Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Poézia s. 1 z 222

  • 5 /5

Pre krásu umrela som


Reedícia knihy "Emily Dickinsonová: We Learned the Whole of Love / Učili sme sa celú lásku" z r. 2009 pod novým názvom a s novou farbou obálky a prebalu. Tento výber z rozsiahleho diela severoamerickej poetky tvoriacej v polovici 19. storočia prináša slovenskému čitateľovi "the basic Emily Dickinson" dvojjazyčne, so zachovaním všetkých autorkiných osobitostí v origináli (veľké začiatočné písmená veršov a kľúčových slov, pomlčky, atď.) a mnohých tiež v preklade. K výberu 130 básní sme pridali to najpodstatnejšie z korešpondencie E. Dickinsonovej s literátom T. W. Higginsonom. V listoch sa priam ukážkovo zrkadlí Dickinsonovej práca so slovom a štýlom, jej enigmatickosť, ale aj túžba dozvedieť sa, či jej "verše sú živé". Dickinsonovej mnohovrstevnatá poézia sa prihovára ponad oceán času a priestoru priamo od srdca k srdcu, od mysle k mysli, od tvorivej imaginácie k fantázii, bez ktorej by sme nevedeli naplno vnímať a prežívať krásu života, blaženosť i bôľ lásky a krutú nevyhnutnosť smrti. Poznať a precítiť najznámejšie básne tejto poetky by mal každý vnímavý čitateľ na tejto planéte.
Na sklade 1Ks
9,48 € 9,98 €
  • 5 /5

Moje telo, môj domov


Ponáram sa do prameňa svojho tela – a zrazu som v inom svete. Všetko, čo potrebujem, vo mne dávno je. Nemusím hľadať nikde inde. Moje telo, môj domov je tretia zbierka poézie Rupi Kaur, celosvetovo uznávanej autorky bestsellerov Mlieko a med a Slnko a jeho kvety. Zbierka je rozdelená do štyroch kapitol, v ktorých sa tematizuje láska, prijatie, zmena, rast či rodina a komunita. Ide o nesmierne intímny a úprimný rozhovor s vlastným ja o minulosti, prítomnosti a skrytom potenciáli.
Na sklade 3Ks
11,39 € 11,99 €

dostupné aj ako:

Prechod cez piesčiny


Alfred Tennyson tvoril časti svojho diela na rôznych miestach, tak ako mu prichádzali na um jednotlivé okolnosti jeho priateľstva s Arthurom Henrym Hallamom. Nemal v úmysle publikovať ich ako celok, k tejto možnosti dospel, až keď si uvedomil, koľko veršov na túto tému už napísal. V úvode sa zračí obdobie intenzívneho žiaľu za priateľom, presvedčenie, že za ním bude smútiť neustále. V raných fázach trúchlenia spochybňuje prežitie duše a existenciu posmrtného života. No hoci v tomto bode nedospieva k viere, ktorú nachádza v závere básnickej skladby, a vnútorne bojuje s tým, že vedecké poznatky môžu existenciu Boha aj vyvrátiť, napokon dospieva k súladu a prijíma náboženstvo a vieru. Pripúšťa, že biologický vývin je evolúciou Božieho zámeru s človekom a so zemou: Máme len vieru, čo si nie je istá, / veď naša znalosť stále čelí tme, / no predsa v tvoju veľkosť veríme, / lúč v temrave: nech rastie do zlatista. Výber Prechod cez piesčiny vychádza vo vynikajúcom preklade J. Kantorovej-Bálikovej , viacnásobnej laureátky Ceny Jána Hollého, najvýznamnejšieho prekladateľského ocenenia.
U dodávateľa
1,00 € 9,90 €
Pútač na knihu Zasľúbená zem - Barack Obama
Pútač na knihu Ako hovoriť o knihách, ktoré sme nečítali - Pierre Bayard

Blues


Nové vydání všech básní legendárního českého beatnika Václava Hraběte (1940-1965). Vychází v nové grafické úpravě s fotografiemi Pavla Baňky, který v roce 1964 společně s V. Hrabětem, I. Zemánkovou a V. Čerepkovou vystupoval v text-apellové skupině v pražské Viole.
Na sklade > 5Ks
10,94 € 11,52 €

Poltergeist


Poltergeist je hlasitý paranormální jev, duch domu, který se projevuje nevysvětlitelnými přesuny nábytku, šramotem za zdí či samovolnými explozemi. Živí se strachem a samotou, úzkostí a izolací. Titulní figura a nevyjádřený subjekt páté básnické sbírky Martina Pocha terorizuje nic netušící obyvatele, zanechává po sobě hmatatelné stopy, které mohou být pozůstatkem manželské hádky, živelné katastrofy i smrtelného zápasu, ale zejména vyjadřuje zapomenutou souvislost, kterou pochopíme ve chvíli, kdy se poltergeist ukáže v zrcadle. Zřejmě nejtemnější autorova sbírka zasazuje poezii do romantizujících žánrových rámců béčkového hororu, sci-fi a sociální balady ve čtyřech navazujících oddílech věnovaných dětství, manželství, stáří a smrti. Především je to poezie jako otázka: Jsi to ty, to za zdí? Ukaž se, půjdeme na karneval. – Ale já ještě nechci umřít!
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Zorné pole tmy


