Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Aktuálne: E-shop funguje na 100%, všetko stíhame, no zaviedli sme bezpečnostné opatrenia. Pozrieť →

Pre vysoké školy

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Rudolf Sivák, Kolektív autorov

  Financie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 22,50 €
  Vaša cena: 21,38 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Druhé prepracované a doplnené vydanie. Vysokoškolská ucebnica je zostavená tak, aby umožnila študentom, resp. dalším citatelom pochopit podstatu nancií, význam ich formy a funkcie v ekonomickom systéme, ako aj spôsob ich riadenia vrátane historického aspektu financií. Kolektív autorov – vysokoškolských učiteľov Národohospodárskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová

  Podnikové hospodárstvo pre manažérov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku, procesy a hodnotové nástroje ich riadenia. Úvodné kapitoly sa zaoberajú problematikou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Lepej, Anton Lacko

  Nukleárna medicína 1

  Vydavateľstvo: Equilibria
  Dátum vydania: 30. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Publikácia je venovaná všetkým záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny, primárne rádiologickým technikom a budúcim lekárom špecialistom v nukleárnej medicíne a lekárom nukleárnej medicíny v špecializačnej príprave. Kniha sprevádza čitateľa od základných pojmov z jadrovej fyziky, rádiobiológie a radiačnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan

  Teória práva - 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 15,20 €
  Vaša cena: 14,44 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také. Učebnica je členená do sedemnástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od miesta, významu, pojmu a podstate … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Paulína Stachová, Janka Kottulová, Lucia Paškrtová

  Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 16,90 €
  Vaša cena: 16,06 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Kolektív autorov prináša študentom vysokých škôl zaujímavú učebnicu Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji celosvetového hospodárstva. Autorky v knihe rozoberajú veľa oblastí počnúc medzinárodným obchodom, na ktorý nadväzuje medzinárodný pohyb kapitálu, ale aj medzinárodný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Lepej, Anton Lacko

  Nukleárna medicína 2

  Vydavateľstvo: Equilibria
  Dátum vydania: 30. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Publikácia je venovaná všetkým záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny, primárne rádiologickým technikom a budúcim lekárom špecialistom v nukleárnej medicíne a lekárom nukleárnej medicíny v špecializačnej príprave. V poradí druhá kniha Nukleárnej medicíny sa venuje nukleárnej kardiológii, rádionuklidovým … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Lekárenstvo a legislatíva

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 6. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Vysokoškolská učebnica pre poslucháčov Farmaceutickej fakulty Lekárenstvo je popri výskume liečiv, výrobe liekov, kontrole liekov a veľkodistribúcii liekov jedným zo základných odvetví farmácie a jeho postavenie je dané historicky. Lekárenstvo možno charakterizovať ako množinu všetkých lekární a ich činností a funkcií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Jozef Tekeli

  Správne právo hmotné - osobitná časť

  Vydavateľstvo: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 17,80 €
  Vaša cena: 16,91 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo osobitná časť. Obsiahnutie matérie učebnice je nevyhnutným predpokladom pre úspešné absolvovanie postupovej a štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe právo. Dielo je však určené aj pre poslucháčov fakúlt vysokých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová, Peter Polák

  Kompendium kriminológie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 24. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom, aj keď spravidla patrí medzi voliteľné predmety. Autori nemajú ambíciu nahradiť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Brozman

  Neurológia - učebnica pre ZOUŠ

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov. Učebnica informuje čitateľa vo všeobecnej časti o anatómii a fyziológii nervového systému, o zásadách neurologického … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Mészáros

  Repetitórium pracovného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 12. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz nadobudnuté vedomosti z tohto odvetvia práva. Text publikácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Krchová

  Praktický projektový manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť alternatívny pohľad a uzískať potrebné znalosti z riadenia projektov prehľadným, praktickým a inšpiratívnym spôsobom. Učebnica predstavuje výukový materiál pre každého, kto sa zaujíma o projektový manažment. Autorka poukazuje na kľúčové komponenty a základné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Čunderlík

