbornej literatúry patria Stephen Hawking, Yuval Noah Harari, Malcolm Gladwell, Daniel Kahneman či zo slovenských autorov Roman Králik, či Vojtech Zamarovský.