Zbierka je pokusom o autentickú, miestami až chirurgickú reflexiu seba a sveta, pričom oba póly v básnikovom chápaní splývajú. Poetika bez metafor a exaltovaných obrazov sa vyznačuje strohosťou a snahou verbálne pomenovať to, čo nám ešte hranice jazyka umožňujú, prípadne odkázať k tomu, čo leží za touto hranicou. Autorovo videnie sveta je poznačené citlivosťou voči bolesti, ktorú vníma ako konštantnú vlastnosť existencie spoločnú pre všetkých. Zbierkou autor plynule pokračuje v poézii, ktorou sa prezentoval už v predchádzajúcej zbierke Akoby niekto nahlas mlčal (Petrus, 2013). Knihu, ktorú vyšla v edícii TILIA, možno vnímať aj ako denníkové faximile bohato ilustrované akvarelmi, ktoré autor namaľoval na Srí Lanke.
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

Šalamúnova Pieseň piesní


Múdry kráľ Šalamún vládol v čase asi 1000 rokov pred narodením Krista. Jeho Pieseň piesní je najkrajšou oslavou lásky. V origináli ju čitateľ nájde v jednej z múdroslovných kníh Starého zákona. Ľubomír Feldek spojil prebásnený ľúbostný klenot so slovenskými predsvadobnými obyčajmi. V knihe je vložený ako bonus obrázok Petra Uchnára.
Na sklade 1Ks
7,79 € 8,20 €
  • 5 /5

Mlieko a med


Mlieko a med je zbierka poézie a prózy o láske, strate, traumách, zneužívaní, uzdravovaní a ženskosti. Je rozdelená do štyroch kapitol a každá z nich plní inú úlohu. Vyrovnáva sa s rôznymi bolesťami. Lieči rôzne zármutky. Mlieko a med berie čitateľov na cestu najtrpkejších momentov a hľadá v nich niečo sladké, pretože sladkosť je všade, ak máte vôľu vidieť ju.
Očakávame
10,92 € 11,49 €

Tiché veci


Osobitosť a svojbytnosť tejto nenápadnej poézie je v mĺkvom pozorovaní sveta. Štrbina, cez ktorú sa díva ľudské oko, je zároveň trhlinou. Naliehavosť a napätie sa stupňuje v krehkosti zachytenia prítomného okamihu, v nehlasnom žmurknutí prelamujúcom ticho. V objektíve oka sa odráža pominuteľnosť chvíle a nástojčivá, nemá mágia vecí. Výsledný obraz (krátko pred jeho zmiznutím) má byť zbavený akejkoľvek štylizácie. Na nepatrnej ploche básne sa však vynára neopakovateľná atmosféra záblesku. Najdôležitejšie veci sú nevysloviteľné. Adamuščinove básnické momentky sú prežité a zvnútornené analógie ticha. Fotografie Peter Župník.
U dodávateľa
7,32 € 7,70 €

Lacná kniha Karol Štúr (-70%)


Na sklade 1Ks
1,19 € 3,98 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Můj tučňák (-70%)


Tento výbor opomíjí Nezvalovu klasickou milostnou poezii a zvýrazňuje hravé, obskurní či vizionářské básně převážně z raného období (1920–1935). Cílem výboru není nově interpretovat Nezvala nebo představit jeho méně známé a často skoro nedostupné verše. Cílem je knížka pro potěšení i útěchu, po které člověk sáhne třeba ráno po velké opici...
Na sklade 1Ks
1,76 € 5,88 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Slovospytné snovidmy (-70%)


Výber z poézie postromantického básnika (1820-1894),ktorého možno aj dnes pokladať za najmodernejšieho básnika spomedzi všetkých starších slovenských generácií. Hroboň predbehol svoju dobu nielen absolútne novými tvarmi verša a básne vôbec, ale aj jazykom, ktorý je sám poéziou. Výber dopĺňa kalendárium života a diela tohto ,,najprekliatejšieho" zo slovenských básnikov.
Na sklade 1Ks
1,38 € 4,61 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha V sedmém nebi (-70%)


Knížka básniček a ilustrací. Přiložen plakát.
Na sklade 1Ks
1,97 € 6,58 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Boží milost, toť životní radost (-70%)


Další básničková knížka známého autora.
Na sklade 2Ks
1,69 € 5,64 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Knihy a hvězdy / Písně kosmické (-70%)


Jan Evják procestoval země Střední Ameriky a proniknul až do nebezpečných oblastí, kam se cizincům nedoporučuje cestovat. Navíc pořídil jedinečné fotografie, které běžně cykloturisté ze svých cest nevozí. V knize je spousta praktických informací, které z jiných průvodců nevyčtete.
Na sklade 1Ks
3,93 € 13,11 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha The Garden (-70%)