  Právo finančného trhu

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 15,90 €
  Vaša cena: 15,11 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Cieľom vysokoškolskej učebnice „Právo finančného trhu“ je predostrieť v zrozumiteľnej, prehľadnej a kompaktnej podobe systém právnej úpravy finančného trhu a recentné trendy v regulácii jeho sektorov. Text je zameraný na právnu reguláciu finančného trhu na Slovensku v členení podľa jeho pododvetví (najmä … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kamil Javorka

  Lekárska fyziológia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 22. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 48,00 €
  Vaša cena: 45,60 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ale i ďalších vysokoškolských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Gavora

  Akí sú moji žiaci

  Vydavateľstvo: Enigma
  Dátum vydania: 1. apríla 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Publikácia je určená študentom učiteľstva na vysokých školách s cieľom dať im solídne základy z tejto odbornej oblasti. Dávame ju do pozornosti aj učiteľom základných a stredných škôl, riaditeľom, metodikom, inšpektorom, výskumným pracovníkom i ďalším záujemcom o problematiku diagnostikovania žiaka. Diagnostikovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Chemické tabuľky

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo STU
  Dátum vydania: 6. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 12,28 €
  Vaša cena: 11,67 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Chemické tabuľky, koncentrovaný zdroj informácií o vlastnostiach látok, predstavujú pre každého chemika základnú pomôcku, ktorú využíva vo svojej každodennej praxi. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mojmir Kokles

  Informatika

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 20. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 17,00 €
  Vaša cena: 16,15 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Publikácia, pod názvom Informatika, prináša kreativitu v manažérskych inováciách, charakterizuje dôležité činitele a faktory, uvádza účelne zoskupené dáta, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondrej Laciak

  Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 12,40 €
  Vaša cena: 11,78 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu trestného práva hmotného, využijúc jemnú modifikáciu prednášajúcim pedagógom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Hlavným podnetom na prípravu predkladanej učebnice bolo úsilie autorského kolektívu poskytnúť aspoň v náčrte základnú učebnú pomôcku z odboru základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov a prispieť ku komplexnejšiemu (univerzálnejšiemu) vzdelaniu, lepšiemu chápaniu celospoločenských súvislostí v očiach … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  Vydavateľstvo: TU - Zdravotníctva a sociálnej práce
  Dátum vydania: 1. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 17,50 €
  Vaša cena: 16,63 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Literatúra o jednotlivých laboratórnych analytických metódach v študijných odboroch chémia, farmácia, prírodoveda a pod. je aj v slovenských podmienkach relatívne dobre dostupná. O niečo odlišná je situácia v nemedicínskych zdravotníckych odboroch zavedených po r. 1989, medzi ktoré patrí aj odbor Laboratórne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtech Ozorovský, Kolektív autorov

  Sociálne lekárstvo

  Vydavateľstvo: Slovak Academic Press
  Dátum vydania: 18. februára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Cieľom učebnice je umožniť študentom pochopiť sociálne lekárstvo ako medicínsky vedný odbor interdisciplinárneho charakteru so zameraním na zdravie a zdravotné problémy obyvateľstva. .. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Panczová

  Latinčina - vysokoškolská učebnica - 2. diel

  Vydavateľstvo: Lingea
  Dátum vydania: 5. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Učebnica obsahuje: - normatívnu gramatiku klasickej latinčiny - výklady o zmenách v používaní tohto jazyka v neskorom staroveku, stredoveku a novoveku - komentované ukážky textov predovšetkým kresťanského staroveku, ale aj klasickej, stredovekej a humanistickej literatúry Spoľahlivá jazyková príprava pre študentov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Panczová

  Latinčina - vysokoškolská učebnica - 1. diel

  Vydavateľstvo: Lingea
  Dátum vydania: 5. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 17,90 €
  Vaša cena: 17,01 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Učebnica obsahuje: - normatívnu gramatiku klasickej latinčiny - výklady o zmenách v používaní tohto jazyka v neskorom staroveku, stredoveku a novoveku - komentované ukážky textov predovšetkým kresťanského staroveku, ale aj klasickej, stredovekej a humanistickej literatúry Spoľahlivá jazyková príprava pre študentov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Majdúchová, Kolektív autorov

  Podnikové hospodárstvo

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Mikrobiológia potravín

  Vydavateľstvo: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Dátum vydania: 16. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 18,94 €
  Vaša cena: 17,99 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Obsah: 1. Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2. Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3. Kontrola mikroorganizmov v potravinách - predlžovanie trvanlivosti potravín 4. Mikrobiológia produktov a potravín rastlinného pôvodu 5. Mikrobiológia produktov a potravín živočíšneho pôdodu 6. Mikrobiológia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Polóni, Peter Petrák, Tomáš Neuschl

  Základy piestových spaľovacích motorov

  Vydavateľstvo: Vydavateľstvo STU
  Dátum vydania: 29. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 13,09 €
  Vaša cena: 12,44 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Učebnica vysvetľuje základy procesov odohrávajúcich sa v spaľovacích motoroch. Určená je predovšetkým študentom Strojníckych fakúlt technických univerzít so zameraním na dopravnú techniku a energetické stroje. Kniha je vhodná aj pre ostatných záujemcov zaoberajúcich sa problematikou piestových spaľovacích motorov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iveta Kufelová

  Ceny a cenové rozhodovanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,20 €
  Vaša cena: 7,79 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a prosperity firmy je práve efektívne cenové rozhodovanie, cenová politika a v rámci nej inovatívna cenotvorba v stále sa meniacich trhových a konkurenčných podmienkach. Preto aj cieľom predkladanej publikácie je podnietiť záujem a prispieť k objasneniu problematiky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Občianska náuka

  Vydavateľstvo: Enigma
  Dátum vydania: 12. júla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  PSYCHOLÓGIA 1. 1 Všeobecná psychológia Psychologické vedy a ich členenie Prehľad smerov v psychológii Predmet skúmania psychológie Metódy psychológie Psychické procesy 1. 2 Psychológia osobnosti Definovanie osobnosti a základné témy psychológie osobnosti Teórie osobnosti Determinanty formovania osobnosti a socializácia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Oľga Hubová

  Statika stavebných konštrukcií

  Vydavateľstvo: Stavebná fakulta
  Dátum vydania: 31. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 12,15 €
  Vaša cena: 11,54 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Statika stavebných konštrukcií … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Jakušová

  Manažment pre nelekárske študijné programy

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 30. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie je manažment, a to nezávisle od toho, o aké odvetvie ide. Táto vysokoškolská učebnica sa venuje odvetviu zdravotníctva. Je to systematický výber kľúčových tematických okruhov z manažmentu s akcentom na zdravotnícku prácu. Učebnica svojím obsahom pokrýva náplň pregraduálnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Škoviera, Helena Panczová

  Biblická gréčtina

  Vydavateľstvo: Lingea
  Dátum vydania: 15. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,91 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  U Č E B N I C A  O B S A H U J E • podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných javov • ukážky textov z Nového zákona, Septuaginty, byzantskej liturgie a klasickej literatúry • prehľad slovies a hlavných vzorov skloňovania a časovania Spoľahlivá jazyková učebnica … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ferdinand Devínsky

  Organická chémia, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 40,00 €
  Vaša cena: 38,00 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Predkladaná učebnica je prvou slovenskou učebnicou organickej chémie pre farmaceutov. Vychádza z našich prednášok a viaceré pripomienky našich študentov k nim sme zohľadnili v texte. Aj preto venujeme túto uaebnicu našim študentom a absolventom pregraduálneho aj doktorandského štúdia farmácie. A aj preto všade … Zobraziť viac info ►
Doručenie zadarmo

do 15. 4. na nákupy od 15€

×