Jsou světy, které mohou spatřit jen dětské oči, jsou tajemství, jejichž kouzlo dospělé srdce nezachytí. O jednom takovém vypráví tato knížka.
Na sklade 1Ks
3,52 € 11,74 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Dílo Jaroslava Seiferta 2 (-70%)


Druhý svazek Díla Jaroslava Seiferta představuje patrně nejslavnější poetistickou sbírku Na vlnách TSF (1925), právem proslavenou básnicky typografickým podílem Karla Teiga. I proto bude přetištěna jednak jako reprint, jednak v Seifertově pozdější redakci jako sbírka Svatební cesta (1938). Přelomovou knihu veršů v Seifertově poetice představuje sbírka Slavík zpívá špatně (1926), zprvu pokračující v poetistickém veselí (původně zamýšlený název také byl Orfeus v baloně), v druhém oddíle ale reflektující i závažnější témata – první světovou válku, ruskou revoluci... Básně a libreta do sbírek nezařazené přinesou filmové opusy publikované v avantgardních revue (Disk, Pásmo), ale také dosud netištěný Návrh scény na II. Spartakiadu (1928). Neméně zajímavé budou Seifertovy překlady stojící ve znamení Guillauma Apollinairea: Prsy Tiresiovy (v roce překladu – 1926 – uvedeno v Osvobozeném divadle svazek přinese reprint Teigovy úpravy), Apollinairův román Zavražděný básník (přeloženo s M. Šramlem) a další drobné prózy z dobového tisku. Lahůdkou bude edice bibliofilského alba Paris, jež k Vánocům roku 1927 vydal dr. Štorch-Marien, a jež kromě antologie francouzské poezie vyniká jemnými, ručně kolorovanými lepty Josefa Šímy. V rámci Díla Jaroslava Seiferta půjde o výtvarně patrně nejbohatší svazek (dále např. Hoffmeister, Muzika), doprovozený v těchto spisech obvyklým různočtením, zachycujícím podobu jednotlivých Seifertových redakcí.
Na sklade 1Ks
7,61 € 25,38 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Poézia a verš - verzologické praktiukum (-70%)


V tomto diele prof. Štraus dotvára vlastné systematicky rozvíjané odborne propedeutické úsilie na pôde verzologickej aktivity k praktickému využívaniu, teoretických poznatkov pri rozbore a výklade rôznych foriem a podôb verša a to v širokom priestore celých dejín slovenskej literatúry. Autor sa zameriava predovšetkým na teoreticko-metodologickú koncepciu verša, ako predmetu svojho vedeckého skúmania, na druhej strane je práca výsledkom dlhodobého analytického skúmania venovaná dejinám slovenskej verzifikácie na rozľahlom historickom priestore od stredoveku až po súčasnosť. Dielo (tak ako aj Príručný slovník literárnovedných termínov) predstavuje špeciálnu textovú príručku a je určené pre študentov filologických odborov univerzít, filológov, učiteľov slovenského jazyka, vydavateľských i časopiseckých redaktorov, spisovateľov a všetkých tých, ktorí denne pracujú s písaným či hovoreným slovom.
Na sklade 1Ks
2,48 € 8,27 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Sbírečka (-70%)


Sbírka básní ze 70. let věnovaná šílenému Kochovi a Magoru Jirousovi.
Na sklade 1Ks
3,11 € 10,37 €

dostupné aj ako:


Pre niekoho nezmyselné, pre iného uchu lahodiace. Také je básnické umenie.

Tu ste správne, ak si radi vychutnáte krátke verše o láske alebo dlhé o živote, poéziu veselú či vážnu. Nájdite si v našej ponuke ideálnu báseň na prednes alebo na intímne tiché čítanie.

Ak obľubujete klasikov, vyberte si niektorého z najprekladanejších svetových básnikov. Vychutnajte si nesmrteľné verše z pera Apollinairea, Walta Whitmana, Johna Keatsa a mnohých ďalších. O tom, že romantická poézia nemusí byť vždy o láske vás presvedčí Stendhal či Lord Byron. O temných stránkach ľudskej duše nás aj po desaťročiach vie poučiť Baudelaire či Rilke.

Očarila vás súčasná tvorba? Nesklamú vás ani slovenskí autori. Pavel Hirax Baričák a množstvo jeho kolegov i kolegýň poetiek vám rado spríjemní dlhé večery. Siahnite po veršoch Jany Melcerovej inšpirovaných ženskou dušou, po básnických zbierkach dvojjazyčnej autorky Judity Kaššovicovej či po Mile Haugovej, držiteľke prestížnej ceny Dominika Tatarku.

Radi si beriete básne ako spoločníkov na cesty? Vtedy sa vám bude hodiť niektorý z našich titulov „do vrecka“. Čas strávený vo vlaku či let na dovolenku bude razom príjemnejší.

Hľadáte niečo špeciálne? Možno zbierate zaujímavosti či pátrate po darčeku pre blízkeho. Skúste zbierky poézie od známeho režiséra Tima Burtona alebo beatlesáka Johna Lennona. Pre skalných fanúšikov ako stvorené.